Vibroizolace – měkká náruč pro Masaryk Centre

Vizualizace konečné podoby Masaryk Centre od Zaha Hadid Architects, Penta Investments Vizualizace konečné podoby Masaryk Centre od Zaha Hadid Architects, Penta Investments

V článku je popsána účast firmy JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s.r. o. na projektu Masaryk Centre - „Masaryčka“. Firma je v rámci revitalizace prostor u Masarykova nádraží v Praze autorem projektu odhlučnění a hlavním dodavatelem vibroizolačního materiálu.

Zástavba velkých měst se modernizuje a zahušťuje. Stavět v centru je prestižní záležitostí, zároveň jsou kladeny velké nároky na inovativní materiály a technologie. I při vysoké exponovanosti prostoru sevřeného v srdci dopravního uzlu tvořeném silnící, metrem, vlaky a tramvajovými linkami musí být dodrženy všechny standardy očekávané budoucími uživateli. Příkladem uvedeného je výstavba Masaryčky, která umožní přirozený pohyb lidí mezi centrem Prahy 1 a sousedícími městskými částmi Praha 2 – Žižkovem a Prahou 8 – Karlínem. Tento jedinečný projekt urbanistické regenerace změní tuto bývalou, velkou, průmyslovou oblast s železnicí na živé, pulzující místo s perfektní dostupností.

LOŽISKA CALENBERG PROTI HLUKU

Rozsáhlý projekt revitalizace pozemků v těsném sousedství Masarykova nádraží se vynořuje ze stavební jámy, po obvodu jsou stále viditelné různé fáze výstavby pod úrovní terénu. Patrná je již i skladba zemních a obvodových izolací. JORDAHL & PFEIFER Stavební technika je autorem projektu odhlučnění a hlavním dodavatelem vibroizolačního materiálu.

K tomuto účelu byla použitá elastomerová ložiska CALENBERG, ideální proti vibracím a tlumení nežádoucího hluku z konstrukcí způsobených dynamickým namáháním. Jedná se o měkký materiál EPDM s uzavřenou strukturou s garancí toho, že v konstrukci plní svou funkci dlouhodobě. Materiál je prakticky nenasákavý (2 %) a neovlivňuje jej negativně trvalý kontakt s vodou.

Zhruba 2 600 čtverečních metrů vibroizolačního materiálu CALENBERG CISADOR® pokryje obvod stavební jámy v úrovni – 8,68 až – 3 metry. Materiál je kladen podle nákresu ve dvou vrstvách v celkové tloušťce 30 mm (2 × 15 mm).

Parametry CISADORu®:

  • při budící frekvenci 20 Hz – útlum 10 až 11,5 dB
  • při budící frekvenci 25 Hz – útlum 15 až 16,5 dB (rozhodující kritérium)
  • při budící frekvenci 30 Hz – útlum 17,5 až 20 dB

Návrh izolace je vytvořen při zatížení od 7 do 121 kN/m2 (v místě 0,5 metru pod základovou deskou) pro půdorysnou délku (obvod) 232,5 metru. Instaluje se na podklad s lokální nerovností ±1 cm. Jako podkladní materiál je použitý stříkaný beton. Pokud by v čase dřevěné pažení ztrouchnivělo a lokálně se vytvořila kaverna o velikosti menší než 0,5 m2 , bude vibroizolace nadále plně funkční.

Výšková úroveň 3 až 0 metru je řešena materiálem CIVERSO A v celkové ploše téměř 1 400 m2 . Pro všechny budící frekvence technický návrh garantuje útlum minimálně 10 dB. Izolace je kladena ve dvou vrstvách v celkové tloušťce 40 mm.

Vibroizolace CALENBERG se tedy stávají základním pilířem nebo spíše „lůžkem“ komplexu budovaného v těsné blízkosti Masarykova nádraží, ale poslouží developerům i při zhodnocení jiných exponovaných stavebních pozemků.

O PROJEKTU MASARYČKA

Unikátní architektura světoznámého studia Zaha Hadid Architects vytváří nové atraktivní budovy, zregeneruje brownfield patřící k Masarykově nádraží a vnese do centra města novou kvalitu každodenního života. Velkorysá veřejná piazzeta před první budovou Zahy Hadid s podpisovou fasádou umožní přístup k novému konceptu maloobchodu, který bude otevřen v nově postavených budovách v ulici Na Florenci. Obě budovy Zahy Hadid budou mít několik kancelářských podlaží a dvě patra obchodních prostor s perfektní dostupností z ulice, z vlakových nástupišť a také z vyvýšeného přestřešení s parkovou úpravou.

Ing. Michal Voplakal
JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s.r.o.