Konstrukční řešení dutých dílů určených k žárovému zinkování ponorem

Nevhodně umístěné drenážní otvory nedovolily vytečení přebytečného zinku Nevhodně umístěné drenážní otvory nedovolily vytečení přebytečného zinku

Téma, které zástupci žárových zinkoven a Asociace českých a slovenských zinkoven (AČSZ) řeší se svými zákazníky a projektanty nejčastěji, je umístění a velikost drenážních a odvětrávacích otvorů. Je to také problematika, která si pravidelně vyžádá nejdelší diskuzi na každém semináři či webináři.

FUNKCE TECHNOLOGICKÝCH OTVORŮ

Žárové zinkování je druh protikorozní ochrany kovů, který chrání výrobky nejenom na jejich vnějším povrchu, ale také uvnitř. Aby bylo možné tyto plochy pozinkovat, je nutné zabezpečit přístup všech lázní, včetně zinkovací, na všechny plochy výrobku a následně jejich dokonalé vytečení. To zajišťují technologické otvory. Ještě důležitější funkcí technologických otvorů je pak také zabezpečení odvětrání dutých částí výrobků, aby nedošlo k jejich roztržení a ohrožení bezpečnosti obsluhy zinkovací vany a poškození zařízení.

Vtokové a výtokové otvory musí být vždy v nejnižším místě výrobku a odvětrávací otvory v bodě nejvyšším. Vtokové a výtokové otvory musí být vždy dostatečně dimenzovány, aby při ponořování výrobku do roztaveného zinku mohl zinek dostatečně rychle do výrobku vtékat a výrobek se do zinku ponořil co nejrychleji. Nelze ale podcenit ani velikost odvětrávacích otvorů, protože skrz ně odchází nejenom vzduch z duté součástí, ale také i zinkový popel, který vzniká při spalování tavidla v průběhu ponořování výrobku do zinkové taveniny.

OTVORY MAJÍ BÝT CO NEJVĚTŠÍ

Pro malé výrobky je typický průměr otvoru nejméně 10 mm. Otvory ve větších výrobcích mají mít průměr přibližně 25 % průměru dílu. Norma ČSN EN ISO 14713-2 nově uvádí tabulku A.2 doporučených velikostí a umístění větracích a drenážních otvorů pro duté díly. Doporučený počet a umístění otvorů nebo odříznutí (uvedených v tabulce na straně 71) má být na každém konci dutého dílu. Pro velmi dlouhé duté prvky (např. delší než 6 metrů) platí zásady uvedené v tabulce A.2, ale otvory mají být větší nebo jsou zapotřebí další otvory.

OTVORY MAJÍ BÝT VIDITELNÉ Z VNĚJŠKU

Vnitřní větrání dutých dílů se nedoporučuje. Jestliže se mu nelze vyhnout, má to být předem dohodnuto se zinkovnou (IS0 1461:2009, A.2, e) a odběratel má zajistit, aby:

  • otvory byly co největší,
  • opatření pro vnitřní větrání byla před sestavením přiměřeně zdokumentována (např. fotograficky).

Než proběhne návrh umístění drenážních a odvětrávacích otvorů je nutno se zamyslet, jak a za co bude výrobek pro žárové zinkování zavěšen a jestli není některá plocha funkční (funkční plocha vyžaduje co nejhladší povlak, např. madlo zábradlí).

Pokud si projektant nebo výrobce konstrukce není jistý, doporučuje se, aby si odběratel před návrhem konstrukčního řešení či před výrobou výrobku, určeného k žárovému pokovení ponorem, vyžádal odbornou radu zinkovny. Revidovaná norma ČSN EN ISO 14713-2 Zinkové povlaky – Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí před korozí – Část 2: Žárové zinkování ponorem (více v časopise Konstrukce 5/2020) byla o spoustu důležitých informací rozšířena a upozorňuje na ně.

Ing. Petr Strzyž
Asociace českých a slovenských zinkoven, z. s.