Stále ještě kreslíte, nebo již modelujete? A APOLLON používáte?

publikováno:
autor:

APOLLON je zcela nový, 3D plně parametrický modelovací software pro zpracovatele fasádních a kovových konstrukcí. Vyvinula ho společnost CAD-PLAN. Doplňuje tím tak CAD-software ATHENA pro plánování oken a fasád a rozšiřuje možnosti návrhu fasádních konstrukcí.

Software APOLLON běžící na jádře Autodesk Inventor byl vyvinut pro plánování složitých konstrukcí obvodových plášťů. To umožňuje plánovat jak konvenční sloupkopříčkovou fasádu, tak moderní modulové fasády plně kompletované ve výrobě. APOLLON nabízí svůj plný potenciál také při modelování komplexních obvodových plášťů volných tvarů a forem. Jednoduchou změnou číselných vstupních hodnot lze kdykoli geometricky ovlivnit dané fasádní prvky, což dává designerům a konstruktérům fasád větší profesní kreativitu.

Tento software pokrývá celý procesní řetězec dodavatelů obvodových plášťů – od navrhování a modelování daných fasádních prvků, upevňovacích konzolí a oplechování, přes automatizované generování výrobních plánů a kusovníků a digitální výstupy pro CNC výrobu. Rozhraní k aplikacím AutoCAD, ATHENA a Revit zajišťují bezproblémovou výměnu objemných dat. Integrované IFC rozhraní také umožňuje BIM export. Dále lze pro organizaci projektů a správu produktových dat doporučit CRONOS – PDM software s SQL databázemi, nejnovější produkt z portfolia společnosti CAD-PLAN.

Nový plně parametrický software pro 3D modelování APOLLON rozšiřuje možnosti návrhu fasádních konstrukcí a doplňuje CAD software ATHENA. Konstrukce sestávající ze standardních nebo speciálních profilů lze kombinovat do složitých sestav a individuálně měnit geometrii. Plány jsou automaticky generovány z 3D modelů, stejně jako 2D pohledy, řezy a detaily, které mohou být automaticky opatřeny doplňkovými poznámkami, popisky a kótami.

Aktuálně

V Praze vznikne nová čtvrť. Nové Dvory mají schválenou územní studii. Stavět se začne za 5 let. Lokalita Nových Dvorů je klíčovým, téměř 50 hektarovým, územím pro rozvoj města. Nově byla dokončena a schválena územní studie, na jejímž základě zde vznikne nová čtvrť u budoucí stanice metra D Nové Dvory, a také místa pro rekreaci a sport. Lokalita se nachází na území především městské části Praha 4 a Praha 12. Transformační lokalita Nové Dvory patří k největším územím v majetku hlavního města. Okolo nové stanice metra vybuduje Praha městskou čtvrť s dostupným nájemním bydlením, kompletní veřejnou infrastrukturou a vybaveností. Územní studie ZDE

Kalendář akcí