26. konference žárového zinkování a ocenění vítěze 5. ročníku soutěže Czech and Slovak Galvanizing Award 2021

LIKO-Vo, první živá hala na světě – vítěz 5. ročníku soutěže o nejlepší stavbu s užitím žárového zinku LIKO-Vo, první živá hala na světě – vítěz 5. ročníku soutěže o nejlepší stavbu s užitím žárového zinku

Ocenění vítěze a návštěva vítězné stavby 5. ročníku soutěže Czech and Slovak Galvanizing Award 2021 patřily k nejočekávanějším bodům programu letošní 26. konference žárového zinkování. Neméně očekávaným bodem byla přednášková část konference a samozřejmě také návštěva pivovaru filmových Postřižin v Dalešicích.

Po roční nucené přestávce mohlo opět proběhnout setkání zástupců žárových zinkoven z České a Slovenské republiky a zástupců spřátelených firem na mezinárodní konferenci žárového zinkování. Konference se konala 21. – 23. září 2021 v Hotelu Zámek Valeč. Generálním partnerem konference byla společnost Wiegel CZ žárové zinkování s.r.o., závod Velké Meziříčí, partnerem společenského večera společnost ACO Industries, k. s. Přibyslav.

Barvou letošní konference byla zelená. Zelená byla nejen barva obálky konferenčního sborníku přednášek a zaměření části přednášek, ale také barva živé fasády a střechy první živé haly na světě, vítěze Czech and Slovak Galvanizing Award 2021.

Stavba LIKO-Vo, první živá hala na světě, zvítězila v 5. ročníku soutěže o nejlepší stavbu s užitím žárového zinku, kterou pořádá AČSZ. Stavba se nachází v areálu společnosti LIKO-S, a. s. ve Slavkově u Brna a malá vzdálenost od konferenčního hotelu nabídla možnost stavbu navštívit v rámci konferenční exkurze. Historii vzniku myšlenky vytvoření „živé stavby“, která funguje na principu přírodní tepelné stabilizace až po následnou realizaci ve skutečnost, nám představil její autor Ing. Libor Musil, spolumajitel společnosti LIKO-S, a. s. Více informací o stavbě je uvedeno v příloze tohoto čísla časopisu Konstrukce, kde naleznete vybrané přednášky 26. konference žárového zinkování, nebo přímo na www.zivestavby.cz.

Po ukončení prohlídky živé haly, která byla pro každého názornou ukázkou, jak má fungovat ekologie v praxi, následovala exkurze do pivovaru filmových Postřižin, do Akciového pivovaru Dalšice, a. s. Zde se mohli návštěvníci seznámit s rozdíly v technologii výroby piva z doby natáčení filmu Postřižiny a technologii dnešní.

V průběhu přednáškového dne konference zaznělo 17 přednášek. Do dopolední části byly zařazeny příspěvky týkající se zelené transformace EU, analýzy závěrů o BAT dle REVISED DRAFT BAT CONCLUSIONS FOR FERROUS METALS PROCESSING (2/2021), zinkování v cirkulární ekonomice, posílení recyklace zinku, aktuálního vývoje cen a obchodní politiky v ocelářství apod. V odpolední části se přednášky věnovaly životnosti zinkových nebo kombinovaných (duplexních) povlaků, vlivu legur v zinkové lázni na odolnost kovových povlaků proti korozi, technologii oprav protikorozní ochrany menších částí historických ocelových konstrukcí s využitím žárového zinkování atd.

Společenský večer byl zahájen vyhlášením a oceněním vítěze soutěže Czech and Slovak Galvanizing Award 2021. Letos ocenění získal jak autor projektu LIKO-Vo – prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek, Fránek Architects, tak i přihlašovatel projektu do soutěže, společnost LIKO-S, a. s., zastoupena Ing. Liborem Musilem, místopředsedou představenstva. Ocenění si rovným dílem rozdělili i finanční odměnu v celkové výši 50 tisíc Kč. Pozinkovanou cenu pro vítěze vyrobil umělecký kovář Marián Volentier.

Posledním bodem konference byla valná hromada AČSZ, která projednala nutné záležitosti týkající se fungování asociace.

Již dnes jste srdečně zváni na 27. konferenci žárového zinkování, která se bude konat v roce 2022 na Slovensku!

Ing. Petr Strzyž
Asociace českých a slovenských zinkoven, z. s.

Související články