Podíl kmenových zaměstnanců při účasti na veřejných zakázkách by měl být stanoven minimálně na 55 %

publikováno:
autor:
Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

Veřejné zakázky tvoří velký objem všech zakázek stavebních firem a změna legislativy v tomto ohledu by měla dopad na všechny účastníky výběrových řízení. V tomto čtvrtletí jsme se zaměřili na podmínku určitého počtu kmenových zaměstnanců firem, které by měly zájem účastnit se na veřejných zakázkách. Stanovení tohoto poměru by mělo snížit počet tzv. prázdných společností na výběrových řízeních, ale také by mohlo zkomplikovat účast na těchto řízeních malým firmám. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q1/2020, zpracované analytickou společností CEEC Research.

Podmínku určitého podílu kmenových zaměstnanců pro účast na veřejných zakázkách by uvítaly dvě třetiny dotázaných ředitelů stavebních společností (65 %). Podle nich by podíl kmenových zaměstnanců měl být stanoven minimálně na 55 %. Více jak třetina ředitelů je proti zavedení takové podmínky (35 %). Podle nich by tímto mohly být znevýhodněny malé firmy. V současné chvíli disponují dotázané firmy z 88 % právě kmenovými zaměstnanci. Zbylých 12 % tvoří zaměstnanci agenturní. Petr Bělina, předseda představenstva společnosti Trigema Building, je zastáncem stanovení podílu kmenových zaměstnanců: Trigema již od počátku svého působení staví především na lidech. Na řadě klíčových pozic máme zaměstnance, kteří jsou u nás 10 a více let. Právě důraz na kvalitu, dostatek referenčních staveb a vlastní tým je to, co nás odlišuje od mnoha našich konkurentů. Podmínka účasti kmenových zaměstnanců na veřejných zakázkách je podle nás důležitá.“

Pozitivně se k tomuto požadavku staví i ředitel společnosti HOCHTIEF CZ Tomáš Koranda: K tomuto požadavku se dlouhodobě stavíme kladně. Společnosti, které vytvářejí pracovní příležitosti, vychovávají a vzdělávají vlastní zaměstnance, vkládají do jejich rozvoje nemalé prostředky, jsou pro stát větší zárukou dlouhodobé kvality, stability a lidského potenciálu než společnosti, které sice mají četné zahraniční reference, ale veškeré zdroje si lokálně musejí najímat bez jistoty budoucnosti.“ V tomto roce se polovina stavebních společností nechystá měnit počet svých zaměstnanců (52 %). Téměř polovina dotázaných (45 %) potom plánuje své stavy navýšit, a to v průměru o 9 %. Pouze minimum (3 %) stavebních firem se chystá své stavy snižovat, a to průměrně o 16 %.

Co se týká průběhu výběrových řízení a spokojenosti ředitelů stavebních firem s nimi, hodnotí je na 6 bodů z 10 možných. To je polepšení oproti minulému roku, kdy spokojenost hodnotili 5,1 body. Větší spokojenost stále panuje u výběrových řízení privátních investorů, která stavební firmy hodnotí 7 body z 10. Ke zvýšení spokojenosti s průběhem výběrových řízení Michal Vacek, ředitel společnosti CEEC Research, dodává: „Zvýšení spokojenosti s veřejnými výběrovými řízeními je dobrou zprávou. Spokojenost odráží určitým způsobem i vnímání kvality těchto řízení, a můžeme tedy říct, že v tomto ohledu jsem zaznamenali zlepšení.“

Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2020 bude zveřejněna na: www.ceec.eu