„Dostat do nedobytného hradu stavební materiál je náročné,“

Tým atelier‑r Tým atelier‑r

uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Arch Martin Karlík architekt z atelier‑r, s. r. o. a jeden z tvůrců návrhu na obnovu hradu Helfštýn.

Pane architekte, jedním z dominantních materiálů, který jste využili je patinující ocel typu Corten. Proč?
Ano, nově vkládané konstrukce jsou navrženy jak z klasické konstrukční oceli, tak z patinující oceli, která výborně souzní s dochovaným původním zdivem. Materiál, specifikovaný v projektu jako „patinující ocel“ nebo „plech z patinující oceli“, je uvažován jako ocel se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi, což bylo v rámci tohoto projektu taktéž potřeba.

Velmi důležitým faktorem je výsledný vzhled patiny. Povrch je stabilizován tenkou vrstvou ukončené koroze. Výsledný vzhled patiny musí odpovídat živé barevnosti rezavého plechu v odstínech blížících se odstínům oranžové barvě (nikoli tmavě hnědé). Stabilizovaná struktura patiny musí být odolná proti špinění otěrem nebo vlivem smáčení vodou. U konstrukcí, kde to není možné (konstrukce, které budou svařované přímo na stavbě), budou po osazení jejich povrchy ošetřeny speciálními postupy, které řízeně urychlí a nakonec zastaví proces zvětrávání jejich povrchu. Umělá patinace ocelí bude provedena metodou Rust Brown, která spočívá v úpravě povrchu oceli kyselým vodným roztokem (aplikace postřikem, štětcem nebo válečkem) a následnou fixací vytvořené oxidické vrstvy transparentním rozpouštědlovým akrylátovým nátěrem.

Bylo potřeba přistoupit k nějakému zajímavému způsobu spojování, kotvení…?
Pro kotvení nosníků zastřešení byl v úrovni koruny zdiva přebudován stávající železobetonový věnec, který byl na paláci vybudován v druhé polovině minulého století. Novou konstrukcí se tak zasahovalo do zdiva, které bylo novodobě dozděno. Nosníky lávek a částečného přestropení v úrovni podlahy 2. podlaží jsou v maximální míře uloženy na prahy do stávajících otvorů, tak aby byly minimalizovány zásahy do původních konstrukcí. Proto nejsou tyto nosníky v pravidelném rastru, ale vzájemně se přetínají a jsou různoběžné dle možností, které poskytuje daná místnost; snahou byla maximální citlivost vůči stávajícím konstrukcím a minimalizace zásahů do nich, i když v některých partiích museli být i ony staticky sanovány, aby byla zachována jejich funkce a stabilita.

Velkou roli v rámci obnovy hraje osvětlení… Bylo by určitě škoda, na tu krásu dobře nevidět.
Samozřejmě. V rámci obnovy je řešeno jak nasvětlení paláce z nádvoří, tak nasvětlení vnitřních místností. Základní nasvětlení je řešeno tlumeně spodním nasvětlením stěn z podlahy a je doplněno směrovým nasvětlením shora, které bude směřováno na nové exponáty, které budou v prostorech umístěny. Směrové horní osvětlení je zasazeno do nových konstrukcí lávek.

Mimochodem, řešení požární bezpečnosti je taktéž zajímavé, a to především ve způsobu zdolávání případného požáru, protože hrad je vzhledem k profilům bran a mostů pro požární vozidla nedobytný a nemá dostatečnou zásobu požární vody. S hasičským sborem z Přerova tak řešíme suchovod mezi vstupem do hradu a palácem, tak aby bylo možné hradní palác v případě požáru něčím hasit.

Jak bylo řešeno odvodnění střech, využití odpadní vody?
Zaatikové střechy jsou spádovány do vnitřních žlabů a přiznanými svislými svody odvodněny pod podlahou 1. podlaží ven z paláce. Zde je dešťová voda volně vypouštěna do úbočí hradního příkopu. Myšlenka na využití této vody byla zvažována, ale nakonec od ní bylo upuštěno. Samotný palác nemá žádný stálý odběr vody (hygienické zázemí, kuchyně atd. jsou umístěny na opačném konci hradního areálu), podloží tvoří skalnatý vrch a kde je trochu navážky v níž by se dalo kopat, je zase plno archeologických nálezů.

U této příležitosti bych rád poznamenal, že hrad byl tvořen jako nedobytný objekt. Profily bran byly tvořeny na koňský povoz a hradní palác je až na samém konci areálu, takže veškerý materiál se musí dostávat přes pět hradních bran s velice omezeným prostupem a přes čtyři dřevěné mostky s omezenou nosností. Stavba má tak základní zařízení staveniště před areálem hradu, odkud dopravuje veškerý materiál pomocí malého traktůrku s návěsem.

Související články