Dřevěné panely vylepšují prostorovou akustiku kanceláří

publikováno:
autor:
Pro potlačení nepříjemných zvuků v kancelářích se nejběžněji používají stropní a stěnové akustické obklady. Pro potlačení nepříjemných zvuků v kancelářích se nejběžněji používají stropní a stěnové akustické obklady.

Představy o moderním pracovním prostředí se rychle mění a jedním z klíčových faktorů pohodlí a efektivity v kanceláři je ticho. Hluk v práci totiž zásadně ovlivňuje zdraví, vyvolává únavu, neklid a snižuje schopnost soustředění. Mají-li být lidé v práci spokojení, potřebují funkční prostor, kde se zároveň budou cítit komfortně.

Hluk v pracovních prostorech, kde trávíme významnou část dne, má mnohem větší dopad, než si mnozí uvědomují a připouští. Mnoho mezinárodních studií potvrdilo, že přetrvávající ruch působí na lidský organismus jako nadlimitní zátěž, která vede ke snížení koncentrace, vnitřnímu napětí, podrážděnosti a tím ovlivňuje kvalitu práce. Dokonce se uvádí, že hluk předběhl faktory jako je dlouhá cesta do práce, čerstvý vzduch nebo dostatečný přísun denního světla.

KOMFORT V PRÁCI NA PRVNÍM MÍSTĚ

Akustická pohoda je dnes nezbytná v kancelářích, zasedacích místnostech a dalších veřejných prostorách. Kancelář už není jen stůl, židle a počítač.Optimální prostorová akustika rozhodně už není výsadou jen profesionálních hudebních studií a koncertních sálů.  Akustická pohoda je dnes nezbytná v kancelářích, zasedacích místnostech a dalších veřejných prostorách. Kancelář už není jen stůl, židle a počítač. Zvlášť mladá generace ji nevnímá pouze jako místo, kam chodí vykonávat své povolání. Je si vědoma, že zde tráví značnou část pracovního týdne a toto prostředí ovlivňuje jejich výkonnost i zdravotní stav. Co z toho plyne? Komfort zaměstnanců je stále důležitější. To, jak se zaměstnanec cítí v práci, značně ovlivňuje jeho produktivitu a tím i profit celé firmy. 

I když je vnímání hluku do jisté míry subjektivní záležitostí, norma stanovuje hygienické limity hluku pro různé typy pracovišť. Pro potlačení nepříjemných zvuků v kancelářích se nejběžněji používají stropní a stěnové akustické obklady. Jejich hlavním účelem je zlepšit prostorovou akustiku v interiéru, to znamená vylepšit srozumitelnost mluveného slova, minimalizovat nežádoucí ozvěny, snížit celkovou hlučnost a tím vytvořit příjemnější pracovní prostředí. Účinné odhlučnění mohou zajistit i různé typy paravánů, kterými se oddělují např. tiskárny, odpočinkové zóny nebo i jednotlivá oddělení.

Zkušenosti s implementací dřevěných akustických řešení již dávno nejsou jen teoretické. Vývoj v oblasti akustiky v kancelářích nabízí široké spektrum možností pro vylepšení pracovního prostředí a zvyšování produktivity.„Počítat s akustickými opatřeními by měla každá firma bez ohledu na to, zda se jedná o výstavbu nových kanceláří nebo o rekonstrukci stávajících prostor. Prostorová akustika by měla být řešena již v úvodní fázi každého projektu, ale z důvodu tlaku na nízkou cenu bývá často ze strany investorů opomíjena. A přitom designový trend dnešní doby, který se vyznačuje používáním převážně hladkých odrazivých povrchů, jakými jsou především sklo a pohledový beton, působí na akustiku kancelářských prostor velmi negativně. Dobrou zprávou je, že i v případě, kdy se na akustiku v počáteční fázi projektu zapomnělo, existují řešení, která umožní akustickou kvalitu zlepšit dodatečně. S pomocí zkušených architektů a odborníků na prostorovou akustiku lze vytvořit téměř v jakékoli fázi prostor,“ říká Jiří Oslizlo, předseda představenstva společnosti vyrábějící akustické panely NOVATOP.

