Dodávky oceľových konštrukcií spoločnosti Promont pre technologické stavby

Výrobné priestory spoločnosti Promont, s. r. o. Výrobné priestory spoločnosti Promont, s. r. o.

Spoločnosť Promont, s. r. o. patrí medzi popredných dodávateľov oceľových konštrukcií v strednej Európe. Túto pozíciu si neustále upevňuje a posilňuje využitím stratégie založenej na troch základných cieľoch: Stabilita a rast, Diverzifikácia portfólia a Inovácie v spoločnosti.

Portfólio spoločnosti predstavujú projekčné práce od statického návrhu až po prípravu dielenskej dokumnentácie, výroba v priestoroch vybavených modernými technológiami až po dodávku oceľových konštrukcií využitím vlastnej nákladnej prepravy a montáž vlastnou zdvíhacou a manipulačnou technikou. V rámci dodávok spoločnosť zákazníkom ponúka výrobu a montáž oceľových mostov, konštrukcií pre priemyselné a občianske stavby a technologické konštrukcie.

Aby spoločnosť mohla pružne reagovať na neustále meniace sa požiadavky trhu, je potrebné neustále zvyšovať kvalitu výroby a výrobného procesu. To spoločnosť zabezpečuje neustálou modernizáciou technologického vybavenia, strojového parku ako aj softvérových riešení v rámci spoločnosti. Na jej pozitívny vývoj a napredovanie taktiež poukazujú aj rozširujúce sa výrobné priestory.

AKTUÁLNE PROJEKTY

Carpe Futurum
Aktuálne výrobné a montážne kapacity sú rozdelené medzi viaceré projekty. Spoločnosť dokončuje montáž oceľovej konštrukcie kotolne na biomasu so systémom externého spracovania biomasy pre projekt „Carpe Futurum“ v meste Uppsala pre švédsku energetickú spoločnosť Vattenfall AB.

Projekt „Carpe Futurum“ je dôležitou súčasťou cieľa spoločnosti Vattenfall stať sa do roku 2030 CO2 neutrálnou. Nová kotolňa bude zabezpečovať teplo v celej oblasti švédskeho mesta Uppsala a v neskoršej fáze projektu bude zabezpečovať elektrickú energiu. Výroba, doprava a montáž oceľovej konštrukcie pre kotol na biopalivá pôdorysných rozmerov 40 × 42,5 m s výškou 41 m, vrátane príslušných obslužných oceľových konštrukcií a potrubných mostov, predstavuje objem takmer 1 600 ton ocele. Súčasťou dodávaných prác bolo aj vypracovanie výrobnej dokumentácie sekundárnych oceľových konštrukcií zábradlí, podlahových roštov a podlahových plechov.

BorsodChem
V chemickom závode BorsodChem v maďarskom meste Kazincbarcika aktuálne spoločnosť Promont, s. r. o. dokončuje výrobu a montáž, kde dodáva a montuje potrubné mosty, prevádzkové a výrobné objekty v novej časti chemického závodu o celkovom rozsahu viac ako 7 400 ton.

Chemický závod je jedným z popredných výrobcov MDI, TDI, PVC živíc a chlór‑alkalických chemikálií v Európe. Zákazka pozostávala z niekoľkých fáz, počas ktorých dochádzalo k výrobe a montáži jednotlivých objektov novej časti chemického závodu. Rozsah zákazky predstavoval:

  • a) Výrobu, dopravu a montáž žiarovo pozinkovaných oceľových konštrukcií prevádzkových objektov a potrubných mostov, s najväčšou dĺžkou mosta 550 m. Rozsah dodávky a montáže je cca 3 900 ton.
  • b) Výrobu, dopravu a montáž natieraných oceľových konštrukcií výrobných a prevádzkových objektov. Rozsah dodávky a montáže je cca 3 500 ton, z toho cca 2 000 ton natieraných na požiarnu odolnosť 30 až 60 min. K najväčším patril objekt 71 – 72 Workshop na výrobu polyesterpolyolov s hmotnosťou 1 520 ton a objekt Anilin na výrobu anilínu s hmotnosťou 1 534 ton.

