Jak se povedlo středním školám zařadit metodiku BIM do výuky?

publikováno:
autor:
Povinné osvojení si výhod nástroje BIM pomůže studentům pochopit, jak spolu různá odvětví a profese spolupracují v rámci stavebního projektu. Povinné osvojení si výhod nástroje BIM pomůže studentům pochopit, jak spolu různá odvětví a profese spolupracují v rámci stavebního projektu.

Od září roku 2022 musely střední školy se stavebním zaměřením zavést kapitoly věnované metodě BIM (building information model) do výuky. Povinné osvojení si výhod tohoto nástroje pomůže studentům pochopit, jak spolu různá odvětví a profese spolupracují v rámci stavebního projektu. Také je připraví na užití v praxi a zvýší jejich úspěšnost při nastartování jejich kariéry. Dokážou studenty střední školy dobře připravit? Jak zavedli BIM do své výuky? Ptali jsme se vybraných zástupců škol.

ZÁSTUPCŮM JSME POLOŽILI TŘI STEJNÉ OTÁZKY:

 1. BIM je nově součástí osnov – v jakých předmětech ho vyučujete, popřípadě jste za tímto účelem vytvořili vlastní předmět?
   
 2. Co vás při zavádění BIM do výuky nejvíce překvapilo?
   
 3. Soustřeďujete se jen na teoretický základ nebo budujete u žáků i praktické dovednosti metodiky BIM?

Ing. Jan Hobža


Ing. Jan Hobža

ředitel
SPŠ stavební Brno


 1. BIM automaticky vstupuje do předmětů počítačové technologie a konstrukční cvičení. Předmět navíc jsme za tímto účelem netvořili, je to dle mého soudu zbytečné.
   
 2. Vzhledem ke skutečnosti, že se o BIM zajímáme už několik let, postupně si ho zkoušíme a včleňujeme jej do výuky, nic zásadního nás při zavádění nepřekvapilo.
   
 3. Snažíme se, aby si studenti vyzkoušeli BIM co nejvíce v praxi při projektování konkrétních staveb, na nichž pracují v rámci zmiňovaných předmětů.

 

Ing. Zbyněk Svoboda


Ing. Zbyněk Svoboda

učitel odborných předmětů
garant zavádění metody BIM
Střední škola stavební Jihlava


 1. My jsme vlastní předmět pro metodiku BIM nevytvořili, ale její problematiku začlenili do jednotlivých odborných předmětů. Stěžejní část nese předmět CAD, dále pozemní stavitelství, IKT, ekonomika a rozpočty (pravidla rozpočtování). Snažíme se, aby znalosti o BIM získané v jednom předmětu byly využity v ostatních předmětech. Například IKT (digitální informace) – CAD (informační model budovy), CAD (informační model budovy) – rozpočty (rozpočet z IFC formátu).
   
 2. Abych řekl pravdu, při samotném zavádění snad nic zásadního. Samozřejmě že začátky byly celkem náročné, absolvovali jsme mnoho školení prezenčně i online. Hodně času zabralo i samostudium. De facto všichni odborní učitelé, kteří u nás působí, nebyli dříve s metodou BIM seznámeni ve škole ani v praxi. Všichni jsme prakticky „vyrostli“ ještě na projektování ve 2D. BIM představuje úplně jiný postup. Někteří starší učitelé se touto problematikou již nechtějí zabývat, ale u mladších vidím zájem, což je dobře.
   
 3. Určitě se nezaměřujeme jen na teorii. Teorie BIM je v předmětech pozemní stavitelství, IKT a ekonomika. V předmětu CAD tvoříme konkrétní informační model budovy – na naší škole jsme se rozhodli pro BIM software Autodesk Revit. Z něho exportujeme model do formátu IFC, který dále používáme pro rozpočtování v předmětu rozpočty (pravidla rozpočtování) a ukazujeme si využití i v oblasti facility managementu. Jako zdroje informací, které by měly v informačním modelu budovy být, využíváme datový standard staveb (DSS) a klasifikační systém (CCI) od agentury ČAS (Česká agentura pro standardizaci).

