Nová tvář Waltrovky. Revitalizace bývalého industriálního území v Praze

Výstavba v srdci někdejší slavné továrny Walter stála pět miliard korun. Během let 2014 až 2019 zde proběhla ve dvou etapách revitalizace území o rozloze 17 hektarů. Výstavba v srdci někdejší slavné továrny Walter stála pět miliard korun. Během let 2014 až 2019 zde proběhla ve dvou etapách revitalizace území o rozloze 17 hektarů.

V roce 2008 převzala společnost Penta Real Estate bývalé industriální území Waltrovka. Území bylo poměrně nehomogenní. Nacházely se zde ústřední garáže Ministerstva vnitra. Sídlo tu měla i ochranná služba Policie ČR se svým vozovým parkem z důvodu dobrého dopravního spojení na letiště i do centra. Na území byly i filmové ateliéry nebo historický objekt slévárny a mnoho přidružených industriálních objektů. Z důvodu zakládání nových staveb bylo nezbytné provést rozsáhlé demolice a dekontaminovat půdu. Jak se mění bývalý brownfield na plnohodnotnou městskou čtvrť? Nejen to se dozvíte z naší exkluzivní reportáže z prohlídky Nové Waltrovky.

URBANISMUS ÚZEMÍ

Výstavba v srdci někdejší slavné továrny Walter stála pět miliard korun. Během let 2014 až 2019 zde proběhla ve dvou etapách revitalizace území o rozloze 17 hektarů. Byly vybudovány tři komplexy administrativních budov nazvané Aviatica, Dynamica a Mechanica. Posledně jmenovaný objekt se ještě skládá z dalších tří budov. Kanceláře doplnila i rezidenční výstavba, jež nabídla 750 nových bytů. Vznikla zde školka, která se později předala do správy městské části Prahy 5, stejně jako lávka, co propojuje nové území směrem ke stanici metra Jinonice. Nový je i park či schodiště, které zlepšuje prostupnost oblastí směrem do kopců čtvrti Malvazinky. Až bude v roce 2028 čtvrť kompletní, bude zde podobných propojek mnohem víc.

Souběžně s Radlickou ulicí vznikl napříč lokalitou mezi stanicemi metra Radlická a Jinonice široký pěší bulvár.

Nyní probíhá výstavba na takzvané Nové Waltrovce, která se rozprostírá níže v Radlickém údolí. Jde o území s rozlohou 5,5 hektaru. V první fázi, jež se právě dokončila, byly vystaveny administrativní budovy Legatica a Metalica s celkovou kancelářskou plochou 24 000 m2. Dále hotel s kapacitou 166 pokojů, který si pronajal dánský hotelový řetězec Zleep. To vše doplnily dva rezidenční domy.

V druhé a třetí fázi vznikne ještě deset až patnáct objektů pro bydlení, které nabídnou téměř 500 bytových jednotek.

Souběžně s Radlickou ulicí vznikl napříč lokalitou mezi stanicemi metra Radlická a Jinonice široký pěší bulvár.Poslední fáze se zaměří na rekonstrukci bývalého historického objektu slévárny, jenž se stane srdcem čtvrti a centrem komunitního života. Vznikne tu náměstí s platany, dětské hřiště a trampolíny. V objektu je plánovaná restaurace s minipivovarem.

Ačkoli jsme lokalitu navštívili v lednu, už teď je patrné, že Nová Waltrovka sází na zeleň a vodní prvky. V okolí byly vysazeny desítky nových stromů a keřů. Až povyrostou, odcloní pohled z oken kancelářských i obytných budov a nabídnou tak více soukromí i intimnější atmosféru pro odpočinek.

ADMINISTRATIVNÍ KOMPLEXY LEGATICA A MECHANICA

Administrativní budovy Legatica a Mechanica vytvořily hlukovou bariéru rezidenční čtvrti Nová Waltrovka.Stojíme za administrativní budovou Metalica a Štěpán Pergler, manažer projektu Nové Waltrovky, mi ukazuje prostranství, kde budou stavební práce na jaře pokračovat: „Když jsme na Waltrovce začínali stavět, bylo zpočátku velkou výzvou najít nájemce pro administrativní budovu Aviatica. Budova působila jako ostrůvek se zelenými plochami uprostřed staveniště. Přesvědčovali jsme zájemce, aby si zde pronajali kanceláře, a ukazovali jim vizualizace, jak to později bude vypadat, a to jsme také splnili. To je pro nás v Penta Real Estate signifikantní – pokud něco ukážeme na vizualizacích, tak to taky zrealizujeme.“

Cílem je vybudovat zde plnohodnotnou čtvrť, která nabídne bydlení, pracovní příležitosti, obchody, služby a občanskou vybavenost. Místo, jímž se budou lidé snadno a rádi pohybovat. Proto vznikl souběžně s Radlickou ulicí, podél administrativních budov Legatica a Metalica široký pěší bulvár napříč lokalitou mezi stanicemi metra Radlická a Jinonice. Na jeho severní straně ještě vznikne v příštích třech letech rezidenční čtvrť s novými propojkami směrem do čtvrti Malvazinky.

