Main - Město a světlo

Soutěž o Vynikající diplomovou práci v oboru ocelové konstrukce

Ilustrační foto Ilustrační foto

V akademickém roce 2018/2019 bylo v rámci fakultního kola soutěže „Vynikající diplomová práce v oboru ocelové konstrukce,“ oceněno celkem 9 diplomantů ze stavebních fakult ČVUT Praha, VUT Brno a VŠB‑TU Ostrava. Všichni výherci postupují do celostátního kola soutěže, ve kterém členové výkonného výboru České asociace ocelových konstrukcí zvolí jednoho celkového vítěze.

V již vyhodnoceném fakultním kole byly z každé zmiňované stavební fakulty vybrány 3 nejlepší diplomové práce, jejichž autoři získali Čestné uznání za vynikající diplomovou práci, finanční dar ve výši 1 000 Kč a celoroční předplatné odborného časopisu KONSTRUKCE. Všech 9 prací postoupilo do celostátního kola soutěže, kde jedné z nich bude udělen titul Vynikající diplomová práce, s nímž se pojí finanční dar ve výši 5 000 Kč a pozvání na výroční konferenci ČAOK (7. 11. 2019 v hotelu Lions v Nesuchyni).

Letošní výsledky soutěže – čestné uznání za vynikající diplomovou práci v oboru ocelové konstrukce:

ČVUT Praha

  • Ing. Filip Kramoliš – Železniční mosty s extrémně stlačenou stavební výškou
  • Ing. Jan Vesecký – Vzpěrná únosnost styčníkových plechů
  • Ing. Jaroslav Kučera – Parametrické modely požáru pro EN 1991‑1‑2:2021

VUT Brno

  • Ing. Ondřej Ceh – Průmyslová hala s administrativním objektem
  • Ing. Michal Uher – Návrh železničního obloukového mostu přes silnici I/33
  • Ing. Veronika Vraňanová – Návrh ocelobetonové obloukové lávky přes řeku Svratku

VŠB‑TU Ostrava

  • Ing. Ondrej Kvašňovský – Návrh ocelové nosné konstrukce obloukového silničního mostu
  • Ing. Adam Olbrecht – Návrh silničního mostu se spřaženou ocelobetonovou příčníkovou mostovkou
  • Ing. Dávid Krišťak – Ocelové konstrukce s modulárním kontejnerovým systémem

Jménem ČAOK bych chtěl všem oceněným diplomantům poblahopřát a popřát jim hodně úspěchů v jejich dalším studijním i pracovním životě.

Aktuálně

Hlavní město obdrželo od Centra světového dědictví UNESCO odborný posudek na urbanistickou studii, která byla výsledkem mezinárodní soutěže na rozvoj území v okolí Masarykova nádraží. UNESCO v něm skrze své poradní orgány konstatuje, že studie má “potenciál lépe odhalit výjimečnou světovou hodnotu této části Prahy.“ Čtvrť, která podle návrhu vznikne, pak UNESCO hodnotí jako “vstřícnou jak ke svému bezprostřednímu kontextu, tak k urbanistické morfologii Prahy obecně.“ Pozitivní zprávy přicházejí po dlouhém období, kdy byly vztahy mezi Centrem světového dědictví UNESCO a Prahou spíše napjaté.

 

www.praha.eu

Kalendář akcí