OKD investuje do vybavení laboratoří přes 8 milionů korun

publikováno:
autor:
Při modernizaci vybavení svých laboratoří vsadila OKD na přístroje americké firmy Leco, které již dlouhodobě využívá. Při modernizaci vybavení svých laboratoří vsadila OKD na přístroje americké firmy Leco, které již dlouhodobě využívá.

Těžební společnost OKD modernizuje vybavení svých laboratoří a pořizuje pro ně přístroje za více než 8 milionů korun. Laboratoře, které provádějí rozbory pevných paliv a k zajišťování bezpečnosti také analýzy důlního ovzduší a plynů, tak mohou díky dostatečné kapacitě a výkonu přístrojů dodávat výsledky pracovištím OKD i externím firmám do 24 hodin. S provozem laboratoří počítá OKD i po ukončení hornické činnosti.

Při modernizaci vybavení svých laboratoří vsadila OKD na přístroje americké firmy Leco, které již dlouhodobě využívá. Mezi nově pořízenými přístroji pro provádění rozborů pevných paliv, zejména energetického a koksovatelného uhlí, jsou nejnovější modely kalorimetru, analyzátoru obsahu síry a uhlíku a termogravimetrického analyzátoru. Nyní k nim přibydou ještě analyzátor obsahu uhlíku, vodíku a dusíku a analyzátor oxidu uhelnatého, plynného chloru a metanu pro rozbory důlního ovzduší. „Modernizace vybavení nám při provádění potřebných rozborů umožňuje maximální operativnost.  Přístroje jsou dublovány, nehrozí tedy výpadek z důvodu poruchy stroje, a je zajištěn flexibilní servis a případné opravy, o něž se stará dodavatelská firma,“ uvedl Matouš Novák,  vedoucí laboratoří OKD.

OKD 

Společnost OKD má 3 300 zaměstnanců a je jediným producentem černého uhlí v České republice. Těžba probíhá v hlubinném dole ČSM s lokalitami Sever a Jih v karvinském revíru v jižní části Hornoslezské uhelné pánve. Firma těží, upravuje, zušlechťuje a prodává černé uhlí s nízkým obsahem síry a dalších příměsí, které se uplatňuje zejména v energetice, ocelářství a v chemickém průmyslu. Ročně vyprodukuje zhruba 1,2 milionu tun uhlí. Jediným akcionářem je státem vlastněná firma PRISKO.  

K vyhodnocování jakostních parametrů energetického a koksovatelného uhlí má laboratoř OKD certifikaci Českého institutu pro akreditaci, který provádí pravidelný dozorový audit.  Rozsah činnosti a její inovace vyžadují neustálé vzdělávání pracovníků laboratoří. „Co se týče černého uhlí, umíme prakticky všechno. Výsledky slouží jak pro další řízení výroby v OKD, tak jako výstupní informace pro odběratele. Stanovujeme například hodnoty výhřevnosti, obsahu popela, vody, síry a prchavé hořlaviny i koksochemické vlastnosti uhlí. Certifikace vyhovuje i nárokům našich externích zákazníků, kteří vyžadují nejen rychlou a kvalitní práci, ale také nezávislost a akreditované výsledky,“ doplnil vedoucí laboratoří.

Po ukončení těžby v revíru budou laboratoře provádět analýzy v rámci technické likvidace Dolu  ČSM a rozšíří služby pro externí zákazníky, k nimž patří chromatografické analýzy plynů, rozbory černého i hnědého uhlí a také rozbory dalších pevných paliv jako například dřevní štěpky.