Články

Rozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCE

Rozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCE

STAT‑KON úspešne dokončil projekt rozšírenia výstavby – expanzia závodu ZKW Krušovce s náročným technologickovýrobným procesom, v ktorom bolo nutné tvarovo aj materiálovo zohľadniť návrh nosnej konštrukcie.