Nosníky vyvážíme do celého světa, prefabrikáty jsou čím dál žádanější

publikováno:
Výrobní závod finské společnosti Peikko se nachází na Slovensku, několik kilometrů od Kráľové nad Váhom, na dohled od Vodního díla Kráľová. Podnik znali místní dříve pod jménem DELTABEAM®, dnes už ho zdobí logo Peikko Slovakia. Výrobní závod finské společnosti Peikko se nachází na Slovensku, několik kilometrů od Kráľové nad Váhom, na dohled od Vodního díla Kráľová. Podnik znali místní dříve pod jménem DELTABEAM®, dnes už ho zdobí logo Peikko Slovakia.

Výrobní závod finské společnosti Peikko jsme navštívili zkraje letošního roku. Zažili jsme kombinaci tradičně vřelé nátury slovenských hostitelů, otevřeného a svobodného přístupu k vedení společnosti typického pro Skandinávii a navrch sympatického obsahu toho, co podnik dělá. Takhle vypadá skloubení dobrého byznysu a udržitelného přístupu k výstavbě.

Průmyslový areál finského výrobce ocelových prvků do konstrukcí leží uprostřed polí, pár kilometrů od Kráľové nad Váhom, na dohled od Vodního díla Kráľová. Podnik znali místní dříve pod jménem DELTABEAM®, dnes už ho zdobí logo Peikko Slovakia. „Původní název nebyl náhodný. Odkazoval k ocelovým nosníkům DELTABEAM®, jež jsou dodnes hlavním produktem, který vyrábíme,“ sdělil časopisu Konstrukce ředitel výroby Marián Miklós.

„Podnik zpracuje kolem 20 tisíc tun oceli ročně, celá slovenská divize Peikko dává práci asi 400 lidem,“ doplnil kolegu Milan Ďurčovič, ředitel Peikko Slovakia. Slovenský závod se pyšní tím, že zaměstnává téměř výhradně domácí dělníky. Týdně vyrobí asi 150 nosníků. „Běžnou zakázkou pro nás je objednávka na 20–40 nosníků, ale máme i větší,“ tvrdí Miklós.

Nosníky DELTABEAM®, které dnes už zdobí logo Peikko Slovakia.Nosníky DELTABEAM® jsou vidět i na velkých realizacích po celé Evropě. Kdyby se například všechny nosníky použité na budovu Sartorius Building 26 v německém Götingenu poskládaly za sebe, vytvořily by řadu dlouhou 2,2 kilometru. „Němci a Dánové patří mezi největší odběratele nosníků z továren Peikko. Běžně jsou používány i v Česku, najdete je například na Pavilonu Y Fakultní nemocnice Olomouc nebo v českobudějovické nemocnici, v Maďarsku jsme je vyráběli pro multifunkční arénu MVM Dome v Budapešti. Na Slovensku bych kromě části bratislavského letiště zmínil třeba nejnovější zakázku, apartmánový dům v Dunajské Stredě,“ přichází s výčtem ředitel závodu.

EFEKTIVNĚJŠÍ, UDRŽITELNĚJŠÍ

„Každý nosník je originál, vyrábí se zakázkově podle potřeb klientů,“ přibližuje detaily ředitel výroby Miklós. Základem pro jejich výrobu jsou ocelové desky 2 x 12 metrů o různých tloušťkách, maximální je 70 mm. „Ty se do slovenské továrny vozí převážně z Rumunska a Litvy – je to proto, že veškeré objednávky materiálů jdou přes finskou centrálu,“ reaguje Miklós na dotaz, zda spolupracují například s ostravskými hutěmi, které jsou vzdáleny asi tři hodiny od továrny.

„Právě díky velkému objemu oceli, která se pod hlavičkou Peikko zpracovává ve 12 zemích napříč kontinenty – Severní Ameriky přes Evropu a Asii až po Austrálii, společnost výrazněji nezasáhla surovinová krize,“ říká Ďurčovič. Konkrétně měl na mysli kritický nedostatek oceli, jenž celé odvětví výrazně pocítilo loni na jaře v souvislosti s invazí Ruska na Ukrajinu.

CO VYRÁBÍ PEIKKO?

  • nosníky DELTABEAM®
  • spoje pro prefabrikované konstrukce
  • výrobky pro monolitické konstrukce
  • základy pro větrné turbíny

Milan Ďurčovič nám názorně vysvětlil výhody hlavního produktu, jenž se v tomto závodě vyrábí. „Ocelové nosníky umožňují instalaci stropních systémů tak, že po dokončení nezasahují do světlé výšky jednotlivých podlaží žádné průvlaky. Nosníky jsou skryty ve stropě,“ ukázal nám na terase sídla společnosti, kde jsou nosníky záměrně odkryty, aby bylo vidět, jak se používají.

