Ceny stavebních materiálů klesají, blíží se hodnotám před válkou na Ukrajině

publikováno:
Foto: iStock Foto: iStock

Stavební materiály, jejichž prodejní cena radikálně stoupla v měsících následujících po vypuknutí války na Ukrajině, zažívají několikátý měsíc pokles nárůstu cen. Nejvíce se to týká oceli a tepelných izolací. Vyplývá to z pravidelného sledování vývoje cen stavebních materiálů, které vydává ÚRS CZ. Aktuální data pochází ze září 2022.

Podobně jako v předchozím měsíci byly také v září zaznamenány ve sledovaných skupinách pouze drobné cenové změny.

Z celkových 124 sledovaných druhů materiálů jich vykázalo cenový nárůst 42 (v srpnu 46) z nichž žádný nevzrostl o více než 5 %.

Pokles ceny byl naopak zaznamenán u 42 druhů materiálů (v srpnu 28), přičemž u 4 z nich klesla cena o více než 5 %. Jednalo se o polystyren pěnový EPS (-10,9 %), polystyren extrudovaný XPS (-7,6 %), profily ocelové pro suchou výstavbu (-6,8 %) a ploty drátěné (-5,4 %).

Pro představu přidáváme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech. Ty zobrazují kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2021 a 2022. Čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Cena materiálů hrubé stavby - vývoj cen materiálů ve stavebnictví 2022

Ceny tepelné izolace - vývoj cen materiálů ve stavebnictví 2022

Ceny oceli profilové a betonářské výztuže - vývoj cen materiálů ve stavebnictví 2022

Ceny konstrukčního řeziva a OSB desek - vývoj cen materiálů ve stavebnictví 2022

Měsíční změny cen vybraných stavebních materiálů během roku 2022

Článek vznikl ve spolupráci s ÚRS CZ 

Související články