Ohlédnutí za konferencí BIM pro investory

První ročník specializované konference BIM pro investory organizované czBIM se uskutečnil na konci ledna. Na sedmdesát posluchačů především z řad investorů prošlo základy metody BIM pro investory, kterým přednášející poskytli návod a důležité informace, jak se v této problematice orientovat.

Konference se věnovala tématům, které by měl každý investor znát. Co je BIM vysvětlil Petr Matyáš, předseda czBIM. Roman Voráč, člen představenstva czBIM a manažer technického rozvoje Sudop Group a. s., spolu s BIM manažerem Filipem Kalinou vysvětlili Proč BIM chtít a shrnuli praktické příklady. Jak a za co řešily Štěpánka Tomanová, czBIM a Barbora Pospíšilová, Manažer mezinárodních projektů, ÚRS CZ a. s. Pavel Lacina, czBIM se ve své přednášce věnoval Hodnotě dat. Závěr přednáškového dne patřil řediteli Odboru koncepce BIM, České agentury pro standardizaci, kdy Jaroslav Nechyba zrekapituloval první výstupy vzniklé v rámci Koncepce BIM. V jeho přednášce Realizace vládní koncepce BIM – rok po startu byly zmíněny výstupy pro oblasti smluv, veřejných zakázek, datového standardu, a přípravy pilotních projektů.

„Podle ohlasů účastníků, lze předpokládat další pokračování konference pro investory,“ říká místopředseda Odborné rady pro BIM Petr Vaněk, který se ujal během konference role moderátora a dále doplňuje: „V czBIM aktuálně připravujeme pokračování konference pro investory a dokonce plánujeme, že by se uskutečnilo více konferencí na různých místech po celé ČR, především tam, kde o to místní investoři projeví zájem.“ Podle slov organizátorů se mohou zájemci o metodu BIM těšit na další tematické konference a aktivity s popularizací BIM souvisejícími. Zajímavá témata ve vztahu k BIM, jakými jsou veřejné zakázky či památková péče si zcela jistě najdou své posluchače. Pro více aktuálních informací sledujte web www.czbim.org