V prosinci bude „na světě“ nová ročenka ČKLOP

Česká komora lehkých obvodových plášťů připravuje další díl Ročenky ČKLOP 2019. Publikace bude distribuována v prosinci 2019. Zájemci o ročenku mohou kontaktovat Veroniku Brnkovou (veronika.brnkova@cklop.cz).

Materiál bude obsahovat odborné články na tato témata:

 • Změny technických předpisů a norem
 • v oblasti požárně odolných otvorových výplní (Ing. Iveta Jiroutová – TZÚS)
 • Zábradlí – Sklo – postřehy z praxe – směrnice ČKLOP (Ing. Roman Šnajdr – SIPRAL a. s.)
 • ČSN 74 3305:2018 – Zkušenosti z praxe (Ing. Roman Šnajdr – SIPRAL a. s.)
 • Posuzování vad oken a dveří (Ing. Čestmír Jandl – GEALAN Fenster-Systeme GmbH)
 • Přehled požadavků na obor LOP, okna a dveře pro rok 2020 a další (Ing. Petr Zahradník – Šance pro budovy CZGBC)
 • BIM – situace v procesu zavádění BIM do praxe (Ing. Lucie Švamberková – SIPRAL a. s.)
 • Denní osvětlení – informace o normě (Ing. Marcel Pelech – A.W.A.L. s. r. o.)
 • Thermovize – detekce poruch na fasádách (Ing. Petr Kapička – A.W.A.L. s. r. o.)
 • LOP z pohledu současných technologií (Ing. Roman Šnajdr – SIPRAL a. s.)
 • Směrnice S1 ČKLOP – posouzení kvality zabudování oken a LOP – revize směrnice (Ing. Roman Šnajdr – SIPRAL a. s.)
 • LOP realizované v UK – příklady z praxe (Ing. Roman Šnajdr – SIPRAL a. s.)
 • Skleněné středy v praxi (Doc. Ing. Šárka Šilarová CSc. – Fakulta stavební ČVUT, Katedra konstrukcí pozemních staveb)
 • Skleněné střechy, střešní světlíky – přehled platných norem (Ing. Ladislav Bukovský – ČKAIT)
 • EuroWindoor AISBL – Hlavní témata činnosti a cíle za rok 2019 (Ing. Jan Bedřich – ČKLOP)
 • EuroWindoor AISBL – Newsletter 08/2019 (Ing. Jan Bedřich – ČKLOP)
 • O čem se hovoří v ift Rosenheim 2019 – Prezentovaná témata z konference ift Rosenheim 2019 (Ing. Jan Bedřich – ČKLOP)
 • Problematika normy ČSN 73 0810 – Nástin možného řešení pro provětrávané fasády (Ing. arch. Petr Hejtmánek, PhD. – UCEEB)
 • Sklocementové prvky na fasádách (DAKO Brno, spol. s r. o.)
 • Building Integrated Photovoltaics (BIPV) – aktuální situace a potenciál (Jan Krčmář – Solární asociace)
 • Historická okna (Ing. Marek Polášek, PhD. – VVÚD)