Kotelna Park II – nová administrativní budova v pražských Radlicích

Projekt Kotelna Park II v Praze – Radlicích Projekt Kotelna Park II v Praze – Radlicích

Projekt Kotelna Park II je další ze staveb, které postupně proměňují podobu bývalého areálu Waltrových závodů a staré uhelné kotelny v pražských Radlicích. Nová administrativní budova s 12 000 m2 kancelářských prostor vyrostla v sousedství 120 metrů vysokého komínu, který patří k nejvyšším v Praze, a přirozeně se začlenila do revitalizované oblasti celé Waltrovky. Investor projektu – společnost Walter KPA a. s., svěřil výstavbu společnosti STRABAG a. s., odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství Praha (Direkce TQ). Stavební práce začaly v listopadu 2018. Realizace projektu probíhala podle stanoveného harmonogramu a byla dokončena v únoru letošního roku.

INFORMACE O PROJEKTU

  • Investor: Walter KPA a. s.
  • Dodavatel: STRABAG a. s., odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství Praha (Direkce TQ)
  • Projektant: Chapman Taylor s. r. o.

PROJEKT V ČÍSLECH

  • Plocha kancelářského prostoru: 12 000 m2
  • Celková zastavěná plocha: 3 152 m2
  • Obestavěný prostor: 70 999 m3
  • Počet pater: 7 NP + 2 suterény
  • Balkony: 109 m2
  • Počet funkčních jednotek: 6 až 24 nájemních jednotek
  • Plocha parkování v objektu: 3 026,9 m2

Novostavba Kotelna Park II disponuje dvěma podzemními, šesti nadzemními a jedním technickým podlažím. Založení objektu je hlubinné na vrtaných velkoprůměrových pilotách. Celková zastavěná plocha činí 3 152 m2, obestavěný prostor je 70 999 m3.

Na šesti nadzemních podlažích jsou situovány velkoplošné kancelářské plochy s centrálním prostorem (tzv. lobby), z nějž jsou přístupné všechny ostatní prostory (schodiště, balkon, WC, místnost úklidu, místnost vzduchotechniky a silnoproudu a slaboproudu). Na střeše je (částečně v technické místnosti) umístěno technické zařízení objektu (strojovna vzduchotechniky, kotelna, náhradní zdroje elektrické energie a sklad).

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Nová budova má železobetonové jádro s železobetonovými sloupy s hlavicemi a stropními deskami. Vnitřní jádro a jižní fasáda jsou taktéž ze železobetonu. Vnitřní schody jsou prefabrikované, zatímco vnější schodiště je z oceli. Typický konstrukční modul je 8 100 × 8 100 mm a konstrukční výška pro kancelářská patra činí 3 950 mm, se světlou výškou 3 600 mm. První suterén disponuje konstrukční výškou 4 620 mm a druhý 3 300 mm.

ARCHITEKTUŘE DOMINUJÍ KŘIVKY

Dominantním aspektem budovy je použití křivek. Ty se využívají ke zjemnění objemu a dosažení dojmu přívětivosti. Takto je eliminována vystupující hmota garáží a celková výška objektu, která činí až 33 metrů. Použitím geometrických, zaoblených tvarů je tak budova vizuálně propojena s dominantním prvkem, který představuje sousední komín. Obecný architektonický koncept je založen na robustní bázi evokující přirozené rozšíření skalnatého svahu. Tenké, jakoby levitující bílé desky, vytvářejí moderní a vzdušné pracovní prostředí.

Koncept tenkých levitujících desek podtrhuje výběr fasádního systému. Rastrový fasádní systém umožňuje maximální plochu zasklení včetně zakřivených částí fasády a použití minimální šířky rámů.

Barva všech hliníkových rámů je antracitová, aby lépe splynula s denním vzhledem zasklení a zároveň zvýšila kontrast s horizontálními bílými pásy, které jsou řešeny pomocí desek z kompozitní sendvičové desky Alucobond. Sklo s minimálními reflexy a maximální průhledností v kombinaci se štíhlými profily a barevným kontrastem vytváří dojem, jakoby stropní desky levitovaly v prostoru.

Dolní terasa předpokládá umístění pouze extenzivní zeleně, zatímco horní bude mít 90 cm půdy a umožní výsadbu vzrostlejší vegetace. Horní terasa je přístupná jak z kanceláří situovaných v prvním nadzemním podlaží (1. NP), tak i pro nájemníky z vyšších úrovní prostřednictvím centrálního výtahového lobby. Tato terasa tedy bude fungovat jako nejdůležitější venkovní oddechový prostor a je realizována tak, aby měla uživatelsko-rekreační charakter.

