Hněvkovice jsou lépe připraveny na velkou vodu

publikováno:

Druhý nejnovější stupeň Vltavské kaskády, Vodní dílo Hněvkovice, právě prochází rekonstrukcí pod taktovkou společnosti Metrostav. Díky ní by mělo dojít ke zvýšení protipovodňové funkce vodního díla a celé kaskády až na úroveň desetitisícileté povodně. 

Akce realizovaná pro státní podnik Povodí Vltavy je financována z dotačního programu Ministerstva zemědělství – Prevence před povodněmi IV a z vlastních zdrojů investora.

Na projektu, který má zvýšit protipovodňovou funkci vltavské kaskády, pracuje Divize 6 Metrostavu a její oblastní zastoupení pro Jihočeský kraj. Celý název stavby je VD Hněvkovice – zabezpečení vodního díla před účinky velkých vod. Pandemie covidu-19 se na harmonogramu prací projevila minimálně, potíže způsobila pouze u dodávek souvisejících s výrobou segmentového uzávěru.

VD Hněvkovice, bezpečnostní přeliv bloku č. 9Zakázka pro státní podnik Povodí Vltavy, která je plánovaná do léta 2022, zahrnuje zvýšení kapacity dvou přelivných polí bezpečnostního přelivu přehrady a úpravy plavební komory. „Na kapacitě samotné nádrže se nic nezmění, stejně tak na její funkci zásobárny chladící vody pro JE Temelín,“ potvrdil pro KONSTRUKCE Ing. Lukáš Havelka z Divize 6 Metrostavu.

„Snížením přelivné hrany rekonstruovaných přelivů dojde k zvětšení průtočné plochy, tedy zvýšení průtoku vodním dílem při dané hladině,“ vysvětluje Havelka. Vodní dílo po takovéto úpravě bude schopné bezpečně převést průtok 2 600 m3/s. Aktuálně je možné převést cca 1 745 m3/s. „Vyšší kapacity docílíme právě rekonstrukcí dvou segmentů ze tří a plavební komory,“ připomíná Havelka.

Stavební práce byly zahájeny v květnu 2020 (předání staveniště 5. 5. 2020). Od konce loňského roku proběhla na VD úprava dna horního záporníku plavební komory včetně bočního vedení, dolního dosedacího prahu a těsnícího rámu horních vrat. Betonáž si vyžádala speciální opatření, protože se uskutečnila v zimních měsících a díky mínusovým teplotám a teplotám blízkým nule bylo zapotřebí zaplachtovat a vyhřívat její prostor.

Během ledna proběhlo osazení nosníků čepů ložisek segmentu bezpečnostního přelivu a ostatních dílů do betonu, konkrétně spodního dosedacího prahu, bočního vedení segmentového uzávěru, nové části drážek provizorního hrazení. Následně byla provedena betonáž těchto komponentů.

Letos v březnu stavbaři vedení Ing. Otto Hrodkem provedli osazení horních vrat prohloubené komory. Při jejich montáži byl použit mobilní autojeřáb Liebherr LTM 1500 z důvodů hmotnosti vrat asi 40 tun a délce vyložení 45 metrů. Dále došlo k vystrojení plavební komory zámečnickými konstrukcemi: žebříky, stojany provizorního hrazení, lávka na koruně vrat.

CO V RÁMCI REKONSTRUKCE VD HNĚVKOVICE JEŠTĚ PROBĚHNE

Plavební komora
• Osazení bočního vedení a dosedacích prahů dolních vrat, následně jejich zálivka;
• Vybetonování nové železobetonové konstrukce strojovny dolních vrat;
• Osazení dolních vrat včetně pohonů a příslušenství;
• Zprovoznění dolních vrat.

Bezpečnostní přeliv bloku č. 9
• Armování tělesa přelivu;
• Osazení bočního vedení;
• Betonáž tělesa přelivu;
• Osazení bočního vedení a jejich zálivka;
• Montáž a zprovoznění segmentového uzávěru.

Plavební komora byla uvedena do provozu 1. dubna 2021 společně se zahájením plavební sezony. V červnu proběhla montáž segmentu (hradící konstrukce) bezpečnostního přelivu – bloku číslo 7. Montáž je koncipována po částech (spodní díl, ramena, střední díl, horní díl, pohony) z důvodu velké hmotnosti a rozměru celého segmentu. Pro ukládání těchto dílů na pozici do prostoru bezpečnostního přelivu bylo zapotřebí kompletně uzavřít mostovku hráze, na které operovaly mobilní jeřáby.

Po zprovoznění pole bezpečnostního přelivu na bloku číslo 7 v srpnu letošního roku došlo k přesunu prací na segment bezpečnostního přelivu bloku číslo 9, kde bezpečnostní přeliv bude zahrazen a dosavadní segment stavbaři demontují a zlikvidují.

Horní vrata prohloubené komory  Při montáži vrat prohloubené komory byl použit mobilní autojeřáb z důvodů hmotnosti vrat asi 40 tun a délce vyložení 45 metrů.VD Hněvkovice jsou spolu s Vodním dílem Kořensko nejnovějšími stupni Vltavské kaskády. Hněvkovice se budovaly v letech 1986 až 1991 jako zásobárna chladicí vody pro jadernou elektrárnu Temelín. Vlastní přehradu tvoří betonová tížná hráz, plavební komora a vodní elektrárna.

Čerpací stanice užitkové vody pro jadernou elektrárnu Temelín je umístěná na levém břehu nedaleko hráze, ale není součástí hráze, přehrada umožňuje regulaci hladiny vody nutnou pro funkčnost a bezpečnost čerpací stanice. Vodní dílo je dále využíváno k energetickým a rekreačním účelům, vodním sportům a sportovnímu rybolovu.

Text: Hynek Just ve spolupráci s Metrostavem
Foto: Metrostav, Jiří Hazuka

Související články