Modulové stavby, ocelové konstrukce a výměnné nástavby Warex

Mateřská škola Angel v Praze – ukázka modulové výstavby Mateřská škola Angel v Praze – ukázka modulové výstavby

Vybudujeme vám prostor pro podnikání, bydlení i volnočasové aktivity. Optimalizujeme řešení vašich potřeb, a to realizací prostoru s využitím různých systémů, kterými disponujeme. Umožňují to naše modulové stavby, ocelové konstrukční systémy a výměnné nástavby dopravních prostředků.

Působíme na českém trhu již třicet let a jako první jsme zahájili výrobu obytných kontejnerů a modulů v tuzemsku. Za uplynulých několik desítek let jsme tak vyrobili více než 60 000 kusů. S našimi kontejnery se můžete setkat nejen u nás, ale i na Slovensku, v Německu, Rakousku, v Rusku a dalších zemích světa. Vyrábíme modulové stavby podle přání zákazníka, ne na základě toho, co se „hodí“ do našeho standardu. Jen proto jsme schopni splnit i ty nejnáročnější požadavky.

Kontejnery a moduly WAREX již našly své uplatnění snad ve všech oborech stavební činnosti – rodinné domy, bytová výstavba, ubytovny, zázemí stavenišť, školy a školky, kanceláře, pekárny, teplárny či kotelny, zkušební pracoviště, veletržní stánky a podobně. Výrobky firmy mají nejen perfektní kvalitu, ale vyznačují se i originalitou a důvtipem. Společnost WAREX má za dobu své existence za sebou mnoho úspěšných zkušeností, realizací a jednoznačně identifikovatelné know-how.

I přes tyto úspěchy nepřešlapujeme na místě. Zůstáváme neustále moderní a dynamicky se rozvíjející společností. Dobu prvotního útlumu ekonomiky při celosvětové koronavirové epidemii jsme využili k výstavbě nových výrobních kapacit tak, abychom po skončení pandemie pokryli případné zvýšené potřeby zákazníků.

OCELOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY

I přesto, že firma WAREX musela v posledních letech omezit výrobu ocelových konstrukcí (z důvodu nutnosti rychlého zavedení výroby výměnných nástaveb na dopravní prostředky), se nyní, po dobudování nových výrobních prostor a zavedení robotické výroby, plně vrací k výrobě ocelových konstrukcí. Za svou dvacetiletou působnost na poli výroby ocelových konstrukcí, disponujeme značnými zkušenostmi, odbornými kompetencemi a mnohými referenčními stavbami. Uveďme například objekt odbavovací haly terminálu A na Letišti Václava Havla v Praze, výrobní haly Volkswagen Slovakia v Bratislavě nebo L. G. Philips Hranice na Moravě a dalších 500 projektů. Všechny tyto stavby jsme přitom realizovali podle individuálních přání zákazníků. Vedle staveb s ocelovým nosným systémem, dodává WAREX i technologické konstrukce a svařence např. pro důlní těžební stroje a zemědělskou techniku.

VÝMĚNNÉ NÁSTAVBY DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ

Již dříve jsme se v této prezentaci zmínili o vyvinutém systému výměnných nástaveb na dopravní prostředky. Ten si rychle našel své uplatnění v logistice. Použitím tohoto systému jsou totiž minimalizovány prostoje dopravních prostředků při nakládce a vykládce zboží a je umožněno úspěšně optimalizovat dopravní náklady v kombinaci různých druhů dopravy. Právě v době probíhající koronavirové pandemie došlo ke zvýšení objemu obchodů přes internet a tím logicky i ke zvýšení balíkové přepravy, která prioritně využívá právě výměnných nástaveb.

WAREX spol. s r. o.
www.warex.cz/reference