Pozvánka na konferenci BIM a energetické úspory (3. 12. 2019, Praha)

publikováno:
autor:

BIM je synonymem pro efektivnost a úspornost. Díky výhodám, které přináší, dochází k velkému množství úspor během celého životního cyklu stavby, tedy od návrhu přes výstavbu, provozování, rekonstrukci až po případnou demolici. Propracovaný BIM model napomáhá ke snižování energetické náročnosti budov a tedy i nákladů, a to jak ve fázi přípravy projektu, realizace stavby, tak při provozování.

BIM model, coby 3D model rozšířený o potřebné informace v jednotném prostředí umožňuje provádět řadu simulací a analýz s cílem dílo optimalizovat a optimálně provozovat. Díky sjednocování platforem různých profesí a jejich software bude možné na modelu testovat například vliv na životní prostředí nebo simulovat energetickou náročnost objektu. Snazší pak bude i dosažení na komplexní certifikace, jako jsou BREEAM nebo LEED.

Pokud se chcete dozvědět více o spojení BIM a energetických úspor, připravili jsme pro Vás stejnojmennou konferenci. První ročník odborné konference BIM a energetické úspory zodpoví otázky s tímto tématem spojené. Například jak souvisí BIM a digitalizace s úsporou energií? Jak pořídit vhodný BIM model pro daný účel? Jak začít BIM model využívat? Jaké jsou výhody? Existují již potřebné programy a systémy? Jak BIM napomáhá k certifikaci? Čeho lze s BIM dosáhnout? Souvislost digitalizace a stavebnictví 4.0 se šetrnými budovami. Konferenci pořádá Odborná rada pro BIM ve spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy – www.czgbc.org. Program a aktuální informace průběžně na: www.czbim.org/konference/BIMenergie