Redukce konstrukční výšky suterénu o 60 cm

publikováno:
Ukázka uložení transferových nosníků DELTABEAM® na monolitické železobetonové stěny podzemního podlaží. Ukázka uložení transferových nosníků DELTABEAM® na monolitické železobetonové stěny podzemního podlaží.

Spřažený nosník DELTABEAM® od společnosti Peikko našel vynikající využití v projektu bytového komplexu Rivapark v Dunajské Stredě. Konstrukční výška suterénu byla redukována, což umožnilo navýšit úroveň základové spáry o celých 60 cm. Jedná se o stavbu, jakých se dnes staví mnoho, proto ukázka efektivní realizace přechodového stropu pomocí transferového nosníku DELTABEAM® určitě přijde vhod nejednomu architektovi či statikovi.

TRANSFER SIL ZE ZDÍ NA SLOUPY

Rivapark představuje soubor pětipodlažních bytovek, které nabízejí moderní a pohodlné bydlení. Při realizaci projektu se stavební tým potýkal s výzvou v podobě přechodu mezi podzemním monolitickým podlažím a zděnými stěnami v horní částí budovy.

Tradiční postup by zahrnoval použití masivních železobetonových nosníků s tloušťkou 80–100 cm, které vstupují do konstrukční výšky podzemního podlaží. Takové řešení má několik nevýhod. Jednou z nich jsou vysoké náklady na výkopové práce nutné pro vytvoření dostatečného prostoru pro takto robustní nosníky. Další nevýhodou je dlouhá příjezdová rampa do podzemního podlaží určeného pro parkování.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PEIKKO

Řešení Peikko přineslo s využitím spřaženého nosníku DELTABEAM® snížení konstrukční výšky podlaží až o 60 cm.Velice efektivní náhradu tohoto tradičního postupu přináší společnost Peikko se svým inovativním nosníkem DELTABEAM®, jenž je vyráběn v závodě na Slovensku, necelých 100 km od našich hranic. Spřažené nosníky přenášejí zatížení zděných stěn a plošné zatížení z příslušných polí ze všech nadzemních podlaží do podzemních železobetonových stěn. Napojení nosníků je zajištěno pomocí dvojice šroubů, které jsou předem zabudovány do železobetonových stěn. Po instalaci nosníků je na jejich konci vytvořeno bednění pro betonovou zálivku.

Řešení Peikko přineslo s využitím spřaženého nosníku DELTABEAM® snížení konstrukční výšky podlaží až o 60 cm.Tento systém se vyznačuje schopností přenášet potřebné zatížení s mnohem menším průřezem nosníků. Výška nosníků DELTABEAM® je i s přiznanou částí ze spodní strany (tzv. downstand) podstatně nižší ve srovnání s klasickými železobetonovými prefabrikovanými nosníky. V projektu Rivapark to umožnilo vytvořit tenkou konstrukci přechodového stropu, díky čemuž byla snížena konstrukční výška podzemního podlaží až o 60 cm. Díky tomuto řešení se podařilo úspěšně redukovat náklady na výkop a zároveň zkrátit délku příjezdové cesty do garáže. V případě projektu Rivapark bylo ušetřeno 300 m3 výkopu a nájezdová rampa byla zkrácena o tři metry.

Mezi další výhody patří zvýšená rychlost výstavby, a z toho důvodu lze projekty efektivně dokončit. Díky svému designu umožňuje systém vést instalace rozvodů a vzduchotechniky těsně pod stropem, což zajišťuje flexibilitu a optimální využití prostoru.

INOVACE OD SOUSEDŮ

Schéma rozložení a uložení nosníků DELTABEAM® v projektu bytového komplexu Rivapark v Dunajské Stredě. Nosníky pochází ze závodu Peikko v Králové nad Váhom.Využití nosníků DELTABEAM® v přechodových podlažích je plně opodstatněné díky mnoha výhodám tohoto řešení ve srovnání se železobetonovým nosníkem. Moderní konstrukční řešení se vyznačuje sníženou tloušťkou a hmotností, přičemž zachovává dostatečnou pevnost a stabilitu. Řešení je využíváno v projektech, kde se klade důraz na tenké a elegantní konstrukce, které zajišťují prostorovou volnost a estetiku interiéru.

Nosníky se vyrábějí ve výrobním závodě Peikko na Slovensku pro konkrétní projekty na míru. Společné umístění projektového oddělení a samotné výroby nosníků na jednom místě v obci Kráľová nad Váhom je velkou výhodou, neboť přináší rychlejší komunikaci mezi oddělením projektové kanceláře a oddělením plánování výroby. K dispozici během celého procesu projektu a montáže je také lokální oddělení technické podpory. Pro zákazníky je důležité, že mohou využít technickou a konzultační podporu přímo v České republice, čímž je zajištěna plynulá komunikace a efektivní realizace jejich projektů.

Snížení konstrukční výšky podzemního podlaží umožnilo zkrátit nájezdovou rampu do garáže o více než 3 metry.


EFEKTIVNÍ KONSTRUKCE

Projekt Rivapark názorně demonstruje, jak mohou být nosníky DELTABEAM® díky svým výhodám použity. Představují ideální řešení pro moderní, ale celkem běžné stavby, které vznikají po celé zemi v hojném počtu a které si kladou za cíl maximalizovat efektivitu a funkčnost prostoru s ohledem na konkrétní požadavky a omezení staveniště.

Peikko přináší do stavebnictví nové možnosti při využití spřaženého ocelového nosníku a otevírá dveře k efektivnějším a udržitelnějším konstrukcím, které jsou v severní či západní Evropě již standardním řešením. Udržitelnost produktu potvrzuje i certifikát EPD.

Řešení společnosti Peikko při navrhování, projektování a výrobě nosníků pro projekt Rivapark ukazuje efektivní uplatnění vývoje v praxi a dokazuje, že nabídnutý konstrukční návrh může přinést změnu na stavbě.

Autor a foto: Peikko