Termodifuzní zinkování

Proces termodifuzního zinkování (Sherardování) spočívá v difuzním napouštění ocelových předmětů zinkem. Reakce probíhá v rotující elektrické peci naplněné zinkovým práškem při teplotách 360 – 430 °C. Výsledkem procesu je vznik vnější vrstvy oceli napuštěné zinkem na povrchu chráněných ocelových předmětů. Takto vzniklá povrchová vrstva se vyznačuje mimořádnou antikorozní ochranou bez změny původních rozměrů předmětů. Termodifuzní metoda se dále vyznačuje bezkonkurenční odolností na otěr díky absenci nanesené a tedy odloupnutelné vrstvy. Díky nižším teplotám nedochází ke změně vnitřní ocelové struktury a proto je tato metoda vhodná například i k ochraně pružin a podobných tepelně upravených elementů.

Proces zinkování se provádí v uzavřených komorách, ve kterých dochází k difuzi zinku do struktury oceli. Z toho důvodu velikost komor limituje maximální rozměry dílců určených k termodifuznímu zinkování. Našim zákazníkům jsme schopni nabídnout termodifuzní zinkování dílů s maximální délkou 30 cm. Speciálním druhem dílů jsou tyče, které jsme schopni zinkovat až do délky 1 metru a to od průměru 10 mm. Struktura povrchové vrstvy vzniklá následkem termodifuzního zinkování se skládá z různých mezikristalických sloučenin zinku a železa.

Přednosti technologie

 • Silné adhezní spojení vrstev – bez loupání se a prasklin
 • Vysoká antikorozní odolnost
 • Vysoká spolehlivost pokrytí – přibližně dvojnásobně delší doba antikorozní odolnosti ve srovnání s žárovým zinkováním. Příkladem vrstvy třídy 35 určenou do korozního prostředí stanovuje norma na 30 mikrometrů přičemž do téhož prostředí je normou určena vrstva 70 mikrometrů žárového zinku
 • Vysoká trvalost získaného povrchu – velmi vysoká odolnost na otěr
 • Jednotná tloušťka získané vrstvy
 • Hladký povrch – zamezuje vzniku zinkových nárustů a zvýšené drsnosti
 • Komplexní pokrytí – opakovatelnost zpracování
 • Získání dokonalé přípravy povrchu pro lakování nebo pogumování
 • Možnost získání zinkové vrstvy v rozmezí od 15 do 120 μm
 • Poměrně nízká teplota procesu – možnost zpracování speciálních dílců jako jsou pružiny bez vlivu na jejich mechanické a pevnostní charakteristiky
 • Možnost zinkování v barvách: šedá, stříbrná, černá a zelená
 • Proces šetrný k životnímu prostředí

ERLEN s. r. o.
povrchové úpravy kovů
Masaryková 701
742 45 Fulnek
+420 775 110 884
zinek@erlen.cz 
www.erlen.cz