Ocelové konstrukce hal a bezpečnost v souvislosti s požárním opatřením

publikováno:
Atypická skladová hala pneumatik pro Pneuservis v Ostravě. Železobetonová konstrukce je tvaru oktagonu. Atypická skladová hala pneumatik pro Pneuservis v Ostravě. Železobetonová konstrukce je tvaru oktagonu.

Ocelové konstrukce nebo železobetonové konstrukce musí splňovat požární odolnosti, které vyžaduje stavební zákon a blíže jej specifikuje § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. Největší nároky jsou kladeny u montovaných hal na nosné konstrukce a následně na opláštění montovaných hal.

Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) musí být součástí každé dokumentace pro územní či stavební povolení, a to i v případě změny užívání stavby. Tento dokument může zpracovat na základě stavební dokumentace pouze fyzická osoba, která k tomu získala odborné oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. V PBŘ jsou podrobně popsány preventivní protipožární opatření, jako jsou únikové východy, odolnost stavebních konstrukcí, stanovení a rozsah požární techniky a další bezpečnostní a technické informace.

CO PATŘÍ MEZI ZÁKLADNÍ POŽADAVKY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY:

 • Konstrukce stavby
 • Požární úseky
 • Určení stupně požární bezpečnosti
 • Vyhodnocení stavebních materiálů
 • Počet a rozmístění hasicích přístrojů
 • Bezpečnostní značky a tabulky v hale
Skladová montovaná hala v Holešově postavená pro společnost BM plus Holešov
Skladová montovaná hala v Holešově postavená pro společnost BM plus Holešov

 

PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

U konstrukce je zpravidla vyžadována požární odolnost 15 minut označovaná jako R15, 30 minut (R30) a 45 minut (R45). Železobetonové konstrukce mají zpravidla sami o sobě minimálně požární odolnost R30, ale většinou bez velkých opatření dosáhnou až R45. U betonových konstrukcí se musí jen dostatečně krýt betonem výztuž před účinky požáru.

Proti požáru je možné u železobetonových konstrukcí uplatnit několik opatření:

 • Pokud je železobetonová konstrukce náročnější na požární odolnost a vyšší než stanovený limit, měla by být vybavena systémy detekce požáru a automatickými hasicími zařízeními.
 • Vhodnou ochranou mohou být například izolace střechy, stěn a podlah pomocí nehořlavých materiálů.
 • Pokud se železobetonová konstrukce nachází v oblasti s vysokým rizikem požáru, může být vhodné zvýšit požární odolnost výplní pomocí protipožárních skel a dveří.
 • Železobetonová konstrukce by měla být navržena tak, aby minimalizovala vznik a šíření požáru.

Je důležité pamatovat na to, že protipožární opatření u železobetonových konstrukcí musí být přizpůsobena konkrétnímu projektu a místním podmínkám, aby byla co nejefektivnější a minimalizovala riziko požáru. 

PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE

Ocelové konstrukce jsou významnou součástí moderního stavitelství a lze je nalézt v mnoha druzích budov a konstrukcí. Při návrhu ocelových konstrukcí se pro případ požáru musí brát v potaz riziko poklesu únosnosti oceli v důsledku teplotní zátěže.

Proti požáru lze u ocelových konstrukcí uplatnit několik protipožárních opatření:

 • Dimenzace profilů ve statickém návrhu na požadovanou požární odolnost
 • Protipožární nátěry
 • Protipožární obklady
 • Samozhášecí systémy


Dimenzace profilů

Dimenzace profilů ocelové konstrukce je zpravidla používána u návrhu ocelových konstrukcí, které mají požární odolnost R15 a R30. Výhodou tohoto návrhu je, že se konstrukce během své životnosti chrání jen standardním nátěrem dle korozního prostředí umístění ocelové konstrukce. Typ nátěru zpravidla navrhuje konkrétní výrobce barev.

Protipožární nátěry

Protipožární nátěry jsou další možností ochrany před účinky požáru konstrukcí. Nátěry snižují tepelnou odezvu oceli a brání jejímu přehřátí. Nátěry jsou vodou ředitelné nebo na syntetické bázi. Každý výrobce barev má specifický druh požárních nátěrů a výrobce určuje tloušťku nátěru dle typu ocelového profilu. Protipožární nátěry se musí kontrolovat před mechanickým poškozením a po uplynutí životnosti nátěru obnovovat, což je jejich velká nevýhoda.

Protipožární obklady

Protipožární obklady jsou poslední možností ochrany ocelových konstrukcí. Zpravidla se dělají obkladem ze sádrokartonu (SDK) či z jiných materiálů jako je minerální vata. Protipožární SDK se používají v prostorách, kde je kladen důraz na estetiku, příkladně v kancelářích. Minerální obklady z desek, které se na trhu objevují pod různými obchodními značkami, se dodávají do prostor, kde je kladen malý důraz na estetiku a vysoké požadavky na požární ochranu ocelových konstrukcí jako jsou sklady či výrobní prostory.

Samozhášecí systémy

Samozhášecí systémy se používají, pokud se jedná o větší a složitější konstrukce.

INSTALACE V SOULADU SE STAVEBNÍMI PŘEDPISY A STANDARDY

Je důležité pamatovat, že protipožární opatření pro ocelové či železobetonové konstrukce musí být navržena a instalována v souladu s místními stavebními předpisy a standardy. Proto je nezbytná konzultace s odborníky na protipožární opatření.

Požární odolnost ocelových a železobetonových konstrukcí jsou více popsány na webu výrobce a dodavatele profesionálních montovaných hal společnosti PROMO HALY.

Autor: PROMO HALY, komerční sdělení