Články

Elementová fasáda Mississippi House and Missouri Park

Elementová fasáda Mississippi House and Missouri Park

Elementová fasáda Mississippi House and Missouri Park svojim tvarom a použitými materiálmi plynulo nadväzuje na kancelársku zónu River City Praha v Pražskom Karlíne.