 

Ing. Pavel Pour


Ing. Pavel Pour

učitel odborných předmětů
koordinátor výuky BIM
SPŠ stavební Hradec Králové


 1. S výukou BIM už máme určité zkušenosti z minulých let. Již v roce 2014 jsme na oboru vzdělání Stavebnictví vytvořili samostatné zaměření BIM, jež si mohou žáci zvolit od 3. ročníku svého studia. Toto zaměření obsahuje specializované předměty BIM projektování a správa budov. Kompetence metody BIM, které jsou od letošního školního roku nově povinné pro všechny, naplňujeme prostřednictvím předmětů CAD systémy a částečně stavební provoz.
   
 2. Vzhledem ke zkušenostem, které máme z předchozích let, nás zavádění metody BIM do výuky nikterak nepřekvapilo. Nicméně BIM a vše, co představuje, se neustále vyvíjí. Takže z pohledu zavádění nových metod, technologií, nástrojů a služeb mě osobně BIM překvapuje neustále.
   
 3. U zaměření BIM, kde je dostatek hodin, klademe důraz na praktické dovednosti. Žáci využívají Společné datové prostředí (CDE), vytvářejí strukturovaný digitální model včetně alfanumerických informací, který následně převádějí do otevřených standardů (IFC). Nově testujeme prohlížení modelů s využitím hybridní reality. V předmětu správa budov momentálně nasazujeme CAFM nástroj tak, abychom žáky seznámili s využitím asset modelu pro efektivní správu staveb. U základních povinných kompetencí, jež naplňujeme především prostřednictvím předmětu CAD systémy, jsou možnosti omezené. I tak se žáci seznamují s tvorbou strukturovaných modelů a využitím informací z modelu i pro jiný účel užití než je jen tvorba výkresové dokumentace.

 

Ing. Jan Matějka


Ing. Jan Matějka

zástupce ředitele školy
vyučující odborných předmětů
SPŠ stavební akademika St. Bechyně Havlíčkův Brod


 1. Některé nástroje metody BIM už jsme učili dávno před rokem 2022. Jedná se zejména o práci s 3D CAD softwarem, s nímž se žáci učí pracovat během svých ročníkových projektů ve 3. a 4. ročníku studia. Letos jsme navíc zavedli i samostatný předmět věnující se metodě BIM v komplexním pojetí.
   
 2. Pozitivně nás překvapila podpora ze strany agentury ČAS. Na jejím webu koncepcebim.cz lze nalézt mnoho materiálů přímo použitelných ve výuce.
   
 3. Věnujeme se obojímu. Teoretický základ a ovládání 3D CAD softwaru probíráme se všemi studenty. Někteří jdou ještě mnohem dále a svou maturitní práci realizují kompletně v metodě BIM. Prakticky se tak učí sestavovat BEP, pracovat v CDE, zadávat do modelů negrafické informace a další dovednosti.

 

Ing. Markéta Kubicová


Ing. Markéta Kubicová

vyučující CAD systémů
garant zavádění BIM do výuky
Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace


 1. Na naší škole jsme s výukou BIM metody začali v letošním roce. Výuka BIM metody protíná více předmětů, nejvíce se učí v CAD systémech, kde se vyučuje program Archicad. Postupně připravujeme projekt na užší propojení s výukou pozemního stavitelství, konstrukčního cvičení a stavebního provozu, což se projeví ve zpracování ročníkových projektů ve 3. a 4. ročníku.
   
 2. Nejvíce mě překvapil zájem žáků o tuto problematiku a snahu metodu BIM využívat jak při výuce Archicadu, tak ve vlastních ročníkových projektech.
   
 3. V nižších ročnících se věnujeme spíše teoretické části. Vysvětlujeme, co je BIM, jeho fungování a možné využití. S postupným získáváním vědomostí žáků s prací v Archicadu přidáváme i praktické dovednosti metody BIM, ale jen na jednoduché úrovni.