Národní cenu za architekturu 2020 získala Městská hala Modřice

publikováno:
autor:
Městská hala Modřice Městská hala Modřice

Letošního XXVII. ročník Grand Prix Architektů – Národní ceny za architekturu 2020 – velkou modrou kostku - vyhrála Městská hala Modřice - tým Vojtěch Sosna, Jakub Straka, Jáchym Svoboda, Atelier bod architekti a hlavní inženýr projektu Ing. Jan Svoboda.

Porota udělila malé modré kostky – v následujících kategoriích:

Od loňského roku se také udělují ceny za:

 • Interiér House of Wine – CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS - malá žlutá kostka
 • UrbanismusRevitalizace pražských náplavek - Ing. arch. MgA. Petr Janda - malá fialová kostka
 • Krajinářská architektura a zahradní tvorbaTree House - Jan Tyrpekl, Jaroslav Kejř, Jan Hyk, Adam Ulrich - malá zelená kostka

Novinkou letošního ročníku je zvláštní kostka za šetrnou stavbu. Tato cena je udělena ve spolupráci se Českou radou pro šetrné budovy (Czech Green Building Council), která je odborným garantem této kategorie. Vítězem této kategorie se stala Základní škola AMOS pro Psáry a Dolní Jirčany – Ondřej Píhrt, Štefan Šulek, Ondřej Laciga – malá stříbrná kostka

Této kategorie se zúčastnili Ti, kteří v rámci registrace vyplnili dotazník týkající se environmentálního aspektu projektu.

Dále byla udělena tři čestná uznání:

 • Pravá vesnická zastávka – Ing. arch. David Ptáček / DPA
 • Obnova školy architektury AVU - Marcela Steinbachová, Vít Holý a tým
 • Třetí čestné uznání získala Fakulta architektury ČVUT, Ústav navrhování II, / Ateliér Hlaváček – Čeněk, 1:1 lab
  • Stožár s výhledem – autoři Kristýna Rejsková &Tereza Čechová, Adam Hofman, Filip Hutera, Lenka Lenčéšová, Jana Sedlická, Sylvie Tesková, Kryštof Vicherek, Anna Vopařilová
  • KØMEN – Útulna u Balvanového vodopádu – autoři Julie Kopecká & Anna Blažková, Erik Ebringer, Michael Košař, Michaela Křižáková
  • Lávka přes Hlubokou strouhu – Tomáš Minarovič & Michal Bílek, Jan Binter, Tereza Chvojková, Ondřej Králík, Matěj Kulhavý, Petra Lálová, Eliška Müllerová, Pavel Struhař

   Všechny tyto tři projekty byly vybrány do užšího výběru 50 projektů. Poznámka: tyto tři projekty dostaly jedno čestné uznání.

Cenu za celoživotní přínos v roce 2020 získal akad. arch. Jiří Lasovský – velká červená kostka – tuto cenu udílí Rada Obce architektů. Jiří Lasovský je narozen 15. 4. 1926 v Olomouci. Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Školu architektury profesora Jana Sokola a profesora Otto Rothmayera. V portfoliu má předchozí Odbornou školu dřevařskou, obor truhlář.

Povoláním a celoživotním posláním Jiřího Lasovského byla architektura s cílem autenticky vytvářet a citlivě dotvářet krásné a účelné prostředí, ve kterém všichni žijeme. Svoji profesní životní dráhu dlouhodobě zasvětil Pražskému projektovému ústavu od roku 1953-1986, kde působil v šedesátých letech jako vedoucí komplexního ateliéru. Jeho týmy vyprojektovaly jedny z největších českých městských celků v Praze na Pankráci a Územní plán Jižního města a Holešovic. Byl také spoluautorem koncepce experimentálního bytového celku na karlínské Invalidovně v Praze – 1966. Skvělým důkazem komplexnosti jeho tvorby (Gesamtkunstwerk) je realizovaný soubor řadových rodinných domů Na Hřebenkách v Praze.

Jiří Lasovský navrhl a realizoval mimo jiné v Rothmayerově sále na Pražském hradě soustavu unikátního osvětlení. Společným znakem jeho tvorby byly návrhy užitého umění, výtvarná práce s architektonickým detailem a drobná architektura ve veřejném prostoru. Na jeho celoživotní tvorbě směřující od konceptu k detailu a k velkým městským celkům je pozoruhodné, jak se Jiří Lasovský dovedl energicky přeorientovat z metodiky práce s tužkou na rýsovací desce na soudobou tvorbu.

Jsem rád, že i přes současnou situaci, která zatěžuje celý svět, se nám podařilo udržet vysokou úroveň soutěže a zůstat tak největší architektonickou přehlídkou v České republice. Svůj velký podíl na tom má kvalitní mezinárodní porota, která je sama o sobě lákadlem a motivací pro architekty se GPA – Národní ceny za architekturu přihlásit, uvedl k letošnímu ročníku soutěže Oleg Haman, předseda Obce architektů, která soutěž organizuje od roku 1993.

Autorem hlavní ceny – velké modré kostky - je Bohumil Eliáš starší, český sklářský výtvarník, sochař, malíř a grafik. Na tradici svého otce navazuje jeho syn Bohumil Eliáš mladší, český sochař, malíř a sklář, který dnes vyrábí tyto výjimečné ceny.

Pod tímto odkazem najdete 50 projektů, které byly vybrány do užšího výběru letošního ročníku GPA – Národní ceny za architekturu 2020.

Vyhlášení letošního ročníku bylo 8. října 2020 v 19.00:


Obec architektů je spolek s tradicí od roku 1935, pokračovatel spolků architektů z první republiky. V roce 1989 se transformoval ze Svazu Architektů a v letech 1990 až 1993 se podílel na založení profesní organizace České komory architektů. V roce 1948 se stal zakládajícím členem Mezinárodního svazu architektů (UIA), ve kterém bylo členství České republiky novým vedením OA obnoveno v roce 2017, a tím bylo znovu vykročeno k zajištění ochrany a práv českých architektů ve světě. Současně je OA členem i Višegrádské skupiny (V4). Spolek je kulturní platformou českých architektů zajišťující spolkovou činnost s cílem propagovat české architekty široké odborné i laické veřejnosti jak v Česku, tak i v zahraničí.