Main - Město a světlo

Pozvánka na konferenci BIM a energetické úspory (3. 12. 2019, Praha)

publikováno:
autor:

BIM je synonymem pro efektivnost a úspornost. Díky výhodám, které přináší, dochází k velkému množství úspor během celého životního cyklu stavby, tedy od návrhu přes výstavbu, provozování, rekonstrukci až po případnou demolici. Propracovaný BIM model napomáhá ke snižování energetické náročnosti budov a tedy i nákladů, a to jak ve fázi přípravy projektu, realizace stavby, tak při provozování.

BIM model, coby 3D model rozšířený o potřebné informace v jednotném prostředí umožňuje provádět řadu simulací a analýz s cílem dílo optimalizovat a optimálně provozovat. Díky sjednocování platforem různých profesí a jejich software bude možné na modelu testovat například vliv na životní prostředí nebo simulovat energetickou náročnost objektu. Snazší pak bude i dosažení na komplexní certifikace, jako jsou BREEAM nebo LEED.

Pokud se chcete dozvědět více o spojení BIM a energetických úspor, připravili jsme pro Vás stejnojmennou konferenci. První ročník odborné konference BIM a energetické úspory zodpoví otázky s tímto tématem spojené. Například jak souvisí BIM a digitalizace s úsporou energií? Jak pořídit vhodný BIM model pro daný účel? Jak začít BIM model využívat? Jaké jsou výhody? Existují již potřebné programy a systémy? Jak BIM napomáhá k certifikaci? Čeho lze s BIM dosáhnout? Souvislost digitalizace a stavebnictví 4.0 se šetrnými budovami. Konferenci pořádá Odborná rada pro BIM ve spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy – www.czgbc.org. Program a aktuální informace průběžně na: www.czbim.org/konference/BIMenergie

Aktuálně

Hlavní město obdrželo od Centra světového dědictví UNESCO odborný posudek na urbanistickou studii, která byla výsledkem mezinárodní soutěže na rozvoj území v okolí Masarykova nádraží. UNESCO v něm skrze své poradní orgány konstatuje, že studie má “potenciál lépe odhalit výjimečnou světovou hodnotu této části Prahy.“ Čtvrť, která podle návrhu vznikne, pak UNESCO hodnotí jako “vstřícnou jak ke svému bezprostřednímu kontextu, tak k urbanistické morfologii Prahy obecně.“ Pozitivní zprávy přicházejí po dlouhém období, kdy byly vztahy mezi Centrem světového dědictví UNESCO a Prahou spíše napjaté.

 

www.praha.eu

Kalendář akcí