Nové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemi

Návrh nového reprezentativního centra Vinařství Lahofer ve vinicích nad Dobšicemi u Znojma, vznikl v brněnském studiu Chybik+Kristof Ondřeje Chybíka a Michala Krištofa. V reprezentativní části dochází k průniku klenutého prostoru do konstrukčního systému tvořeného železobetonovými žebry. Jejich modul vychází z šířky vinného řádku.

Návštěvníkům bude sloužit nový prostor až pro sto lidí. Dominantou stavby bude pochozí střecha, která bude sloužit jako letní amfiteátr. V sezoně zde budou pořádány koncerty, divadla a promítány filmy. Základní funkcí vinařství ale samozřejmě bude nová výrobní hala s kapacitou tanků okolo sedmi set tisíc litrů. Novostavba by měla být otevřena letos v létě.

Vinařství Lahofer, založené v roce 2003 ve Znojmě, dnes s 430 hektary vinic a roční produkcí až 800 tisíc lahví, vína patří k největším pěstitelům vína u nás. Impulsem k dalšímu rozvoji je výstavba nové provozovny, která kromě výroby integruje návštěvnické centrum a administrativní zázemí společnosti. Stavba je zasazena do stávající vinice a stavební program je rozdělen do tří objemů, jejichž umístění přirozeně reaguje na mírný sklon terénu. „Nechtěli jsme do krajiny vstupovat s příliš velkým měřítkem. Rozdělením do tří hmot se celkový objem domu odlehčí,“ popisují koncepci architekti Chybík a Krištof.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Nižší, avšak pohledově nejexponovanější je návštěvnická a administrativní část s velkoryse prosklenou fasádou orientovanou směrem na jih. Na ni navazují dvě výrobní haly s rozdílnou světlou výškou, která odpovídá výrobním procesům, jež se odehrávají uvnitř. Vzájemným natočením a průnikem jednotlivých hmot vznikají dva funkčně i opticky oddělené dvory: na jedné straně provozní dvůr, kde se soustřeďují výrobní a logistické procesy, na druhé straně pobytový prostor pro návštěvníky, který ve formě měkce tvarovaného amfiteátru stoupá až na střechu budovy a nabízí dálkové výhledy do krajiny. Všechny části jsou sjednoceny výrazným přesahem střech a dřevěným obkladem fasády.

Návštěvnická část přiléhající k návštěvnickému dvoru zahrnuje prezentační místnost se zázemím a barikový sklep. Hlavní převýšený prostor svou formou odkazuje na tradiční vinné sklepy v regionu: „V reprezentativní části dochází ke kolmému průniku archetypálního klenutého prostoru do konstrukčního systému tvořeného železobetonovými žebry, jejichž modul vychází z šířky vinného řádku a prochází celým domem,“ vysvětlují architekti.

Prezentační místnost je pohledově propojena s prostorem pod prohnutou střechou, kde přes navržené prosklení zůstává patrný průběh žeber i střechy. Celý prostor je maximálně otevřen směrem na jih do klesajícího svahu a z každého pole je výhled mezi řádky vinice. V interiéru se ve větší míře uplatňují dřevo, beton a sklo. Venkovní amfiteátr na střeše návštěvnického centra je možné využít na pořádání různých kulturních a společenských akcí jako jsou vinobraní, svatby, projekce a další.

Na návštěvnické centrum navazují kanceláře pro vedení firmy a zaměstnance vinařství. Kanceláře jsou řazeny za sebou a odděleny skleněnými příčkami s možností uzavření roletami, aby byl stále čitelný motiv klenby. Na zadní severní straně jsou umístěny pomocné místnosti (kuchyňka, hygienické zázemí apod.). Kancelářská část má samostatný vstup z provozního dvora, aby nedocházelo ke křížení provozů.

V průsečíku obou funkcí se nachází vstup do výrobní části, která je rozdělena do dvou samostatných hmot. První, nižší hala soustřeďuje provozy a zázemí výroby a zaměstnanců s přirozeným vnitřním prostředím a přirozeným osvětlením pásovými okny pod střechou objektu. Druhá hala zahrnuje provozy s požadavkem na nižší teplotu – lisovnu, sklep a sklady lahvovaného vína.