Main - Město a světlo

Články

Tímová a efektívna spolupráca pre oceľové konštrukcie. Polyfunkčný objekt – Stanica Nivy

Tímová a efektívna spolupráca pre oceľové konštrukcie. Polyfunkčný objekt – Stanica Nivy

Projekt výstavby Stanice Nivy, ktorá je kombináciou autobusovej stanice, nákupného centra v spojení s modernou tržnicou, kancelárskymi priestormi a verejne prístupnou zelenou strechou pre širokú verejnosť, patrí medzi najväčšie a nadčasové polyfunkčné stavby súčasnosti v strednej Európe.

Využitie BIM pri projektovaní oceľových konštrukcií

Využitie BIM pri projektovaní oceľových konštrukcií

Informačný model stavby je revolučný spôsob komunikácie pri príprave, procese výstavby a správe budov. Cieľom BIM nie je vytvoriť samotný 3D model, ale zložiť úplné, spoľahlivé, dostupné a ľahko vymeniteľné informácie o budovanom objekte pre každého, kto ich bude počas celého životného cyklu objektu potrebovať. Na projekte prestavby futbalového štadióna FC DAC 1904 v Dunajskej Strede bol firmou HESCON s. r. o. použitý BIM model, či už pre projektovanie oceľových konštrukcií alebo aj pre iné profesie. HESCON s. r. o. patrí k zakladajúcim členom BIM asociácie Slovensko.

Aktuálně

Hlavní město obdrželo od Centra světového dědictví UNESCO odborný posudek na urbanistickou studii, která byla výsledkem mezinárodní soutěže na rozvoj území v okolí Masarykova nádraží. UNESCO v něm skrze své poradní orgány konstatuje, že studie má “potenciál lépe odhalit výjimečnou světovou hodnotu této části Prahy.“ Čtvrť, která podle návrhu vznikne, pak UNESCO hodnotí jako “vstřícnou jak ke svému bezprostřednímu kontextu, tak k urbanistické morfologii Prahy obecně.“ Pozitivní zprávy přicházejí po dlouhém období, kdy byly vztahy mezi Centrem světového dědictví UNESCO a Prahou spíše napjaté.

 

www.praha.eu

Kalendář akcí