Envelopa Office Center: architektonický záměr respektující historii i krajinu

Envelopa Office Center: Administrativní budova je výjimečná nejen po stránce designu, ale také z hlediska užitých technologií. Získala jako první v Olomouckém kraji pre-certifikaci na úrovni LEED GOLD. (Photo © REDSTONE REAL ESTATE) Envelopa Office Center: Administrativní budova je výjimečná nejen po stránce designu, ale také z hlediska užitých technologií. Získala jako první v Olomouckém kraji pre-certifikaci na úrovni LEED GOLD. (Photo © REDSTONE REAL ESTATE)

Hlavním architektem budovy Envelopa Office Center se stal ateliér Studio acht. Ten staví na filosofii holandské střídmosti, kterou propojuje se středoevropským urbanismem a citem pro krajinu. Více než trendů si hledí nadčasovosti, a právě tu se snažili přenést v rámci svého projektu Envelopa Office Center pro investora REDSTONE REAL ESTATE do Olomouce.

ÚDAJE O STAVBĚ

  • Název stavby: ENVELOPA OFFICE CENTER
  • Místo stavby: Stavba je umístěna mezi ulicemi tř. Kosmonautů a Wittgensteinova v Olomouci
  • Hlavní projektant: Studio acht, spol s r. o., Ing. Václav Hlaváček
  • Zastavěná plocha: 3 396 m2
  • Obestavěný prostor: 87 954 m3
  • Užitná plocha: 25 909 m2
  • Projekt: 06/2020
  • Realizace: 2019–2021

LOKALITA S BOHATOU MINULOSTÍ

Stavba Envelopa Office Center se nachází v centrální městské lokalitě, která bezprostředně navazuje na historické centrum. Této oblasti neřeknou místní jinak než Envelopa a to proto, že zde dříve bývaly hradby olomoucké pevnosti. Ty vznikly tak, že v ohybu ramene řeky Moravy byla nejdříve vybudována Korunní pevnůstka, před kterou se rozprostírala sekundární linie hradeb zvaná díky svému tvaru Enveloppe čili obálka.

Dnes v okolí administrativní budovy Envelopa Office Center dochází k dalšímu mohutnému rozvoji, a kromě úřadů zde našly sídla i vybrané fakulty Univerzity Palackého včetně kolejí a kompletního kampusu Moravské vysoké školy Olomouc.

JAK TO CELÉ ZAČALO

Územní rozhodnutí bylo vydáno již v roce 2012 pro tehdy navrženou administrativní budovu. Později však plán prošel změnami a z dříve zamýšlené polikliniky se postupem času stala polyfunkční budova s prostory pro administrativu, gastronomii, obchod a další služby.

Stavba se původně skládala ze dvou samostatných hmot, které byly propojeny pouze pomocí subtilních krčků ve vyšších podlažích objektu. Toto původní rozdělení ostatně přetrvalo do současného návrhu v podobě svislých „zářezů“ na fasádě, které stavbu rozdělují na dvě do sebe vložená pravoúhlá křídla. Ty umožnily vznik atria, jež bude přístupné nejen nájemníkům budovy, ale také veřejnosti. Výraznou změnou oproti původnímu projektu bylo přesunutí semiprivátní platformy ze 2. do 1. nadzemního podlaží.

PROMYŠLENÉ PROJEKČNÍ ŘEŠENÍ

Za projekčním řešením stojí Studio acht v čele s architektem Václavem Hlaváčkem. Autoři navrhli objekt na půdorysu respektujícím lichoběžníkový tvar pozemku. Budova svým severozápadním nárožím významně vstupuje do křižovatky ulic Kosmonautů a Wittgensteinovy. Oblé nároží stavby zde tvoří dvě celoprosklené plochy hliníkového obvodového pláště, které v ostrém úhlu objímají sloup kruhového průřezu. Fasáda domu v úrovni druhého podlaží ustupuje a odděluje tak obchodní parter budovy od vyšších administrativních podlaží. V úrovni šestého patra vytváří odsazená fasáda po celém obvodu stavby terasu s působivými výhledy nejen na centrum města.

Typické patro nabízí 2 800 m2 otevřených nájemních prostor, které umožňují maximální flexibilitu prostorového rozdělení. Uprostřed dispozice se pak nachází přes pět podlaží převýšené zastřešené atrium. K přístupu do podlaží slouží dvě jádra – severní a jižní – osazena prefabrikovanými železobetonovými schodišti a trojicí, respektive dvojicí výtahů.

DŮRAZ BYL KLADEN I NA UDRŽITELNOST A SMART TECHNOLOGIE

Budova nabízí nadstandardní reprezentativní prostory pro sídla společností, které jsou výjimečné nejen po stránce designu, ale také po stránce technologické. Envelopa Office Center získala jako první stavba v Olomouckém kraji pre-certifikaci na úrovni LEED GOLD. Projekt aplikuje chytrá řešení směřující k maximálně hospodárnému provozu celého komplexu při zachování vysokého uživatelského komfortu. Technologie, materiály, technická a provozní řešení byla volena s ohledem na udržitelnost a nízké provozní náklady.

Administrativní budova Envelopa Office Center nabízí zázemí pro parkování 167 osobních vozů ve třech podzemních podlažích hromadných garáží doplněné nabíjecími stanicemi pro 4 elektromobily. Na objekt navazuje velkorysý parter s venkovní relaxační zónou a plochou pro mobilní fastfood nebo kavárnu. V prvním nadzemním otevře šéfkuchař Roman Paulus své moderní bistro.

ZAJÍMAVOSTI BUDOVY ENVELOPA OFFICE CENTER

Ing. Václav Hlaváček ze Studia acht považuje za samotné srdce budovy centrální zastřešené atrium otevřené přes výšku pěti podlaží. „To atrium je dechberoucí. Prosklené zastřešení je vynesené unikátní ocelovou konstrukcí, která umocňuje vzdušný dojem z volného prostoru a ten je definován světlými vnitřními fasádami nájemních jednotek.“

V otázce dalších zajímavých prvků budovy dodává: „Podlaha atria je dlážděna působivou kamennou dlažbou s dramatickou kontrastní tmavě hnědo-žlutou až bílou strukturou, přičemž stejný materiál je využíván i pro obložení vstupů do výtahů ve výtahových lobby. V lobby i v recepci objektu je na podlaze uplatněna tmavě šedá kamenná dlažba a stropní podhled zde tvoří zavěšený hliníkový lamelový rastr. V hygienickém zázemí situovaném v severním a jižním jádře zase překvapí rafinovaný holografický obklad. Jednoduše, dali jsme si záležet na každém detailu.“