Administrativní budovy pomáhají odclonit hluk z dopravy. V Radlické ulici také vznikly nové křižovatky, automobily tak mohou zajíždět nejkratší cestou do suterénů objektů a celá čtvrť zůstane dopravně klidná. S dopravou souvisí i jedno inovativní řešení při výstavbě. „Nad suterénem budovy Metalica vedou dvě nové silniční komunikace. V podloží jsme místo obvyklé štěrkodrti použili lehké pórovité kamenivo Refaglass a zatížení stropních konstrukcí tím výrazně kleslo. Materiál je ekologický a recyklovatelný,“ objasňuje Štěpán Pergler. „Jde o technickou zajímavost. Podle výrobce se jedná o první pozemní stavbu v České republice, kde byl materiál použit k takovému účelu,“ dodává Martin Lánský, mluvčí Penta Real Estate.

Vstupní lobby administrativní  budovy Mechanica.

Vstupujeme do administrativní budovy Metalica a vcházíme do lobby s industriálním designem. Všudypřítomný surový beton doplňují pohledové kovové prvky v podobě ocelových konstrukcí s příhradovými vazníky, které z architektonického hlediska působí velmi esteticky. Na zdech jsou velkoformátové plechy, jež získaly svou patinu pouhým chladnutím po vytažení z pece. Všechny barvy jsou tlumené a vytváří ostrý kontrast se sytě zelenou pohodlnou sedačkou pro neformální setkávání. Můžete si zde dát i kávu. Není tu standardně pojatá recepce, ale barový pult s obsluhou. Do budovy návštěvník nebo nájemce vstupuje pomocí mobilní aplikace.

Vstupní lobby administrativní budovy Mechanica.Prohlídku vnitřních prostor začínáme v suterénu, který pro výstavbu představoval výzvu, neboť celá Radlická ulice je ve sklonu. Až teprve přímo v garážích si uvědomíte, jak je objekt vybudovaný v kopci. Štěpán Pergler vysvětluje: „Garáže jsou 300 metrů dlouhé a Radlická má v těchto místech 5% sklon. Proto má budova na východní straně jedno mezipatro navíc. Sousední budova Legatica má stejný počet pater, ale díky sklonu komunikace opticky působí, že je nižší.“

Ze suterénu vyjíždíme do kancelářských pater, která jsou naprojektována flexibilní, protože vnitřní příčky a barevnost se stanovuje až dle požadavků jednotlivých klientů. „Už zazněly nějaké speciální požadavky od prvních nájemců?“ „To byste se divila!“ odpovídá Štěpán Pergler a pokračuje: „Bude zde mít mimo jiné pracoviště plastická chirurgie. Do běžného kancelářského patra jsme tak museli vestavět dva operační sály a šest dvoulůžkových pokojů pro pacienty. Takovýto provoz odpovídá mnohem striktnějším požadavkům na hygienu, filtraci vzduchu a specifickou požární bezpečnost.“

Garáže v administrativní budově Mechanica.
Interiér hotelu Zleep.


V Nové Waltrovce bude sídlit i nájemce, který spadá do sítě kritické infrastruktury státu a s tím souvisela celá řada speciálních požadavků, například vlastní systém energetického managementu budovy.

Po schodech vystupujeme do nejvyšších pater, abychom si prohlédli střešní terasu. Míjíme gamifikační prvky pro uživatele budovy, jež znázorňují, kolik kalorií jste chůzí do schodů spálili.

Ve vstupním prostoru objektu Mechanica nenaleznete standardní recepční pult, ale barový s možností objednání kávy.Vstupujeme na komunitní terasu pro všechny nájemce. Jsou zde dřevěné treláže pro vzrostlou zeleň, včelí úly a ohromné vyvýšené záhony, které budou fungovat jako komunitní zahrada. Štěpán Pergler popisuje: „Snažíme se jít s dobou a jejími trendy. Na střeše Metalicy je fotovoltaická elektrárna s výkonem 150 kWp. Máme i poměrně velkou retenční nádrž o objemu 600 m3. Voda z ní se používá k závlaze zelených ploch a pro toalety. V garážích o kapacitě 450 parkovacích míst je zhruba jedna třetina míst připravena na očekávaný nárůst podílu elektroaut.“ I budova Legatica má fotovoltaickou elektrárnu, ale skromnější. O to více má zelených ploch na střeše, aby se přiblížila pojetí sousední budovy banky ČSOB. Budovy Metalica a Legatica jsou certifikovány podle LEED verze 4 a standardu WELL. Hotel Zleep má certifikaci BREEAM v nejvyšším stupni Outstanding.

Prohlídka je u konce, stojíme před budovou Metalicy. Zimní paprsky slunce se opírají do fasády. Štěpán Pergler objasňuje, jak náročná byla její realizace: „Jedná se o provětrávanou fasádu s cihelným obkladem, kdy každou jednu cihličku musel někdo vzít do rukou, speciálně vyříznout ze zadní strany, mechanicky ukotvit do konstrukce a zatmelit.“ Říkám si, že zde každý detail promlouvá o pečlivém plánování a realizaci. Minulost a její industriální odkaz se zde setkává s tvořivou přítomností. Je to příběh urbanistické proměny, spojení starého s novým. Je čas se rozloučit, ale těším se, jaké další příběhy bude tato lokalita vyprávět.