Zelená dohoda pro Evropu přinese tuzemskému stavebnictví stovky miliard korun a rozhýbe renovaci budov v Česku

publikováno:
autor:
Ilustrační foto Ilustrační foto

Stovky miliard korun pro české stavebnictví může přinést česká podpora Zelené dohody pro Evropu („European Green Deal“), jejímž cílem je přetvořit evropskou ekonomiku tak, aby do roku 2050 nezatěžovala životní prostředí a byla klimaticky neutrální. Klíčovou součástí Dohody je tzv. Renovační vlna, jejímž cílem je ztrojnásobit tempo renovací budov v Evropě ze současného cca 1 % na 3 % ročně.

  • Zelená dohoda pro Evropu je pro české stavebnictví jedinečnou příležitostí, jak pomoci v budoucích letech hospodářskému růstu a udržení a tvorbě nových pracovních míst.
  • „Renovační vlna“, klíčová součást Dohody, urychlí renovaci rozsáhlého bytového fondu, která zejména v ekonomicky slabších regionech a v oblasti rodinných domů běží příliš pomalu.
  • Dohoda podpoří i výstavbu moderních a energeticky šetrných budov, ve kterých se bude pohodlně a zdravě bydlet při nízkých provozních nákladech.
  • Ve stavebnictví pracuje v Česku přes 360 tisíc pracovníků. Stavebnictví se může stát hnacím motorem ekonomiky.

„Vyzýváme vládu, aby se k Zelené dohodě pro Evropu jednoznačně připojila a aktivně spoluvytvářela její konkrétní podobu v ČR. To umožní nejen urychlit renovaci bytového fondu, ale i výstavbu kvalitnějšího a cenově dostupnějšího nového bydlení, a hlavně zaměstná desetitisíce pracovníků ve stavebnictví a přidružených odvětvích v celém Česku. Kvalitní bydlení znamená nejen výrazné energetické úspory, ale hlavně zdravé prostředí a tepelný komfort jak v zimě, tak i v horkých létech, kdy je čím dál více třeba budovy chladit,“ říká Marcela Kubů, ředitelka Asociace výrobců minerální izolace (AVMI).

Zvýšení renovačních aktivit může přinést tisíce pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou přímo v sektoru výroby stavebních materiálů, jako je například minerální izolace. „Hlavní efekt však představuje podpora desetitisíců pracovních míst mezi živnostníky a v malých i středních firmách, které samotné renovace plánují, projektují a provádějí. Renovace totiž patří mezi ekonomické aktivity s nejvyšším podílem domácí práce, nejvyšším multiplikátorem a nejširším dopadem na celém území ČR,“ vysvětluje Marcela Kubů.

Podpora výstavby a renovací energeticky a environmentálně šetrných budov je ideálním nástrojem, jak podpořit ekonomiku a zároveň zmírnit dopady změny klimatu. „Stavebnictví má velkou setrvačnost, a proto potřebuje dlouhodobý a koncepční přístup státu. Vidíme, že mnohé současné státní renovační programy budov fungují a mají výsledky. Financování je dlouhodobé a předvídatelné a energetické úspory jsou snadno vyčíslitelné. Taková státní podpora má jednoznačně pozitivní dlouhodobý efekt a v současné situaci je třeba ji ještě zrychlit a rozšířit na všechny typy budov a do všech regionů,“ uzavírá Marcela Kubů, ředitelka Asociace výrobců minerální izolace.