Články

SKY PARK Residence Bratislava – výber z technickej správy, zaujímavé riešenia

SKY PARK Residence Bratislava – výber z technickej správy, zaujímavé riešenia

Navrhované objekty veží SKY PARK Residence sú pokračovaním súboru stavieb nového mestského centra v blízkosti historického jadra Bratislavy, vymedzeného ulicami Čulenova, Landererova, Továrenská a Bottova, resp. Chalupkova. Ide o ďalšiu fázu vo výstavbe nového mestského centra v blízkosti historického jadra Bratislavy.