Cenu Grand Prix soutěže Stavba Moravskoslezského kraje ovládlo Vodní dílo Šance v Ostravici

V industriálních prostorách Kompresorovny areálu Landek Park byly ve čtvrtek 13. června 2019 slavnostně vyhlášeny výsledky XIII. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje. Vyhlašovateli soutěže, která se každoročně koná pod záštitou hejtmana kraje Ivo Vondráka a letos také pod záštitou ministra průmyslu a obchodu, jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Obec architektů a Moravskoslezský kraj. V letošním ročníku bylo oproti několika minulým ročníkům přihlášeno větší množství staveb do kategorie Průmyslové stavby a kategorie Dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby. Mediálním partnerem této prestižní akce byly i časopisy Konstrukce a Silnice Železnice.

„Je neobyčejně povzbuzující sledovat, kolik zajímavých staveb v našem kraji rok od roku vzniká. Osobně mě velice těší proměna Knurrova domu ve Fulneku. Tento palác s historií sahající až do 18. století si rekonstrukci rozhodně zasloužil. Cena hejtmana je tak ohodnocením nejen samotných stavebních úprav, ale také zodpovědnému přístupu ke kulturní památce,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

V letošním roce se v soutěži utkalo jednapadesát přihlášených staveb, v šesti kategoriích. Slavnostního galavečera se zúčastnilo přes 200 významných osobností a hostů ze světa stavebnictví a architektury.

Hlavní cenu GRAND PRIX získala rekonstrukce vodního díla Šance, která vyhrála také v kategorii Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské. Projektantem a zhotovitelem této vítězné stavby je  AQUATIS a.s., investorem státní podnik Povodí Odry. Cenu si na podiu převzal zástupce ŘD pro region Ostrava Martin Polášek.

„Tato unikátní stavba je výjimečná nejen svým rozsahem, ale i významem, neboť zvyšuje ochranu přehrady při mimořádných situacích, kdy je schopna zachytit a odvézt i desetitisíciletou vodu. Byla tedy vybrána pro její užitkovost, počin, který ovlivní celý Moravskoslezský kraj,“ vysvětlil předseda hodnotící komise Milan Balabán důvody k udělení Grand Prix.

Také v dalších kategoriích byly oceňovány stavby, které odbornou porotu zaujaly nejen svým osobitým pojetím, ale také svým přínosem pro další rozvoj měst a obcí, lepší bydlení či modernizaci nejrůznějších lokalit.

VÍTĚZOVÉ VYBRANÝCH KATEGORIÍ:

KATEGORIE PRŮMYSLOVÉ STAVBY (přihlášeno celkem šest staveb)

HLAVNÍ CENA

CarTec Group – BMW Premium Selection a BMW Motorrad – Dolní oblast Vítkovice

 • Přihlašovatelem a zároveň zhotovitelem stavby je FEST Ostrava s.r.o.
 • Projektanty jsou Ing. arch. Petr Burian, AB Projekt, spol. s r.o., MS - projekce s.r.o.
 • Investorem je CarTec Ostrava s.r.o.

ČESTNÉ UZNÁNÍ

High Lite Touring s.r.o., Ostrava - Poruba

 • Přihlašovatelem a zároveň zhotovitelem stavby je HSF System a.s.
 • Projektantem je Technoprojekt a.s.
 • Investorem je High Lite Touring s.r.o. 

Výstavba budovy výzkumného a inovačního centra Temex, Ostrava - Vítkovice

 • Přihlašovatelem a zároveň zhotovitelem stavby je HOCHTIEF CZ a.s.
 • Projektantem je Ing. Jiří Bittner
 • Investorem je TEMEX, spol. s r.o.

 

KATEGORIE DOPRAVNÍ, INŽENÝRSKÉ A VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY (přihlášeno celkem sedm staveb)

HLAVNÍ CENA

Vodní dílo Šance - Převedení extrémních povodní stavba č. 5654

 • Přihlašovatelem a zároveň zhotovitelem stavby je OHL ŽS, a.s.
 • Projektantem je AQUATIS a.s
 • Investorem Povodí Odry, státní podnik             

ČESTNÉ UZNÁNÍ

Pěší Lávka přes řeku Olešnou

 • Přihlašovatelem a investorem stavby je Obec Palkovice
 • Projektantem je Kamil Mrva Architects, s.r.o
 • Zhotovitelem je Peroutka DopStav Ostrava s.r.o.

Rekonstrukce spádového stupně Staré Město

 • Přihlašovatelem stavby jsou:Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
 • Investorem stavby je Povodí Odry, státní podnik
 • Projektantem je Pöyry Environment a.s
 • Zhotovitelem je Sdružení Zvánovec-Lesostavby

Více informací o soutěži a všechny oceněné i přihlášené najdete na webových stránkách soutěže www.stavbamsk.cz.