Pražská Fakultní Thomayerova nemocnice slaví 95. výročí založení v novém a s nižšími účty za energie o sedm milionů korun ročně

publikováno:
autor:
Fakultní Thomayerova nemocnice. Opatření na vylepšení energetického chodu nemocnice stála 54 milionů korun. Fakultní Thomayerova nemocnice. Opatření na vylepšení energetického chodu nemocnice stála 54 milionů korun.

Ve Fakultní Thomayerově nemocnici (FTN) skončila modernizace osvětlení a vytápění ve 20 pavilonech včetně zateplení sedmi z nich, a to za plného provozu. Největší modernizační projekt v nemocnici za posledních 50 let sníží každoročně náklady na energie o sedm milionů korun. Nemocnice je má po dobu pěti let garantovány smluvně dodavatelem, kterým je konsorcium společností ENESA z holdingu ČEZ ESCO a Metrostav. Roční výše úspor energie odpovídá 2 500 tunám CO₂. Investiční opatření a stavební práce jsou ukončeny a projekt byl předán nemocnici.

Opatření na vylepšení energetického chodu nemocnice stála 54 milionů korun. Byla součástí celkové rekonstrukce starších pavilonů, která přišla na téměř 400 milionů korun bez DPH. Nemocnice hradila náklady z dotace Operačního programu životní prostředí (OPŽP), ze státního rozpočtu a také z vlastních zdrojů. „Zdravotnictví nejsou jen léky a lékaři, velmi důležité jsou i prostory, kde se lékařská péče odehrává. Nemocnice je tak třeba neustále modernizovat, abychom mohli poskytovat našim pacientům co nejkvalitnější péči. Projekt, který nyní probíhá ve Fakultní Thomayerově nemocnici, je dobrým příkladem, jak zlepšit prostředí pro pacienty i zaměstnance, a zároveň ušetřit za vytápění a osvětlení. Ministerstvo zdravotnictví tento projekt finančně podpořilo a současně pro něj také zajistilo významnou dotaci z evropských fondů. Velmi oceňuji i ekologický přínos této investice, protože ekologie a zdraví našich obyvatel jdou samozřejmě ruku v ruce,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

EPC

Energetické služby se zárukou úspor (z angl. Energy Performance Contracting, zkráceně EPC) představují netradiční způsob ke snížení energetické náročnosti budov a k dosažení průkazných úspor energie a peněz. Jeden smluvní partner provede všechny dílčí etapy od návrhu a vyprojektování úsporných opatření přes jejich přípravu a realizaci až po uvedení do provozu a zaškolení personálu. Na realizaci dodavatel v případě potřeby a zájmu poskytuje dodavatelský úvěr, který zákazník splácí až ze skutečně dosažených úspor. Veškerá technická a ekonomická rizika projektu nese dodavatel. Pokud úspor není dosaženo v garantované výši, dodavatel hradí celý deficit. Nedílnou součástí EPC je důsledný energetický management. Investice do projektu metodou EPC mají obvykle návratnost 6 až 10 let.

Revitalizace objektů začala loni na jaře. K dosažení maximálního potenciálu energetických úspor bylo zároveň nutné provést rozsáhlé stavební úpravy objektů. Ty spočívaly zejména ve vylepšení tepelněizolačních vlastností obálky budov. Karel Volf, generální ředitel společnosti Metrostav DIZ, doplňuje: „Stavět za provozu je vždy náročné a složité, u nemocnice to platí dvojnásob. Po celou dobu výstavby jsme museli respektovat termíny odstávek operačních sálů a koordinovat práce s požadavky jednotlivých oddělení. Rozsáhlý projekt energetických úspor, který v prostředí českých fakultních nemocnic nemá obdoby, se skládal z několika technologických oblastí. Stavbaři zateplili fasády a střechy a vyměnili původní dřevěná okna a dveře za energeticky úsporné repliky. Protože rekonstruované budovy podléhají památkové ochraně, vizuální podobu museli provádět vždy v souladu s památkáři.“

