Praha se zavazuje k výstavbě na nákladovém nádraží Žižkov s jasně definovanými finančními příspěvky od developera

publikováno:
Oblast bývalého nákladového nádraží Žižkov je jedním z největších brownfieldů v Praze. Jeho celková rozloha činí 71 hektarů. Foto: IPR Praha Oblast bývalého nákladového nádraží Žižkov je jedním z největších brownfieldů v Praze. Jeho celková rozloha činí 71 hektarů. Foto: IPR Praha

Hlavní město Praha, městská část Praha 3 a společnost FINEP v pondělí slavnostně podepsaly smlouvu o spolupráci na rozvoji brownfieldu nákladové nádraží Žižkov. Uzavřely tak historicky první trojstrannou dohodu o podobě výstavby a zároveň výši takzvaných kontribučních příspěvků developera v této lokalitě, který přispěje 167 milionů korun na veřejnou vybavenost. Primátor Prahy, Bohuslav Svoboda, upozorňuje, že se jedná o první dohodu tohoto typu: „Na jejím základě se umožní výstavba více než tisícovky bytů, kterých je v Praze stále nedostatek. A zároveň s tím developer v této lokalitě zajistí potřebnou veřejnou vybavenost, což v minulosti nebylo obvyklé.“

Oblast bývalého nákladového nádraží Žižkov je jedním z největších brownfieldů v Praze. Jeho celková rozloha činí 71 hektarů, součástí lokality je také historická budova bývalého nákladového nádraží. Ta je ve vlastnictví Českých drah a před 10 lety byla prohlášena za kulturní památku. Ostatní pozemky jsou převážně ve vlastnictví šesti různých developerů. Pro zamýšlenou transformaci území jsou zapotřebí rozsáhlé změny územního plánu. Podmínkou těchto změn je ovšem na straně městské části Praha 3 a hlavního města uzavření dohod s každým z vlastníků pozemků, ve kterých se specifikuje nejen podoba výstavby, ale také kontribuce, tedy příspěvky developerů na veřejnou vybavenost.

„Dnes podepsaná smlouva se skupinou FINEP je první trojstrannou dohodou v tomto území. Pro hlavní město a městskou část Praha 3 byly stěžejní především podmínky takzvané kontribuce. Ty byly vypočítány a vyjednány díky metodice spoluúčasti investorů, přijaté hlavním městem v roce 2022. Metodika určuje výši příspěvků, kterou investoři přispějí na vybudování veřejné infrastruktury, která souvisí s bytovými projekty – například školy, školky, parky nebo dopravní obslužnost. Dnes podepsaná smlouva je už třetím úspěšným příkladem toho, že metodika funguje. Projekt skupiny FINEP s názvem U Staré cihelny navíc přinese na trh přibližně 1200 bytů a developer se bude podílet na rozvoji veřejné vybavenosti příspěvkem přesahujícím hodnotu 167 milionů korun,“ doplňuje náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

Plnění je rozděleno na finanční a nefinanční část. Finance dosahují bezmála 72,5 milionu korun a rozdělí se rovným dílem mezi městskou část a hlavní město Prahy. Developer je bude vyplácet v průběhu povolovacího řízení. Praha 3 počítá s využitím těchto prostředků na rekonstrukci základní školy na Havlíčkově náměstí, případně na výstavbu či rekonstrukci jiné základní školy. Dalších 94,5 milionu korun získá Praha 3 a hlavní město v podobě výstavby veřejné vybavenosti přímo developerem. V první řadě se jedná o stavbu pětitřídní mateřské školy s kapacitou 125 žáků a zahradou, kterou FINEP zbuduje jako součást svého projektu a předá ji do vlastnictví a k provozování městské části. Dále je součástí dohody předání pozemků pro vybudování a rozšíření Malešické ulice, včetně potřebných chodníků a přechodů, předání části pozemků potřebných pro vybudování obecního bytového domu a pozemku včetně výstavby pěší zóny s alejí, která povede podél nové tramvajové tratě. Komerční parter objektů podél hlavních ulic navíc nabídne prostory pro obchody, restaurace či kavárny, ale také pro umístění zdravotní a sociální vybavenosti.

Jednání o podobě smlouvy se skupinou FINEP začalo v dubnu 2021. Letos, konkrétně 12. září 2023, schválilo smlouvu Zastupitelstvo městské části Praha 3. O dva dny později ji schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy, které také rozhodlo o potřebné změnu územního plánu.

Autor: Magistrát hl. m. Prahy, tisková zpráva