Úspěšné semináře z oboru ocelových konstrukcí

Ilustrační foto Ilustrační foto

V prvním čtvrtletí letošního roku se uskutečnily tři druhy školení, zaměřené na ocelové konstrukce a příbuzné obory. Česká asociace ocelových konstrukcí se na všech podílela i organizačně společně se Sekurkonem a Asociací českých a slovenských zinkoven.

REVIZE PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ PRO VÝROBCE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ – REVIZE NORMY EN 1090‑2

Účastníci semináře byli seznámeni se změnami, které přináší nová revidovaná norma ČSN EN 1090‑2, jež s platností od 1. 11. 2018 nahrazuje starou ČSN EN 1090‑2+A1 (tato byla k 1. 11. 2018 zrušena). Lektorem byl Ing. Dušan Stavinoha IWE/EWE, který je členem komise CEN/TC 135 Ocelové konstrukce za Českou republiku, členem technické komise TC 35 Ocelové konstrukce v České agentuře pro standardizaci, a také členem České asociace ocelových konstrukcí. Dušan Stavinoha je zároveň autorem českého překladu revidované normy ČSN EN 1090‑2. Vzhledem k velkému zájmu se školení opakovalo třikrát a navštívilo je více než 90 osob.

ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ

Již několik let je tento seminář pořádán ve spolupráci s Asociací českých a slovenských zinkoven (AČSZ). Letos se uskutečnil v Roudnici nad Labem a jeho součástí byla exkurze do zinkovny společnosti ZINKPOWER Roudnice s. r. o., kde byly k vidění ukázky procesu žárového zinkování v praxi. Mezi přednášejícími byli kromě Ing. Petra Strzyže (ředitele AČSZ) například také Ing. Leoš Čihák, MBA, ze ZinPoweru Roudnice, Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D., ze SVÚOM, Ing. René Siostrzonek, Ph.D., z ViaKontu, Ing. Petr Koval z Wisty nebo Bc. Jiří Nobicht z Wiegel CZ žárové zinkování. Účastníci obdrželi materiály v podobě knihy „Žárové zinkování“ nebo mapy korozních úbytků zinku v ČR.

SYSTÉMY A KRITÉRIA JAKOSTI PŘI SVAŘOVÁNÍ, PŘÍČINY A DRUHY VAD

Seminář provedl účastníky kritérii a požadavky normy EN ISO 3834, týkající se zavádění a udržování systému jakosti ve všech útvarech výrobního podniku. Přiblížil také problematiku procesu tavného svařování oceli ve všech oblastech od nákupu, kooperací, přes jednotlivé dílčí výrobní procesy ve svařování, průběžné kontroly v průběhu celého procesu a identifikaci až ke konečné kontrole svařované konstrukce a výstupní dokumentaci. Část semináře byla věnována vydání novely normy ČSN EN ISO 15614‑1:2018 a změnám ve kvalifikaci postupu svařování. Závěrečný blok se věnoval převážně zásadám vizuálního zkoušení, členění a charakteru vad a jejich příčin vzniku při svařování ocelových konstrukcí.