LIBERTY Ostrava představila plán na dosažení ziskovosti a splácení závazků

publikováno:
autor:
Optimalizační strategie se zaměřuje na úsporu financí prostřednictvím dočasného přerušení výroby vybraných produktů, po nichž je nízká poptávka. Optimalizační strategie se zaměřuje na úsporu financí prostřednictvím dočasného přerušení výroby vybraných produktů, po nichž je nízká poptávka.

LIBERTY Ostrava dnes představila svým hlavním partnerům podrobnosti optimalizačního plánu pro zlepšení provozních, obchodních a finančních výsledků firmy. Záměr, jehož cílem je plné splacení pohledávek věřitelů společnosti LIBERTY Ostrava, získal podporu významného věřitele. 

Ajay Aggarwal, prezident skupiny LIBERTY Steel pro Evropu a předseda představenstva společnosti LIBERTY Ostrava, uvedl: "Plán byl vypracován na základě komplexní revize našeho podnikání a situace na trhu. Představuje nejlepší možnou cestu pro firmu, naše zaměstnance, věřitele a partnery. Jsme připraveni intenzivně spolupracovat se všemi partnery na realizaci tohoto plánu během nadcházejících měsíců."

Optimalizační strategie se zaměřuje na úsporu financí prostřednictvím dočasného přerušení výroby vybraných produktů, po nichž je nízká poptávka. Například jde o válcovaný drát. Oproti tomu se soustředí na výrobky s vysokou přidanou hodnotou, po kterých je na trhu poptávka. Jedná se o bezešvé a spirálově svařované trubky, silniční svodidla, důlní výztuže nebo závitové tyče.

LIBERTY OSTRAVA 

Tuzemský lídr ve výrobě silničních svodidel a trubek.  Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel Group. Roční výrobní kapacita představuje 3,6 milionu tun oceli. Spolu s dceřinými společnostmi zaměstnává LIBERTY 6 000 lidí.

LIBERTY Ostrava také analyzuje otázky týkající se využití svých koksárenských provozů. Na evropském trhu je převis nabídky koksu a společnosti se v současnosti vyplatí nakupovat koks na trhu než ho vyrábět v ostravské huti.

Optimalizační plán představuje též řešení, jak dosáhnout ziskovosti a splácet závazky vůči věřitelům prostřednictvím výrazné podpory ze skupiny LIBERTY Steel, a to bez nutnosti výraznějšího externího financování. Záměr počítá i s možností vstupu externích strategických partnerů nebo prodeje nevyužitých pozemků či budov. 

LIBERTY Ostrava chce rovněž dosáhnout úpravy smlouvy s hlavním dodavatelem energií. Společnost už soudu navrhla jmenování předběžného insolvenčního správce tohoto dodavatele. Cílem je nalézt společné řešení vedoucí k udržitelnému fungování obou podniků. 

Společnost oznámila, že i nadále je solventní a bude zaměstnancům vyplácet mzdy a plnit závazky vůči zákazníkům. Pomáhá jí v tom tým mezinárodních odborníků, který pracuje v sídle společnosti v Ostravě.