Svařovací zdroje Fabricator 401i/501i a Warrior™ 750i CC/CV příspěvek firmy ESAB k ekologii ve svařování

Svařovací zdroj Fabricator 401i (vlevo) a svařovací zdroj Warrior 750i CC/CV Svařovací zdroj Fabricator 401i (vlevo) a svařovací zdroj Warrior 750i CC/CV

Ve shodě s nařízením Eropské komise (EU) 2019/1784 ze dne 1. října 2019 [1], kterým se stanoví požadavky na ekodesign svařovacích zařízení, inovovala firma ESAB sortiment svařovacích zdrojů se zřetelem na nižší spotřebu elektrické energie. Ze sortimentu byly vyřazeny především konvenční transformátorové stroje a sekundární invertory takzvané choppery, které nesplňují požadavky nařízení, přestože se jednalo o zákazníky velmi oblíbené výrobky s vynikajícími svařovacími vlastnostmi a dlouhou životností. K tomuto kroku přistoupilo vedení společnosti ESAB od počátku roku 2021, tedy dva roky před datem požadovaným Evropskou komisí a firma tím, jako jeden z lídrů trhu, přispívá k ochraně životního prostředí. Svařovací zdroje ESAB, prezentované v tomto článku, jsou, přes vysoký výkon, vyráběny ve shodě s předpisy Evropské unie, splňují podmínky pro eco-friendly výrobky a jsou proto označeny zeleným logem ECO Power. Jejich používání nabízí uživatelům vedle snadné a přesné ovladatelnosti, nízké hmotnosti a pořizovací ceny, především úsporu elektrické energie a tím snížení výrobních nákladů svařenců.

SVAŘOVACÍ ZDROJE Fabricator 401i/501i S PODAVAČI DRÁTU Fabricator feed 304/304w

Jsou silné a spolehlivé invertory pro použití v těžkém průmyslu. Zdroje Fabricator jsou vysoce výkonné invertorové zdroje, určené pro svařování technologiemi MIG/ MAG plnými dráty i plněnými elektrodami a MMA všemi typy obalených elektrod. Jsou vyvinuty pro náročné podmínky těžkého průmyslu, což z nich činí ideální svařovací zařízení pro výrobu ocelových konstrukcí, další činnosti ve stavebnictví, opravy a údržbu a ostatní segmenty průmyslu, ve kterých není vyžadováno pulzní svařování. Zdroje jsou doplněny výkonnými podavači drátu Fabricator Feed.

Výhody:

