Hodnocení: Jičínské obrození z pohledu architekta

Ing. arch. Ladislav David Ing. arch. Ladislav David

Píše se rok 1923. Československá republika oslavuje pětileté výročí a v Jičíně se staví kulturní stánek. Architektonicky výrazná budova v sobě skrývá funkci divadla i kina. Zadní projekce na plátno, boční lóže, orchestřiště, jeviště, divadelní tahy.

Konstrukci z monolitického betonu tvoří mohutné železobetonové rámy se subtilní betonovou střechou z žebírkované armované desky, odlévané na prefabrikáty z ocelového bednění. Nosné prvky v tloušťkách do deseti centimetrů. Cena práce je nízká, šetří se na objemu materiálu. Celá stavba založena na vyzdívaných základových pilířích, téměř tři metry hlubokými. Ale únosné podloží je o další tři metry níž. Stavba přežívá roky 1939, 1948 a 1968.

Na přelomu sedmdesátých let se kombinovaná funkce divadla musí přizpůsobit širokoúhlé projekci a provozu kina. Ruší se zadní promítání. Jsou odstraněny lóže. Zvětšuje se rozpon konstrukce jevištního portálu. Buduje se nová promítací kabina. Vysoký řád vstupního průčelí je přerušen. Ozdobné prvky z parteru stavby mizí v nenávratnu. Původní střecha je překryta ocelovými vazníky. Nové zatížení se redistribuuje do základové spáry. V cihelných vyzdívkách se objevují první praskliny. Některé v řádech centimetrů.

V roce 2013 se začíná projektovat celková rekonstrukce stavby. Návrat k původnímu konceptu je nemožný. Nezbývá než respektovat stávající nosné konstrukce. Vnitřní prostor je téměř celý obnažen a naskýtá obraz smělých prvorepublikových stavebních konstrukcí, založených na plujících základech.

Nové technologie promítání i přenosu zvukového záznamu vyžadují zcela jiný přístup k pojetí interiéru. Mikropiloty začínají přenášet zatížení do únosného podloží. Vysoký řád vstupního průčelí se obnovuje. Štíhlé sloupy arkády je třeba zesílit, jsou na hraně únosnosti. Vnitřní prostor kinosálu pokrývá akustický obklad, který překrývá konstrukční sentiment třicátých let minulého století. Připomínkou lehkosti nosné konstrukce se tak stává jen skleněné zastřešení, vyhřezlé z vnitřního prostoru kina, která zakrývá vstupní prostor.

Oprava Kina Českého Ráje v Jičíně je ukázkou kompromisního přístupu k domu, který je živoucí vzpomínkou na nedávnou minulost.

Ing. arch. Ladislav David
Projektový ateliér David, s. r. o.

P. S. Původní dokumentace jičínského kina byla na cca šesti výkresech. Dokumentace na rekonstrukci stavby převýšila hmotnost 30 kg.

Související články