Software AxisVM – řešení pro statické výpočty od stavebních inženýrů pro stavební inženýry

V tomto článku popisované software provádí statickou a dynamickou analýzu na 3D konstrukcích s využitím lineárních a nelineárních metod. S využitím AxisVM je možné modelovat všechny možné typy konstrukcí od rámů, příhrad, nosníků na pružném podloží, membrán (rovinná napjatost a rovinné přetvoření), desek s žebry nebo bez, desky na pružném podloží a libovolné tvary skořepin. V modelu je možné použít neomezený počet konečných prvků. Významnou součástí software je integrovaný vizuální systém modelování. Schopnost vytvořit kompletní 3D model bez použití speciálního CAD software dělá z AxisVM ideální nástroj pro stavení inženýrství. AxisVM obsahuje pokročilé numerické metody, konečných prvků a posudkové moduly, které podporují rychlé a efektivní navrhování stavebních konstrukcí (nosníky, desky, membrány, skořepiny) i pro ty nejnáročnější případy modelování. AxisVM je software pro komplexní analýzu a design v oboru stavebního inženýrství, o čemž dále vypovídá tento článek.

AxisVM FUNKCIONALITA

AxisVM disponuje širokou paletou dimenzačních modulů pro ocel, beton, dřevo, základové konstrukce i zdivo. Posudky zohledňují aktuální návrhové EN normy a národní přílohy jak pro Českou, tak pro Slovenskou republiku a dále jsou podporovány přílohami SIA (Švýcarsko), NEN (Nizozemí), DIN (Německo) a dalšími.

V případě modulů se bavíme například o:

  • Posouzení železobetonových plošných prvků včetně vlivu trhlin a dotvarování, železobetonového nosníku, sloupu a základů, návrh a posouzení železobetonových stěn a jader, plastovými moduly Cobiax a železobetonových předpjatých nosníků.
  • Posouzení ocelových prvků včetně požární odolnosti a posouzení ocelových přípojů.
  • Posouzení dřevěných prvků včetně požární odolnosti a CLT panelů (křížem lepené dřevěné panely).
  • Seizmické výpočty pomocí spekter odezvy, nelineární metody postupného přitěžování nebo‑li „push‑over” analýzy, Footfall analýzy (posouzení kmitání stropů), generátorů klimatických zatížení či Nonlinear Time History pro dynamickou analýzu.
  • Importy a exporty do jiných programů např. TEKLA Structures, Allplan, Revit a dalších.

AxisVM – INŽENÝRSKÝ PŘÍSTUP PŘI NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ, PRAKTICKÉ POMŮCKY

Automatická náhrada podpory modelem kotvení
Ekonomický tlak na navrhování konstrukcí staveb vede k čím dál více složitějším modelům, které často kombinují prutové a plošné prvky ve snaze vystihnout co nejpřesněji konkrétní stav – např. tuhost styčníků. AxisVM disponuje automatickou funkcí na převod oblasti kolem styčníku na deskostěnové prvky. Automaticky se propojí navazující prut prvku s deskostěnovou náhradou. Lze domodelovat i další části takového styčníku jako jsou výztuhy, smyková zarážka nebo plošné podepření (přenášející jen tlak). Takové řešení pomáhá lépe vystihnout okrajové podmínky a umožňuje lepší posouzení mezních stavů použitelnosti.

Modul 3D2
Modul vyjme z 3D modelu např. stropní desku včetně vnitřních sil i z kontaktů okolních připojených prvků včetně okrajových podmínek a vytvoří samostatný projekt. Pro vícepatrové budovy znamená úsporu času při nelineárních výpočtech dlouhodobých průhybů.

Modul Přenos zatížení
Přenáší reakce z jednoho modelu do jiného modelu ve formě zatěžovacích impulzů.

VYBRANÁ REFERENCE

Široké možnosti programu a jeho cenová dostupnost činí z AxisVM vyhledávaný nástroj pro nejen české a slovenské stavební inženýry. Se stavbami, které byly počítány programem AxisvM, se můžete potkat v každé etapě realizace nejen v pozemních stavbách, ale i v případě mostního stavitelství.

Jednou z největších referencí v této oblasti, které získalo i mezinárodní ocenění, je Most Oskar u Břeclavi. Ten projektovala brněnská firma Exprojekt s. r. o. Most je unikátní svojí konstrukcí vlivem velké šikmosti a použitím svařovaných táhel. Jde o první síťovaný oblouk na české železnici.