Efektivní, ekologická a ekonomicky přívětivá protipožární ochrana konstrukcí

Produkty pro požární ochranu oceli, dřeva, betonu, elektrických kabelů a protipožární ucpávky jsou vyrobené v Německu pouze z nejkvalitnějších evropských surovin. Neustálé investice do vývoje a výzkumu i pečlivé interní a externí monitorování výroby (nezávislými třetími osobami 2 – 3x ročně bez předchozího ohlášení) zajišťuje trvalou kvalitu výrobků, které jsou vysoce efektivní, snadno aplikovatelné a díky nízkým návrhovým tloušťkám vrstev a vysoké efektivitě nanášení (až 550 mikronů suchého filmu jedním pracovním chodem při AirLess stříkání) také cenově velmi příznivé.

Z HISTORIE

Společnost Rudolf Hensel GmbH se sídlem v německém Börnsenu poblíž Hamburku je druhým největším výrobcem protipožárních nátěrů a materiálů v Evropě a jeden z největších celosvětově vůbec.

Výrobce v roce 1978 získává první schválení pro použití zpěňujících (intumescentních) protipožárních nátěrů na ocel v Německu a v následujících letech realizuje stovky projektů požární ochrany budov, stadionů, letišť, průmyslových a dalších staveb po celém světě. To je možné i díky dosažení certifikace podle různých norem (německý DIN 4102, britský BS 476, evropské ETA podle EN 13881‑8, americký UL 263/ASTM E‑119, ruský GOST). Označení CE pak umožňuje prodej po celé Evropské unii bez nutnosti dalších zkoušek.

OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

Protipožární zpěňující nátěry HENSOTHERM pro ochranu oceli, a to i žárově zinkované, jsou bezúdržbové a v suchém vnitřním prostředí (C2 podle ČSN EN 12944‑2 nebo Z2 podle ETAG 018‑2) není nutné použití krycího laku. S vhodnými antikorozními základními a krycími nátěry je možné navrhnout nátěrové systémy až do prostředí C5‑I podle ČSN EN 12944‑2.

Díky odzkoušené kompatibilitě s antikorozními nátěry DERISOL tak na trhu existuje kompletní řešení povrchové ochrany ocelových konstrukcí, nicméně protipožární nátěry HENSOTHERM se obvykle dobře snáší s dalšími běžně používanými základními nátěry. Velmi jemně granulované suroviny zajišťují opticky přijatelný hladký povrch. Nejlepších výsledků je samozřejmě dosaženo při bezvzduchovém stříkání (AirLess), lze však aplikovat i štětcem a válečkem. Odstín je obvykle bílý, krycí lak lze vybírat z odstínů barevné škály RAL, případně NCS. Aplikace může být realizována dílensky nebo na staveništi, a to vždy proškolenými pracovníky.

Protipožární nátěry HENSOTHERM je možné volit rozpouštědlové nebo vodou ředitelné podle požadavků na aplikaci, ekologii a cenu. Rozpouštědlové materiály, např. HENSOTHERM 310 KS a HENSOTHERM 320 KS, je možno použít pro expozici ve vnitřním i vnějším prostředí. Barvy snesou nižší teploty pro aplikaci, rychleji zasychají, dříve je lze přelakovat rozpouštědlovými laky, jsou mechanicky odolnější při přepravě a montáži a po důkladném proschnutí jim neuškodí ani déšť na dosud nezastřešeném staveništi, při skladování venku před expedicí nebo při přepravě na stavbu.

Vodou ředitelné materiály, např. HENSOTHERM 410 KS a HENSOTHERM 421 KS jsou určeny pouze do vnitřního prostředí s maximálním ohledem na ekologii. Splňují přísná kritéria standardů LEED, BREEAM, DGNB a dalších, často souhrnně označovaných jako „GREEN BUILDING – ZELENÁ BUDOVA“, a to díky téměř nulovému obsahu VOC (těkavých organických sloučenin) a nulovému obsahu halogenů a borátů. Vodou ředitelné nátěry potřebují nižší tloušťky pro dosažení požadované požární odolnosti, a to z nich v kombinaci s nižší cenou dělá ekonomicky nejpříznivější řešení.

Všechny uvedené materiály mají schválení ETA (Pozn. – je možné toto ověřit na webových stránkách EOTA, Evropské organizace pro technické posuzování) a zkouškou provedenou autorizovanou osobou EXOVA Warringtonfire doložitelnou životnost 25 let podle ETAG 018‑2. To podstatným způsobem snižuje nároky a investice spojené s případnou obnovou protipožárního nátěru a zároveň doložením této životnosti se jich netýkají omezení pro maximální požární odolnost podle bodu 4.12 normy ČSN 73 0810 a lze je použít v rozsahu požární odolnosti R15 – R180 podle daného materiálu a jeho deklarovaných hodnot. Mimo zmíněnou zkoušku dokazují dlouhodobou životnost i realizované projekty, z nichž ty nejstarší mají za sebou i 30 let expozice, a to bez výrazné změny účinnosti protipožární ochrany.

OCHRANA DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Akciová společnost SIMAT, která výrobky firmy Rudolf Hensel GmbH v České republice distribuuje, nabízí také zpěňující protipožární nátěry na vnitřní prostředí pro dřevo a výrobky z něj (klasifikace B‑s1, d0 nesnadno hořlavé podle normy EN 13501‑1). Pro vnější prostředí je určen celosvětově první protipožární (ablativní) nátěr na dřevo – HENSOTHERM 2 KS Outdoor (s klasifikací C‑s2, d0 nesnadno hořlavé). Nátěry do vnitřního prostředí jsou dodávány v transparentním, bílém a černém provedení, nátěr pro vnější prostředí je šedý a vzhled dřeva se mu dodá vhodným odstínem krycího laku.

PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA BETONU

Protipožární ochrana betonu může být zajištěna materiály HENSOMASTIK B 3000 a HENSOTHERM 820 KS, které zamezí působení tepla na ocelové výztuže, které jinak při požáru expandují a způsobují praskání betonu. HENSOMASTIK B 3000 v tloušťce suchého filmu 1,3 mm nahradí 1,5 cm betonu. Nejčastější uplatnění těchto materiálů je bezesporu při rekonstrukcích betonových stavebních prvků uvnitř budov a částečně otevřených prostor – např. garáží.

PODPORA

Nedílnou součástí prodeje uvedených materiálů je veškerý související servis, čili konzultace, návrh optimálního systému, proškolení k aplikaci, možnost měření klimatických podmínek a tloušťky suchého filmu, poskytnutí veškeré nezbytné dokumentace a další služby.

Hlavně v zájmu investorů a provozovatelů by mělo být to, aby na jejich stavbách byly použity kvalitní a cenově příznivé protipožární nátěrové hmoty s veškerými potřebnými certifikáty. V tomto článku byly přesně takové materiály popsány.