Porovnání mechanických vlastností ochranných systému různými zkušebními metodami

Výsledky odolnosti proti otěru Výsledky odolnosti proti otěru

Praktické porovnání mechanických vlastností různých druhů reálně používaných povrchových úprav na ocelovém substrátu. Zaměření na zkoušky tvrdosti a abraze se snahou zjistit zda existuji spojitosti mezi jednotlivými metodami.

Úvod

Metodika zkoušení povrchových úprav (dále PÚ), jejich vlastností, odolností, se neustále rozvijí, posouvá a zdokonaluje. Mechanické vlastnosti, zejména tvrdost, lze měřit různými postupy s různými výsledky. Existuje ale nějaká spojitost napříč metodami pro daný typ PÚ? Tvrdost dle Buchholze je vysoká, máme jistotu, že bude PÚ odolná i ve zkoušce Scratch testem nebo oděru abrazivem? Několik PÚ bylo takto zkoušeno a vyhodnocováno různými metodami s následným porovnáním.

Přehled PÚ a příprava pro testování

Pro účel této práce byly vybrány vrchní nátěrové systémy z produktové řady Akrylmetal, které se liší svými vlastnostmi a použitím. Dále byla do testu zahrnuta komerčně dostupná fólie používána k polepu automobilů a kataforézní epoxidový povlak, jenž byl vybrán jako srovnávací standard. Detailní popis testovaných povlaků je uveden v tabulce č. 1.

Jako pokladový substrát byl zvolen ocelový plech, typ S-46 (Q-Lab Corporation) o rozměru 150 x 100 x 1 mm. Na ocelový podklad byl aplikován vzduchovým stříkáním plnič LV PL 370 v suché tloušťce (DFT) cca 80 - 90 µm. Po obroušení plniče byla následně aplikována testovaná povrchová úprava v DFT cca 70 - 80 µm. Takto připravené povrchové úpravy byly před vlastním měřením plně vytvrzeny. Pouze kataforézní povlak (dále KTL) byl aplikován přímo na ocelový substrát, na konverzní vrstvičku tri-kation fosfátu (Zn, Ni, Mn), v DFT cca 40 µm. Aplikace plniče pod finální povrchovou úpravou byla zvolena z důvodu testování na reálných systémech a potlačení samotného vlivu velmi tvrdého ocelového substrátu.

Celý článek ve formátu PDF, který byl prezentován na odborném semináři Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, který se uskutečnil v areálu hotelu Myslivna na okraji Brna ve dnech 4. a 5. prosince 2019, je ke stažení ZDE.

Ondřej Janča, Radim Holuša
SYNPO a.s