Ocelové nosníky umožňují instalaci stropních systémů tak, že po dokončení nezasahují do světlé výšky jednotlivých podlaží žádné průvlaky.„Jinými slovy to značí, že se na každém patře dá ušetřit zhruba 40 cm tloušťky stropu. Snížení konstrukční výšky jednotlivých podlaží tak znamená výrazně menší spotřebu betonu, kterým se nosníky zalévají, a tedy mnohem efektivnější výstavbu. Takové prvky jsou zásadním argumentem také pro čím dál aktuálnější udržitelnou výstavbu,“ tvrdí Ďurčovič. A dodává, že rozpon nosných prvků může být díky využití spřažených nosníků v kombinaci s vhodnou stropní konstrukcí podstatně větší než u klasického typu výstavby.

Se sníženým objemem budov se podle Ďurčoviče pojí také úspory na energiích při jejich provozu, což vede k dalšímu snížení uhlíkové zátěže budov.

POUŽITÍ UNIVERZÁLNÍ

Modulární systém DELTABEAM® je vhodný pro různé dispozice a lze jej navrhnout do libovolného prostoru. „Systém umožňuje použití více typů stropních systémů – ať už v kombinaci s betonem, či železobetonem, nebo třeba se dřevem (viz rámeček Typy stropních konstrukcí, pozn. red.),“ pokračuje ředitel Ďurčovič.

Výrobní závod finské společnosti Peikko se nachází na Slovensku, několik kilometrů od Kráľové nad Váhom
Při dvousměnném provozu vyrobí továrna Peikko Slovakia asi 120 nosníků týdně. Expedují se nejvíc do Dánska, Německa či Francie.


Na Slovensku je podle něj nejběžnější kombinace spřažených nosníků s dutinovými nebo filigránovými panely. V Německu se zase velké oblibě těší dřevo-betonové panely. „Použití dřeva, které přirozeně váže CO2 , snižuje celkovou uhlíkovou stopu stavebního projektu, což je při tlaku na udržitelnost ve výstavbě zásadní,“ pokračuje.

Další výhodou je rychlost výstavby tohoto prefabrikovaného řešení. Díky tomu jsou omezení v blízkosti stavenišť v hustě zastavěných oblastech kratší a méně hlučná. Často se nosníky využívají například pro vícepatrová parkoviště. „Na nich se dá pěkně ilustrovat, jak může vypadat velký otevřený prostor bez zbytečných sloupů či nosných stěn – a to je právě výhoda nosníků DELTABEAM®,“ vypráví Ďurčovič.

NIŽŠÍ NÁKLADY

S podobnou filozofií přistupuje Peikko i k druhé hlavní oblasti ve výrobě, spojům pro prefabrikované konstrukce. Podobně jako u nosníků DELTABEAM® i v případě používání šroubových spojů se dají ušetřit značné náklady a mají výhodu rychlejší výstavby. „Zásadní výhoda šroubových spojů spočívá v tom, že se na stavbě obejdeme bez svařování. To, jak všichni dobře víme, není vždy jednoduchá disciplína, ne všechna místa jsou dobře přístupná, záleží i na počasí a dalších faktorech,“ ukazuje Ďurčovič na model, jenž srovnává použití „kalichu“ a šroubových spojů na zakládacích pilotech.

Do továrny Peikko Slovakia se dovážejí ocelové pláty o 12 metrech délky, dvou metrech šířky a max. 70 mm výšky.

I z modelu je zřejmé, že je třeba asi o polovinu hlubší výkop pro pilotu a tím pádem i výrazně méně betonu. „Zákazníci nám někdy říkají, že šroubové spoje jsou drahé oproti svařování. Ale to je jen velmi omezený pohled na věc. Ušetřené náklady na menších výkopech, na redukci betonu, ale i na rychlosti stavby jsou řádově vyšší,“ svěřuje se ředitel Ďurčovič.

Dokazuje to na konkrétním příkladu výstavby skladu pro firmu IKEA v Malackách: „Tady to máme zdokumentované a je to jasně vidět. Hloubku základu pilotů jsme díky šroubovým spojům mohli zredukovat z 2,8 metru na 1 metr.“

Ze všech profesí, s nimiž jako se svými zákazníky spolupracují, tedy investory, dodavateli, projektanty a výrobci betonu, kladou největší důraz právě na spolupráci s projektanty a architekty. „Ti jsou pro nás svým způsobem nejdůležitější. Pokud přesvědčíme je, že je pro investora rozumné používat na svých projektech naše nosníky a naše šroubové spoje, máme do značné míry vyhráno. Všechny další návazné profese už o výhodnosti našich systémů nemají možnost pochybovat,“ zakončuje s úsměvem ředitel Peikko Slovakia Milan Ďurčovič.

 

TYPY STROPNÍCH KONSTRUKCÍ S NOSNÍKY DELTABEAM®

 
Předpěťový dutinový panel Monolitický železobetonový strop
   
Dřevěný strop Plechobetonový strop
   
Filigránový strop Spřažený dřevo-betonový strop
   

 

Foto: Peikko Slovakia a Hynek Just