Stavebníci nepropouští ani vlivem krize

publikováno:
autoři: ,
Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

Pouhých 5 % dotázaných stavebních společností bylo nuceno vlivem koronakrize propustit část svých zaměstnanců. Propouštění se nejčastěji týkalo nižšího managementu a pracovníků na manuálních pozicích (obojí shodně 40 %). Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q3/2020 zpracované analytickou společností CEEC Research.

V souvislosti s koronavirovou krizí jsme se zajímali také o to, zda byly stavební firmy nuceny propouštět zaměstnance. Pouhých 5 % oslovených bylo nuceno část zaměstnanců propustit. Konkrétně se jednalo v průměru o 8 % zaměstnanců společnosti. Nejčastěji šlo o pracovníky nižšího managementu a pracovníky na manuálních pozicích (obojí shodně 40 %). Pětina dotázaných společností snižovala počty externích zaměstnanců (20 %). Nikdo z dotázaných neuvedl, že společnost byla nucena propustit střední či vyšší management (0 %).  František Fryš, výrobně technický ředitel společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. k tomu dodává, že k propouštění mohou být společnosti nuceny až příští rok.: „Nebyli jsme zatím nuceni propouštět. V letošním roce, to věřím, budeme zakázkově naplněni slušně. Obávám se roku příštího, kdy se ve stavebnictví může krize teprve projevit. Byť např. státní přísliby a naplnění Státního fondu dopravní infrastruktury jsou velmi nadějné. Bude to velmi záviset na aktivitě veřejného sektoru. Investiční aktivita privátního sektoru bude svázána se stavem a výhledem ekonomiky a na důvěře podnikatelských subjektů v budoucí prosperitu.“

V případě, že firmy část svých zaměstnanců propustily, nejčastěji uváděly jako důvod jejich propuštění úsporu nákladů (80 %), dvě pětiny dotázaných jako důvod pro propouštění uvádějí restrukturalizaci firmy a očekávaný nižší výkon firmy a s tím spojený menší objem práce (obojí shodně 40 %). Pětina dotázaných uvádí jako důvod aktuální finanční situaci (20 %).

Malé stavební společnosti byly nuceny propustit v průměru 13 % zaměstnanců. To je více jak dvojnásobek oproti propuštěným zaměstnancům velkých stavebních firem, ty udávají v průměru 5 % pracovníků, které byly nuceny propustit.

Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2020 bude zveřejněna na: www.ceec.eu