POKLES VÝKONU O 6 % V DŮSLEDKU HLUKU

Počítat s akustickými opatřeními by měla každá firma bez ohledu na to, zda se jedná o výstavbu nových kanceláří nebo o rekonstrukci stávajících prostor.Pracovníci by měli v průměru trávit 60 % času soustředěným výkonem, aby mohli efektivně vykonávat svou každodenní práci. Rušivé vlivy zpomalují produktivitu. Pracovníkovi trvá v průměru 25 minut, než se vrátí k původnímu úkolu po přerušení, a dalších osm minut trvá, než pracovník dosáhne stejné úrovně soustředění. Výkonnost se při úkolech vyžadujících soustředění právě v tichém prostředí zvyšuje až o 50 %.

Psycholog Petr Polák vysvětluje: „Odborníci rozdělují hluk na rušivý, škodlivý a obtěžující element s poukazem na to, že škodlivý hluk nemusí vždy obtěžovat. Poukazují i na dobrovolné podřízení se škodlivému hluku např. na koncertech se silně vybuzenými reproduktory. Takový řízený zážitek může vyvolávat euforii a mít dopad na emocionální stránku člověka, ale obtížnost hluku se tím neumenšuje. V prostorech, které mají minimální množství stavebních či dekoračních prvků, které by ´rozbíjely zvuková vlnění´ působí hluk téměř vždy nezdravě. Některé nové kanceláře postavené na systému ´open space´ mohou tím být negativním příkladem a úpravy takových prostorů pak generují dodatečné náklady.“ vysvětl 

DŘEVO VE SLUŽBÁCH AKUSTIKY

Současné poptávce ve stavebnictví vládnou trendy vyznačující se preferencí přírodních a udržitelných materiálů. Jiří Oslizlo dodává: “Naše akustické panely NOVATOP vyrábíme pouze z přírodního masivního dřeva.  Každý kus dřeva je už ze své podstaty jedinečný, zároveň je to tak univerzální materiál, který se hodí do různých stylů interiérů, od moderních a minimalistických po tradiční i rustikální. Navíc může pozitivně ovlivňovat pocity a náladu lidí. Bonusem je charakteristická vůně dřeva, kterou postřehne snad každý nově příchozí.“

Prostorová akustika je jednou z nejnáročnějších disciplín patřících k vědnímu oboru stavební akustiky a vzhledem k tomu, kolik času uvnitř budov trávíme, měla by to být důležitá součást parametrů vykazujících zdravé vnitřní prostředí.Zkušenosti s implementací dřevěných akustických řešení již dávno nejsou jen teoretické. Vývoj v oblasti akustiky v kancelářích nabízí široké spektrum možností pro vylepšení pracovního prostředí a zvyšování produktivity. Výběr vhodného akustického řešení by měl být promyšlený a přizpůsoben konkrétním potřebám daného pracoviště. Akustiku lze měřit a predikovat už ve fázi projektu a dosáhnout tak optimálního výsledku, jsou na to velmi sofistikované softwary. Najít rovnováhu mezi estetickými požadavky a funkčností je dost zásadní, proto se doporučuje konzultovat projekty s odborníky, aby se následná řešení zbytečně nekomplikovala a neprodražovala. Prostorová akustika je jednou z nejnáročnějších disciplín patřících k vědnímu oboru stavební akustiky a vzhledem k tomu, kolik času uvnitř budov trávíme, měla by to být důležitá součást parametrů vykazujících zdravé vnitřní prostředí.

 „V posledních dvou letech zaznamenáváme velký zájem o dřevěné akustické panely i v Čechách, díky kreativitě architektů vznikla už celá řada velmi krásných a funkčních projektů, které inspirují k dalším aplikacím.  Naše panely je možné použít v novostavbách, při rekonstrukcích, ale i do již hotových interiérů, protože instalace je rychlá a čistá a může probíhat i za provozu,“ uzavírá téma Jiří Oslizlo.