Samotná administrativní budova je prodloužena a posunuta co nejvíce dopředu, aby se maximalizovala expozice z Radlické ulice, a aby ideálně zabírala stejnou plochu jako garáže níže. Tím se maximalizuje potenciální zelená plocha na rostlém terénu. Budova se na zadní straně zužuje a díky tomu působí její nejvíce exponované konce štíhle a celkový objem budovy zůstává skryt.

Při pohledu z níže i výše položených částí Radlické ulice tak stavba působí elegantně. Přední fasáda je prohnutá směrem dovnitř, aby propustila co nejvíce denního světla do centrálního výtahového lobby. Tato křivka vytváří malé balkóny na všech kancelářských patrech a přirozeně zdůrazňuje umístění hlavního vchodu a recepce pod nimi. Střešní hmota s potřebnými technologiemi je ustoupená od hlavní fasády, navazuje na balkóny a pokračuje až dolů. Stává se tak integrovanou součástí objemu celé budovy. Na zadní straně severovýchodního rohu se nachází objekt s vnějším schodištěm, který napodobuje celkovou geometrii a tvoří tak zajímavý architektonický prvek viditelný při příjezdu k budově.

VSTUPY DO BUDOVY, VÝTAHY

Hlavní vstup do objektu je situovaný ze severní strany pozemku, z komunikace souběžné s Radlickou ulicí. Vjezdy do garáže jsou umístěny poblíž křižovatky s touto ulicí. Kryté parkoviště je na spodní plošině severovýchodního rohu pozemku, zatímco horní část kancelářských pater sedí více na středu a navazuje na horní plošinu ve výšce cca 278 metrů nad mořem. Strmá východní silnice vytváří přírodní rampu, která navazuje na obě garážové úrovně, aniž by bylo zapotřebí rozsáhlých vnitřních ramp či dalších příjezdových cest uvnitř pozemku. Mírnější svah přístupné silnice podél Radlické umožňuje parkování návštěvníků a tvoří velkorysý vstupní prostor.

Z důvodu značných výškových rozdílů na pozemku jsou recepce a hlavní vstup do objektu umístěny v prvním suterénu vedle parkoviště. Aby se zvýšila atraktivita hlavního vstupu, bylo do prostoru recepce přidáno malé bistro pro zaměstnance, které zároveň vizuálně rozšiřuje vstupní vestibul. Prosklená fasáda v prostoru bistra je z velkoformátových tabulí, které jej propojují s venkovním prostorem. Do fasády jsou umístěny také dvoukřídlé dveře, které v kombinaci s markýzou, umístěnou nad celým vstupním prostorem, umožní vytvořit malé venkovní posezení, což aktivuje vstupní zónu v letním období.

Nadzemní podlaží jsou přístupná prostřednictvím centrálního lobby, kde se nachází čtyři výtahy a jedno servisní schodiště. Díky lobby s denním světlem mají všichni nájemníci přístup na vnější balkon a společné toalety. Zbývající část patra je otevřená pro možnost budoucího členění podle požadavků nájemců.

Každé kancelářské podlaží je přístupné prostřednictvím čtyř výtahů a jednoho servisního schodiště. V obou podzemních podlažích se nacházejí parkovací prostory s celkovou kapacitou 120 stání. Hlavní vstup do objektu, situovaný do 1. PP, je navržen ze severní strany pozemku z komunikace souběžné s Radlickou ulicí.

V 1. PP se kromě garáží, které mají vjezd přímo z terénu, nacházejí technické místnosti vč. trafostanice, strojovny sprinklerů a sklady. Ve 2. PP jsou kromě garážových prostor situovány technické místnosti, zázemí údržby objektu, akumulační nádrž na dešťovou vodu, požární nádrž či sklad odpadů. Na střeše objektu, podél severní fasády směřující k Radlické ulici, je připraven prostor pro umístění log nájemců. Loga s názvem objektu jsou umístěna též vpravo od vchodu na úrovni 1. PP a vpravo od vjezdu do garáže ve 2. PP.

Kotelna Park II disponuje také drobnou architekturou. Po celém areálu je umístěn mobiliář, který má inspirovat k volnočasovému využití jednotlivých míst v okolí. Jedná se především o přístupové cesty před budovou, společnou zahradu s intenzivní zelení na horní terase, jednotlivé venkovní terasy nájemníků v přízemí a společnou, rekreační část areálu mezi zadní stranou objektu a dráhou Pražského Semmeringu. Tato místa byla vybavena lavičkami z masivního dřeva, odpadkovými koši a nízkým sloupkovým osvětlením.

Ing. Petr Zach
vedoucí projektu
STRABAG a. s., odštěpný závod pozemní 
a inženýrské stavitelství Praha (Direkce TQ)