 • Fabrikátor 401i je dodáván ve variantách se vzduchovým, nebo integrovaným vodním chlazením, silnější Fabricátor 501i pak jako vodou chlazený zdroj. Podvozek s velkými a širokými koly a madla konstruovaná pro transport svářečky jeřábem zajišťují vynikající mobilitu. Držáky kabelů a hořáku z obou stran zdroje zvyšují komfort a bezpečnost svářečů. Oba zdroje mohou pracovat se vstupním napětím s širokým rozpětím – od 342 do 484 V, 3 f, 50/60 Hz.
 • Invertorová technologie strojů Fabricator zaručuje snadnou ovladatelnost, vysokou energetickou účinnost, levnější provoz a celkově lepší vlastnosti svařování oproti konvenčním zdrojům. Fabricatory zajišťují pro svařování technologiemi MIG/MAG svařovací výkon 400 až 500 A při 60% dovoleném zatížení a optimalizované parametry pro různé průměry drátu (0,8 až 1,6 mm) i různé plyny, což znamená, že lze dosáhnout vysoce kvalitních svarů ve směsném plynu i čistém CO2.
 • Robustní box zdroje s ocelovými postranními kryty a certifikací pro třídu krytí IP 23, garantuje ochranu před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12,5 mm a větších, před dotykem prstem a dále před kropením a deštěm. Nabízí se tak pro použití v průmyslových halách i ve venkovním prostředí. Jeho vzduchové chlazení ve tvaru tunelu umožňuje izolovat elektroniku před prachem, olejem, kovovými třískami a dalšími, vzduchem přenášenými nečistotami. Vzhledem k robustnímu designu nabízí firma ESAB na tento zdroj tříletou záruku.
 • Působivá energetická účinnost 87 % a nízká spotřeba elektrické energie v klidovém stavu zařazují Fabricator mezi nejúspornější svařovací zdroje na trhu. Oproti konvenčním transformátorovým strojům činí roční úspora minimálně 15 000 Kč na zdroj, počítáno při dvousměnném provozu, 350 A a 40% dovoleném zatížení.
 • Svařeči, používající tyto zdroje, mají k dispozici velmi dobře viditelné LED displeje a ovládací panely se snadno pochopitelnou terminologií a symboly. Před zahájením svařování si zvolí jednu z technologií (MIG/MAG, FCW, MMA) a svařovací zdroj automaticky nastaví optimální charakteristiku. Uživatelé pak zvolí v manuálním režimu rychlost podávání drátu a napětí. Dále lze regulovat indukčnost, což výrazně zmenší rozstřik, zvýší smáčivost svarového kovu a vytvoří plošší profil housenky při svařování metodou MIG/MAG v režimu zkratového přenosu. Uživatelé také mohou nastavit napětí a proud k vyplnění kráteru na konci svaru.
 • Při svařování MMA poskytuje zdroj funkci Arc Force, automatické nastavení intenzity svařovacího proudu při přílišném zkrácení, či prodloužení oblouku.
 • Podavače drátu Fabricator Feed 304/304w byly vyvinuty s podávacím systémem pohonu všech kol pro podávání drátu s rychlostí až 25 m/min. Ovládací panel s jasným a zářivým displejem na přední straně podavače nabízí snadno použitelné velké ovládací prvky umožňující ovládání dokonce i v rukavicích. Nastavení parametrů svařování na ovládacím panelu podavače umožňuje ovládat svařování přímo z podavače drátu bez ohledu na to, kde se nachází zdroj napájení.

SILNÝ A ODOLNÝ SVAŘOVACÍ ZDROJ Warrior™ 750i CC/CV S PODAVAČEM Robust Feed Pro

Jde o nejsilnější svařovací zdroj pro více procesů. Warrior 750i CC/CV je víceúčelový invertorový svařovací zdroj navržený pro metody svařování v ochranném plynu MIG/MAG, plněnou elektrodu v ochranné atmosféře plynů, i s vlastní ochranou FCAW, pro ruční obloukové svařování MMA, pro svařování wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře plynů TIG a v neposlední řadě i pro drážkování uhlíkovou elektrodou ACAG. Možnost drážkování uhlíkovou elektrodou až do průměru 13 mm a následné svařování libovolnou technologií jej předurčují k použití ve velmi těžkých až extrémních provozech, jako jsou například slévárny, hutě, energetika a renovační centra. Zdroje lze dále paralelně spojovat a tím zvyšovat výkon nad hodnotu 1 000 A pro technologii MMA a drážkování, nebo doplnit podavačem drátu Robust Feed. Oproti většině výrobků v této kategorii je zdroj lehčí, menší a mobilnější a poskytuje tedy to, co svářeči žádají – jednoduché ovládání, výkon a mobilitu za rozumnou cenu.

Výhody:

 • Warrior a jeho příslušenství představuje modulární systém, kdy je svařovací zdroj dodáván samostatně, primárně pro drážkování a vysokovýkonné svařování obalenou elektrodou, nebo v sestavě s robustním čtyřkolovým vozíkem, účinným vodním chlazením Cool 2 Standalone a podavačem Robust Feed Pro. Zdroj je určen pro vstupní napětí s širokým rozpětím, od 380 do 460 V, 3 f, 50/60 Hz.
 • Warrior 750i přináší dík nejmodernější invertorové technologii výjimečný výkon a úspory energie. Nabízí 820 A při 60% dovoleném zatížení a 750 A při 100% dovoleném zatížení. Pro drážkování uhlíkovou elektrodou pak unikátních 850 A při 35%.
 • Zdroj splňuje podmínky pro třídu krytí IP 23. Jeho konstrukce s ocelovými bočními plechy zaručuje odolnost proti nárazům, způsobeným nešetrnou manipulací, či transportem. Pro ochranu před prachem, olejem a cizími předměty je Warrior opatřen tunelem, ve kterém je vestavěná elektronika hermeticky uzavřena. Navíc je vybaven automatickým ventilátorem, který udržuje prach mimo zařízení, čímž zvyšuje jeho životnost. Ventilátor se zapíná pouze tehdy, je-li třeba, proto šetří energii.
 • Svařovací zdroj je vybaven displejem, který se přizpůsobí slunečnímu záření. Důležité ovládací prvky včetně hlavního spínače jsou pro snadný přístup umístěny přímo na předním panelu. Prvky jsou navrženy dle pravidla Easy-to-use = snadno použitelný, nastavení parametrů je rychlé a snadné i v rukavicích.
 • Při svařování v ochranné atmosféře plynů (MIG) je zdroj vybaven „technologií SCT“ – automatickou funkcí dohořívání. Po přerušení, či ukončení svařování lze drát okamžitě použít. „The TrueArcVoltage™“ systém zaručuje, že napětí na oblouku je shodné s napětím nastaveným na displeji stroje, nezávisle na délce hořáku. Tuto shodu lze zaručit pouze při použití svařovacích hořáků ESAB.
 • Při svařování obalenou elektrodou (MMA) je možno použít funkci „Hot start“, která při startu oblouku automaticky navýší proud pro snadné zapálení. Okamžitě po úspěšném zapálení se proud sníží na nastavenou hodnotu. Další užitečnou funkcí je „Arc force“. Tyto jednoduché funkce umožní svářeči „jemně vyladit“ oblouk a dosáhnout tak nejlepšího možného výsledku.
 • Podavač drátu Robust Feed Pro je díky svému ergonomickému, robustnímu a hermeticky uzavřenému provedení ideální do těžkých průmyslových provozů [2]. Je opatřen novým precizním systémem podávání drátu, který má dostatečný výkon, aby zvládl plný drát do průměru 2 mm nebo plněnou elektrodu 2,4 mm.
 • Vynikající manipulovatelnost zajišťují ergonomické rukojeti, umožňující také bezpečné zavěšení na jeřáb. Velkoplošný displej použitelný i pod přímým sluncem a velké ovládací prvky činí nastavení efektivním a snadným. Kryté kabelové konektory a robustní kabelová průchodka propojovacího kabelu snižují nutnost údržby. Podavač umístěný na zdroji, nebo vertikálně či horizontálně na sadě koleček (otočný displej) je určený pro interní i externí použití.

Firma ESAB poskytuje tříletou záruku na všechny nabízené svařovací zdroje.

ZÁVĚR

V technické praxi, podobně jako v běžném životě, se stále častěji setkáváme s trendem úspor energií, jež se následně promítnou v pozitivním dopadu na životní prostředí. Podobně, jako tomu bylo v minulosti u žárovek a dalších elektrotechnických výrobků dochází nyní k řízenému omezování příkonu svařovacích zdrojů. Oba, v článku popisované stroje a jejich příslušenství, jsou příkladem použití moderních technologií ve vývoji i těch nejsilnější svařovacích zdrojů a jejich následným uvedením do praxe.

Ing. Martin Kuběnka, PhD.
Ing. Aleš Plíhal
ESAB Vamberk s.r.o., člen koncernu


LITERATURA:
[1] Nařízení komise (EU) 2019/1784 ze dne 1. října 2019, kterým se stanoví požadavky na ekodesign svařovacích zařízení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, Úřední věstník Evropské unie L 272 z 25. 10. 2019
[2] Kuběnka M., Plíhal A.: Svařovací zdroj Warrior™ 400i/500i CC/CV firmy ESAB s revolučním podavačem drátu Robust Feed Pro. Časopis Konstrukce, č. 5/2019, str. 41
[3] Katalogy a prospekty firmy ESAB
[4] http://www.esab.cz