ČEZ, Foto: iStockNedílnou součástí EPC projektu je i energetický management, jenž má nemocnice smluvně zajištěn na pět let. Během této doby bude dodavatel dohlížet na energetickou efektivitu provozu. Každých 12 měsíců připraví souhrnnou zprávu, kde se kromě informace o spotřebě energií zaměří i na místa s potenciálem dalších úspor. „Energetické projekty se zárukou úspor, které se označují zkratkou EPC, jsou dnes sázkou na jistotu. Zákazník nenese prakticky žádné riziko za nezdar projektu. Pokud by úspory byly menší než smluvně garantované, rozdíl doplatí dodavatel. Naši zákazníci oceňují i záruku odborného dohledu nad správným chodem celého komplexu opatření,“ vysvětluje generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Polovinu úspor přinesla výměna osvětlení za úsporná LED svítidla, která spotřebovávají jen 40 % energie ve srovnání s předchozími typy. Svítidla pro Fakultní nemocnici Tomayerova vyrobila a dodala společnost HORMEN CE.

PROJEKT V ČÍSLECH
celková investice do modernizace bez DPH: 400 mil. korun
investice do realizace energeticky úsporných opatření bez zateplení: 54 mil. korun
délka trvání projektu: 5 let
garantovaná roční výše úspory nákladů na energie: 7,1 mil. korun
úspora: v procentech: 30 %
  v technických jednotkách za 5 let: plyn: 18 GWh
elektřina: 10 GWh

 

Technologická opatření – otopný systém
termostatické ventily 2 937 ks
termostatické hlavice 1 162 ks
IRC hlavice 2 179 ks
kabelové trasy 100 km

 

Technologická opatření – osvětlení
počet svítidel celkem 11 552 ks
počet celých svítidel 9 157 ks
počet zdrojů 2 395 ks

 

Stavební opatření
počet oken 991 ks
zateplení fasády 21 466 m2
zateplení střech 10 769 m2


Pro teplotní komfort je klíčová instalace pokročilého systému regulace vytápění jednotlivých místností podle způsobu či času využití. Každá místnost si tak automaticky řídí dodávku tepla podle vlastní okamžité potřeby nezávisle na ostatních prostorách. V pokojích, sesternách či jídelnách lze udržovat vyšší teplotu než na chodbách, toaletách či schodištích – vždy s ohledem na vnitřní komfort a rozumnou spotřebu energie.

ČEZ ESCO

ČEZ ESCO (Energy Service Company) je dceřiná společnost ČEZ zaměřující se na služby související s moderní energetikou, dekarbonizací a snižováním klimatické stopy pro průmyslové zákazníky, obce a instituce. Jde například o energetické audity a energetické poradenství, výstavbu a provoz kogeneračních jednotek, zavádění systémů měření, renovaci teplárenských soustav a instalaci fotovoltaických elektráren. ČEZ ESCO je také dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. Zajišťuje i dodávky elektřiny, plynu a tepla, výkup elektřiny, obchodování s emisními povolenkami, provoz energetických zařízení a jejich servis.

„Dnes máme úspěšně dokončenou největší modernizaci naší nemocnice za poslední půlstoletí. Velmi mě těší, že od našich zaměstnanců, ale i pacientů, máme pozitivní zpětnou vazbu, že je to krok správným směrem. Například nové osvětlení přispívá k větší bezpečnosti práce, což je další bonus ke smluvně garantovanému snížení nákladů za elektřinu a plyn nejméně o 30 % ročně. Jsme rádi, že provoz naší nemocnice je nyní energeticky úspornější, a hlavně šetrnější k životnímu prostředí. Úspora představuje snížení emisí CO2 o 2 500 tun ročně, na jehož pohlcení by byl třeba například les o velikosti 300 hektarů,“ uzavírá ředitel nemocnice doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Nemocniční areály, stejně jako objekty v majetku měst a krajů, tvoří významnou část úspěšných EPC projektů, jen ENESA jich od roku 2006 realizovala více než šest desítek s celkovou garantovanou úsporou nákladů na energie za 2 miliardy korun. Za poslední roky její projekty pomáhají šetřit energie například v Oblastní nemocnici Mladá Boleslav, dále v jihlavské, karlovarské či českolipské nemocnici, ale i v městských obvodech Prahy 7, 9, v areálech kolejí i menz ČVUT a na řadě dalších míst.