Soutěž o Vynikající diplomovou práci v oboru ocelové konstrukce

Ilustrační foto Ilustrační foto

V akademickém roce 2018/2019 bylo v rámci fakultního kola soutěže „Vynikající diplomová práce v oboru ocelové konstrukce,“ oceněno celkem 9 diplomantů ze stavebních fakult ČVUT Praha, VUT Brno a VŠB‑TU Ostrava. Všichni výherci postupují do celostátního kola soutěže, ve kterém členové výkonného výboru České asociace ocelových konstrukcí zvolí jednoho celkového vítěze.

V již vyhodnoceném fakultním kole byly z každé zmiňované stavební fakulty vybrány 3 nejlepší diplomové práce, jejichž autoři získali Čestné uznání za vynikající diplomovou práci, finanční dar ve výši 1 000 Kč a celoroční předplatné odborného časopisu KONSTRUKCE. Všech 9 prací postoupilo do celostátního kola soutěže, kde jedné z nich bude udělen titul Vynikající diplomová práce, s nímž se pojí finanční dar ve výši 5 000 Kč a pozvání na výroční konferenci ČAOK (7. 11. 2019 v hotelu Lions v Nesuchyni).

Letošní výsledky soutěže – čestné uznání za vynikající diplomovou práci v oboru ocelové konstrukce:

ČVUT Praha

  • Ing. Filip Kramoliš – Železniční mosty s extrémně stlačenou stavební výškou
  • Ing. Jan Vesecký – Vzpěrná únosnost styčníkových plechů
  • Ing. Jaroslav Kučera – Parametrické modely požáru pro EN 1991‑1‑2:2021

VUT Brno

  • Ing. Ondřej Ceh – Průmyslová hala s administrativním objektem
  • Ing. Michal Uher – Návrh železničního obloukového mostu přes silnici I/33
  • Ing. Veronika Vraňanová – Návrh ocelobetonové obloukové lávky přes řeku Svratku

VŠB‑TU Ostrava

  • Ing. Ondrej Kvašňovský – Návrh ocelové nosné konstrukce obloukového silničního mostu
  • Ing. Adam Olbrecht – Návrh silničního mostu se spřaženou ocelobetonovou příčníkovou mostovkou
  • Ing. Dávid Krišťak – Ocelové konstrukce s modulárním kontejnerovým systémem

Jménem ČAOK bych chtěl všem oceněným diplomantům poblahopřát a popřát jim hodně úspěchů v jejich dalším studijním i pracovním životě.