Online konference Izolace 2021 proběhne 4. února 2021

Konference Izolace Konference Izolace

Vážení přátelé, dámy a pánové, jako každý rok, tentokráte 4. února 2021 od 9.30 do 16 hodiny, se bude konat konference Izolace. Jako každý rok se budu těšit na všechny příspěvky a další události svázané s touto konferencí. Jako každý rok to však nebude – bude bohužel webinář. Jako každý rok však doufám v to, že pro každého posluchače bude tato konference zajímavá a přinese spoustu nových informací.

Jako každý rok doufám, že budeme sledovat pokrok. V této době to však plně nebude jen otázka klasických přednášek v naplněném sále, ale bude to šíření informací jinými metodami. Bohužel se budeme muset zříci příjemného setkávání, zato budeme mít možnost zjistit, zda i alternativní možnosti zajistí sdílení informací.

Jako každý rok přednáším v rámci FA ČVUT své milované izolace. Letos se mi to nepoštěstilo a veškerá výuka byla a je distanční. Je to divné povídat a dělat vtípky bez okamžité reakce posluchačů. Nicméně si na to lze zvyknout. Jedna z významných pozitivit je v oblasti zpracovávání seminárních prací, kdy je možné tyto práce lépe sledovat a lépe, průběžně, opravovat. Takže vše negativní má i svá pozitiva.

Pro příští rok jsme připravili trochu jiný koncept konference, kde dominantní pozornost bude věnována konstrukčním detailům v kontextu stavby. Tedy tvorba detailů v souvislosti s použitými materiály a konstrukčními prvky.

Dominantním tématem budou ploché střechy a jejich detaily. Základní blok konference bude složen z příspěvků, které se budou zabývat detaily obecně. Zde bych chtěl zejména jmenovat paní doc. Ing. Šárku Šilarovou, CSc. (která bude současně i konferenci řídit), její příspěvek bude o korektním navrhování konstrukčních detailů, já budu mít příspěvek na téma zásadní chyby při navrhování konstrukčních detailů. Poslední příspěvek tohoto bloku bude mít pan Jiří Doležal, který dokáže udělat i neudělatelný detail. Sám jsem toho byl svědkem, takže nekecám.

Kromě těchto tří budou se svými příspěvky participovat i další specialisté, včetně pana prof. Ing. Jozefa Oláha, pana Josefa Krupky a mnohých dalších.

Další bloky budou zaměřeny na technické řešení detailů v rámci dominantně výrobních firem, které také disponují směrnými řešeními – detaily. Ty směrné detaily pak budou shrnuty na https://www.izolace.cz/tech-reseni/, kde bychom chtěli umístit vybraná technická řešení, která považujeme za korektní a bezpečná.

Každá firma, každý výrobce nebo dodavatel, má jiný přístup k šíření konstrukčních detailů, proto si myslím, že shromáždit je na jednom místě by bylo velmi důležité a pozitivní pro všechny. Od studentů až po projektanty, kteří mnohdy hledají a hledají marně nebo na špatných místech.

Na shledání se těší A.W.A.L. s.r.o. a Ing. Marek Novotný, Ph.D. (autor článku)


Bližší informace na https://www.izolace.cz/konference/ nebo u organizačního garanta, Kateřiny Zelené, 737 215 507.

Program konference:

(Přihlášení do virtuální místnosti 9:15 až 9:30 hodin)

 • doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc., Ing. Eduard Schilhart, CSc. - Zahájení
 • Ing. Marek Novotný, Ph.D. FA ČVUT, A.W.A.L. s.r.o. Průšvihové řešení konstrukčních detailů v rámci izolace, zejména střešních plášťů
 • doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc.FSv ČVUT Praha Spolehlivé detaily střech s povlakovými izolacemi
 • Ing. Luboš Káně, Ph.D. DEKTRADE a.s. – Konstrukční detaily ve Stavební knihovně DEK
 • Ing. Jan Plachý, Ph.D.Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích – Konstrukční detaily plochých střech
 • Ing. Roman VomlelMetrostav a.s. - Pohled na konstrukční detaily plochých střech očima generálního dodavatele
 • Jiří Doležal – IzoDol s.r.o. - Pohled na konstrukční detaily plochých střech očima izolatérské firmy
 • Ing. Alena Georgiadisová, Josef Krupka vyhlášení výsledků a předání cen Memoriálu Antonína Fajkoše
 • prof. Ing. Jozef Oláh, PhD., Ing. Marek Novotný, Ph.D. předání ocenění Řád zlatého hořáku + Malovaný háček
 • Dr. Ing. Petr JůnAXTER CZ s.r.o. - Konstrukční detail pohledem výrobce Axteru
 • Ing. Hubert ErteltBauder, s.r.o. - Konstrukční detaily plochých střech pohledem Bauderu a pečlivého Německa
 • Ing. Kamila VáchováIzolprotan, s.r.o. - Konstrukční detaily fóliových plochých střech prostřednictvím Skandinávie a Protanu
 • Ing. Libor BednářFatra a.s. - Konstrukční detaily fóliových plochých střech pohledem dlouhé tradice Fatry na českém trhu
 • Petr EpsteinROCKWOOL, a.s. - Spádování plochých střech
 • Petr Müllerdivize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. - Rekonstrukce hydroizolací plochých střech vč. detailů, pomocí PUR tekuté membrány
 • Knauf Insulation, spol. s r.o. - Konstrukční detaily a tepelné izolace z hlediska Knaufu
 • Ing. Jan VychytilPittsburg Corning CR, s.r.o. - Specifika konstrukčních detailů z hlediska pěnového skla
 • Bc. Jan DvořákTOPWET s.r.o. - Konstrukční detaily a prefabrikované prvky
 • Josef FrodlFRODL GROUP s.r.o. - Mechanické kotvení a jeho vliv na konstrukční detaily
 • Ing. Jaroslav ŠtokSFS Group CZ s.r.o. - Pasivní a aktivní kontrola střešních plášťů
 • Ing. Ondřej WittekSchöck-Wittek s.r.o. - Přerušení tepelného mostu v místě atiky
 • Ing. Marek Novotný, Ph.D. závěr

Pozn. Změna programu vyhrazena

Registrační formulář je ke stažení ZDE.