Súčasťou dodania bola tiež úprava výrobnej dokumentácie z dôvodu zapracovania detailov nevyhnutných k správnemu zrealizovaniu procesu žiarového pozinkovania a povrchových úprav.

Ursus Husum, Švédsko
Vo výrobných priestoroch spoločnosti aktuálne naplno beží výroba oceľových konštrukcií pre regeneračný kotol, a to projekt s názvom Ursus Husum do Švédska. Regeneračná kotolňa s výškou 75 m a predbežným objemom oceľových konštrukcií viac ako 3 100 ton bude umiestnená v stávajúcom závode spoločnosti Metsä a predstavuje pre spoločnosť Metsä veľký krok k udržateľnosti a k splneniu ich cieľa prevádzkovať závody bez použitia fosílnych palív.

V súčasnosti sme zahájili na stavenisku predmontáž plošín a naplno sa práce na stavbe vo švédskom meste Husum spustia v januári 2021. Montážnych pracovníkov čakajú mesiace práce v ťažkých severských podmienkach, ako je takmer celodenná tma, kruté mrazy a nepriaznivé snehové podmienky.

Kotolňa v Tampere
V trende výroby technologických oceľových konštrukcií bude spoločnosť pokračovať aj budúci rok, kedy spúšťa výrobu a montáž oceľových konštrukcií kotolne vo fínskom meste Tampere. Projekt NLS3 predstavuje viac ako 2 100 ton oceľových konštrukcií.

Nová kotolňa NLS3 nahradí v Tampere existujúcu kotolňu NLS2, ktorá dosiahla na koniec svojej technickej životnosti. Kotol NLS3 bude poháňaný hlavne obnoviteľnou biomasou, zatiaľ čo rašelina zostane ako druhoradé palivo. Koncepcia elektrárne je založená na kombinovanej výrobe elektriny a tepla. V období od septembra do júna s parným výkonom 191 megawattov bude fungovať ako hlavný závod na výrobu tepla pre celú oblasť Tampere.

Spoločnosť čaká náročná práca, nakoľko montáž konštrukcie kotolne bude prebiehať v Tampere v stiesnených priestoroch medzi existujúcou kotolňou z jednej strany a jazerom Villilänsalmi z druhej.

Regeneračný kotol vo fínskom meste Kemi
V roku 2021 bude spoločnosť Promont, s. r. o. realizovať taktiež veľký projekt Kemi na severe Fínska, kde výroba a montáž oceľových konštrukcií pre nový regeneračný kotol spoločnosti Metsä bude predstavovať objem viac ako 5 100 t oceľovej konštrukcie.

COVID 19 – SPOLOČNOSŤ DODRŽIAVA VŠETKY TERMÍNY A POŽIADAVKY

Aktuálna nepriaznivá situácia na trhu z dôvodu opatrení proti šíreniu ochorenia COVID 19 spôsobuje aj spoločnosti Promont, s. r. o. problémy najmä v súvislosti s organizáciou a zabezpečením montážných prác v zahraničí. Napriek tomu spoločnosť bola schopná dodržať všetky dohodnuté zmluvné termíny a požiadavky svojich klientov.

Toto všetko je možné len vďaka súdržnému a kvalitnému tímu pracovníkov. Práve vďaka ich elánu, trpezlivosti a pracovnému nasadeniu si spoločnosť i naďalej udržiava dobré obchodné vzťahy so svojimi odberateľmi a darí sa jej napredovať a prosperovať aj v období, kedy mnohé spoločnosti, či už na Slovensku ako aj vo svete, veľmi negatívne pociťujú následky, ktoré so sebou prinášajú opatrenia v súvislosti s ochorením COVID 19.

PROMONT, s. r. o.
www.promontsro.sk

Aktuálně

Blíží se uzávěrka pro přihlašování děl do 8. ročníku České ceny za architekturu. Pospěšte si!

Přihlášku je možné podat do 13. dubna 2023 prostřednictvím online formuláře, a to bezplatně.

O vítězství v nejprestižnější tuzemské architektonické soutěži letos rozhodne Winy Maas, Taba Rasti, Joakim Lindmarker, Gilma Teodora Gylytė, Maike van Stiphout, Deyan Sudjic a Oliver Sadovský.

Kalendář akcí