Ohlédnutí za 25. konferencí žárového zinkování 2019

Nejen novinky z oblasti žárového zinkování, ale také příběh budějovického piva a seznámení se s fungováním jaderné elektrárny, to vše sliboval v pozvánce organizátor tradičního setkaní zinkařů, Asociace českých a slovenských zinkoven, z. s. (AČSZ). Letošní 25. konference žárového zinkování se konala ve dnech 2. až 4. října v Clarion Congress Hotelu České Budějovice****, v pivovaru Budějovický Budvar, n. p., restauraci Masné krámy a Infocentru Jaderné elektrárny Temelín.

Myšlenku uspořádat konferenci v tomto regionu a pozvat účastníky konference do gastronomicky zajímavých míst Českých Budějovic, navrhnul Tomáš Dáňa, jednatel společnosti COTTEX Trade s. r. o., která byla generálním partnerem konference. Ten také svou přednáškou zahájil přednáškovou část konference, ve které celkem zaznělo 20 přednášek, z toho 6 zahraničních a 14 českých a slovenských. Devět firem prezentovalo své výrobky, technologie a odborné vědomosti formou reklamních stolků a bannerů. Celkem se konference účastnilo 107 účastníků, kteří do Českých Budějovic přijeli ze všech částí Česka, Slovenska a Evropy.

Za spokojenost účastníků, zdárný průběh celé akce je potřeba poděkovat generálnímu partnerovi konference, společnosti COTTEX Trade s. r. o. a partnerovi společenského večera, společnosti WIEHART GmbH. Neméně je třeba poděkovat všem přednášejícím,
kteří svými příspěvky přispěli k vysoké odborné úrovni konference.

V příloze tohoto čísla časopisu Konstrukce naleznete výběr několika přednášek letošní konference. Zájemci o zakoupení sborníku přednášek této nebo předchozích konferencí mohou kontaktovat kancelář AČSZ na info@acsz.cz.

Již dnes jste zváni na 26. konferenci žárového zinkování, která se bude konat v roce 2020 opět v České republice!

Ing. Petr Strzyž
Asociace českých a slovenských zinkoven, z. s.

Aktuálně

V Praze vznikne nová čtvrť. Nové Dvory mají schválenou územní studii. Stavět se začne za 5 let. Lokalita Nových Dvorů je klíčovým, téměř 50 hektarovým, územím pro rozvoj města. Nově byla dokončena a schválena územní studie, na jejímž základě zde vznikne nová čtvrť u budoucí stanice metra D Nové Dvory, a také místa pro rekreaci a sport. Lokalita se nachází na území především městské části Praha 4 a Praha 12. Transformační lokalita Nové Dvory patří k největším územím v majetku hlavního města. Okolo nové stanice metra vybuduje Praha městskou čtvrť s dostupným nájemním bydlením, kompletní veřejnou infrastrukturou a vybaveností. Územní studie ZDE

Kalendář akcí