Stavba čtvrtstoletí – snaha o oživení neživých

O2 arena, kandidát na vítěze (ilustrační foto) O2 arena, kandidát na vítěze (ilustrační foto)

Jakým způsobem komunikovat směrem k široké veřejnosti neživé stavby, se kterými se ale mnohdy pojí neskutečné příběhy a jak naučit veřejnost vnímat stavitelství coby obor, ve kterém je skvělý výsledek dílem spolupráce celého týmu?

Odpovědí na tyto otázky je, jak svým obsahem, tak velikostí, ojedinělá putovní výstava Stavby čtvrtstoletí, instalovaná ve Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu České republiky. Po pražské vernisáži navštíví postupně všechny regiony.

Je součástí stejnojmenného několikaletého projektu, který mapuje výsledky stavební činnosti a architektury v uplynulých 25. letech u nás. Na řadě příkladů ukazuje na rozsáhlost a komplikovanost stavebního oboru se všemi jeho odvětvími. Ať už se jedná o liniové stavby, průmyslovou i bytovou výstavbu až třeba po rekonstrukce památek. Denně v jeho databázi přibývají objekty obřích rozměrů i ty drobné, které ve svém množství vypovídají o tom, jaké trendy převládají v architektuře, jakým směrem se stavebnictví současnosti ubírá a jaká se v něm odráží nálada, životní styl, požadavky i sociální potřeby společnosti.

Za půl roku od jeho spuštění procestovali autoři projektu celou republiku, navštívili prakticky všechny regiony, aby se s mnohými stavbami seznámili osobně, potkali se s autory i realizátory a mluvili s jejich uživateli. Mnohé z nich jsou doslova ikonické jako O2 arena nebo v turistických průvodcích donekonečna zmiňovaný Tančící dům v Praze. Narazili přitom i na řadu těch, které na své objevení a slávu teprve čekají. Mistrovská úroveň realizace a jejich silné příběhy je k tomu předurčují.

Projekt na příkladu jednotlivých staveb podrobně mapuje celý stavební proces i s jeho velkými osobnostmi a prostřednictvím atraktivních mediálních partnerů o něm informuje širokou veřejnost. Své stálé místo má jak ve zpravodajství, tak také v redakčních pořadech České televize. Pravidelně o něm informuje ČTK, noviny, časopisy i sociální média. Vlastní portál pro něj v současnosti tvoří, co do zásahu nejrozsáhlejší tištěné médium v zemi, Deník. Společně s agenturou Czech Tourism sestavuje stavební mapu moderní České republiky a prostřednictvím sociálních sítí o tom informuje také v zahraničí.

Připravují se seriály a reportáže pro rozhlas, televizi i tisk, série výpovědí o zážitcích, zkušenostech, a nových pohledech na obor. To je osvědčený způsob, jak oživit neživé.

Více na: www.stavbactvrtstoleti.cz.