Prohlášení prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví pro časopis KONSTRUKCE

Ing. Jiří Nouza Ing. Jiří Nouza

Vážené čtenářky a čtenáři,

letošní rok měl být oslavou českého stavebnictví. Svaz podnikatelů ve stavebnictví v něm totiž slaví 30 let od svého vzniku a v rámci oslav jsme chtěli lidem přiblížit výjimečné české stavby, osobnosti našeho oboru, šikovné české stavební firmy a pokračovat tak ve snaze zlepšit celkový obraz českého stavebnictví v očích laické veřejnosti. Epidemie koronaviru ale vše změnila, což v posledních týdnech všichni pociťujeme ve svém osobním i pracovním životě. Místo oslav výročí našeho založení stojí před Svazem podnikatelů ve stavebnictví velký úkol – bojovat za české stavebnictví, které jako významný sektor ekonomiky i velký zaměstnavatel bude hrát zásadní roli v restartu českého hospodářství po ústupu koronaviru.

Moc dobře si pamatujeme krizi z roku 2008 a její významné dopady na českou ekonomiku. Můžeme se z ní ale poučit. Už několik týdnů jednáme se státními orgány, abychom minimalizovali dopady na náš obor. Stavebnictví tvoří cca 10 % HDP a primárně zaměstnává přibližně 360 tisíc lidí. Apelujeme například na veřejný sektor, aby nedocházelo k omezení investic, což by srazilo českou ekonomiku na samé dno.

Cením si toho, že si na nás pan premiér i jednotliví klíčoví ministři vždycky dokážou najít čas, že si uvědomují, jakým problémům čelíme, a že náš obor podporují. 

I když jsme chtěli naši třicítku oslavit jinak, uvědomujeme si, že i tak můžeme ukázat důležitost českého stavebnictví. Existuje spousta projektů, které by pomohly vyvést naši zem z budoucí krize co nejméně bolestivě a zároveň by ji zmodernizovaly.

Čeká nás ještě mnoho společné práce, držme si palce.

Ing. Jiří Nouza
Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví

Aktuálně

V Praze vznikne nová čtvrť. Nové Dvory mají schválenou územní studii. Stavět se začne za 5 let. Lokalita Nových Dvorů je klíčovým, téměř 50 hektarovým, územím pro rozvoj města. Nově byla dokončena a schválena územní studie, na jejímž základě zde vznikne nová čtvrť u budoucí stanice metra D Nové Dvory, a také místa pro rekreaci a sport. Lokalita se nachází na území především městské části Praha 4 a Praha 12. Transformační lokalita Nové Dvory patří k největším územím v majetku hlavního města. Okolo nové stanice metra vybuduje Praha městskou čtvrť s dostupným nájemním bydlením, kompletní veřejnou infrastrukturou a vybaveností. Územní studie ZDE

Kalendář akcí