Články

Modernizácia a inovácia plavebnej komory – Vodné dielo Gabčíkovo

Modernizácia a inovácia plavebnej komory – Vodné dielo Gabčíkovo

Vodné dielo sa začalo budovať v roku 1977 ako súčasť Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. Výstavba diela začala podpísaním medzinárodnej zmluvy s cieľom zabrániť pravidelným záplavám, ktoré sa v tejto oblasti vyskytovali.