Žárově zinkované podjezí ve Skotsku

publikováno:
autor:
Catrine Weir na skotské řece Ayr, jez z 19. století (Foto: Addison Conservation + Design) Catrine Weir na skotské řece Ayr, jez z 19. století (Foto: Addison Conservation + Design)

Catrine Weir na skotské řece Ayr je jez z 19. století, který zajišťoval zásobování vodou pro provoz vodních kol četných mlýnů v regionu. Přestože byl jez neustále opravován, v průběhu času natolik zchátral, že bylo nutné provést rozsáhlou restauraci, aby byl zachován. Při provádění restauračních prací však musely být splněny zvláštní podmínky, protože jez je památkově chráněn.

Restaurováním byla pověřena inženýrská kancelář Addison Conservation + Design. Základní myšlenka restaurace spočívala v tom, že bude co nejvíce zachována stávající stavební substance, která však bude zapečetěna speciálně vyrobenou směsí vápna a betonu přibližně odpovídající stávajícímu materiálu.

Původní koruna dřevěného jezu byla nahrazena novou ze dřeva bongossi. Koruna jezu kromě toho obdržela i nové podjezí z žárově zinkované oceli. Stalo se tak z technických důvodů, aby bylo vytvořeno dodatečné zpevnění, ale i proto, aby koruna jezu získala modernější vzhled. Vznikla ostrá, velmi jasná linie, která se za svitu slunce třpytí. Podle zkušeností inženýrů z inženýrské kanceláře Addison představuje žárové zinkování pro jez hospodárné a trvalé řešení.

Zdroj: časopis Žárové zinkování, 3/2020