11 ARGUMENTŮ pro žárové zinkování

Pokoj v krajině na Modravě (foto: Ester Havlová) Pokoj v krajině na Modravě (foto: Ester Havlová)

V tomto článku uvádíme jedenáct důvodů, proč použít žárové zinkování jako protikorozní ochranu ocelových konstrukcí a jiných výrobků z oceli. Důvody jsou jak ekonomické a technologické, tak i ekologické. Navíc lze konstatovat, že žárově pozinkovaná ocel je v souladu s udržitelnou výstavbou.

1. Dlouhodobá životnost (obr. 1): Žárové zinkování je dlouhodobá protikorozní ochrana. Za běžných podmínek chrání před atmosférickou korozí déle než 50 let. Při zvýšeném korozním zatížení (např. v průmyslovém prostředí nebo na mořském pobřeží) je životnost zpravidla vyšší než 25 let.

2. Spolehlivost (obr. 2): Požadavky na vlastnosti a spolehlivost zinkového povlaku jednoznačně stanovuje norma ČSN EN ISO 1461. Zinkový povlak, který byl zhotoven podle uvedené normy, poskytuje spolehlivou protikorozní ochranu. Realizace v profesionálních provozech s dostatečnou výstupní kontrolou pak znamená minimalizaci chyb na povrchu.

3. Odolnost proti poškození (obr. 3): Žárový zinek má specifické vlastnosti. Jedná se o kovový slitinový povlak, který je se základní ocelí spojen slitinovou mezivrstvou. Poskytuje před poškozením při transportu, montáži a provozu takovou ochranu, které se jiným způsobem nedá dosáhnout. Povlak je odolný při manipulaci, proti úderu a otěru.

4. Nízká cena: Náklady na žárové zinkování zpravidla nejsou vyšší, než na jiné konvenční ochranné systémy pro ocel. Tuto průmyslovou protikorozní ochranu s vysokou spolehlivostí lze provést velmi hospodárně a za konkurenceschopnou cenu.

5. Bezúdržbovost (obr. 4): Technologie je bezúdržbová, bez nutnosti dodatečné péče a provádění opakovaných nátěrů a oprav. Dlouhodobě chrání a nevyžaduje žádné další náklady.

6. Celoroční realizace bez ohledu na počasí: Realizace se provádí v profesionálních provozech a není závislá na ročním období. Povlak lze zatížit ihned po dokončení výroby.

7. Chrání i v dutinách a na hranách (obr. 5): Konvenční protikorozní systémy mají problémy především na hranách a v rozích, protože zde je ochranná vrstva příliš tenká. To není žádný problém pro žárové zinkování, protože povlak na hranách, v rozích, v koutech a v dutinách má stále stejnou kvalitu.

8. Katodická ochrana (obr. 6): V případě drobného poškození povlaku, zinek chrání ocel ve vlhkém prostředí elektrochemickým způsobem.

9. Snadná kontrola (obr. 7): Jeví-li se zinkový povlak jako souvislý a rovnoměrný, pak takový skutečně je, a to jak na ploše, tak i v dutinách a na hranách.

10. Dobrý vzhled (obr. 8): Kovový zinkový povlak zdůrazňuje charakter a vlastnosti oceli. Kovový vzhled ocelí zůstává zachován právě tak jako povrchová struktura. Žárový zinek s vhodným nátěrem se nazývá duplex a je vhodný pro korozní prostředí se zvýšenou agresivitou.

11. Ekologická technologie (obr. 9): Žárové zinkování je příznivé pro životní prostředí jak z pohledu technologického procesu, tak konečného výrobku. V důsledku snahy o hospodárnou produkci, jsou v pozinkovnách redukovány, recyklovány a znovu využity exhalace, odpadní vody a odpadní teplo. Pozinkovaná ocel má dlouhou životnost a lze ji snadno recyklovat a znovu použít. Recykluje se více než 80 % použitého zinku.

Ing. Petr Strzyž
Asociace českých a slovenských zinkoven, z. s.