Smíchov City: Princip tradičního města v moderním pojetí

Odlišná typologie jednotlivých budov - Přirozené rozmanitosti rostlého města bylo dosaženo díky spolupráci s různými tuzemskými i zahraničními architektonickými týmy, jež navrhly jednotlivé domy v rámci bloků. Foto: Sekyra Group Odlišná typologie jednotlivých budov - Přirozené rozmanitosti rostlého města bylo dosaženo díky spolupráci s různými tuzemskými i zahraničními architektonickými týmy, jež navrhly jednotlivé domy v rámci bloků. Foto: Sekyra Group

Smíchov City je ambiciózní projekt developera Sekyra Group, který rozvíjí brownfieldové území v pražské čtvrti Smíchov. Jedná se o oblast o rozloze 20 hektarů, kde se v současnosti nacházejí povětšinou nevyužívané průmyslové haly a proluky ve staré zástavbě. Plánuje se zde výstavba více než 1 500 bytů, kancelářských komplexů, školy i zdravotního zařízení. Velký důraz je kladen na veřejné prostranství a parky, které zlepšují kvalitu života obyvatel. Výstavba enormně rozsáhlého projektu bude probíhat v několika etapách. Celková hodnota projektu se odhaduje na více než 20 miliard korun.

HISTORICKÝ KONTEXT

Smíchov je jednou z nejstarších částí Prahy. Původně obec vznikla v 11. století a postupně si vydobyla pověst řemeslného centra. V 19. století zde bylo postaveno mnoho továren a průmyslových hal, které přivedly dělníky spolu s jejich rodinami. Došlo k výstavbě mnoha bytových domů, které na Smíchově stojí dodnes. Po 2. světové válce byl Smíchov připojen k velké Praze, začal se dynamicky rozvíjet a bytová výstavba s ním.

Postupem let se přeměnil na moderní čtvrť, kde mají svá sídla mezinárodní společnosti. Jde o oblíbené místo k bydlení kousek od řeky a centra. Čtvrť je ale třeba modernizovat. Nachází se zde mnoho nevyužívaných průmyslových areálů a starších bytových domů či kancelářských budov, jež neodpovídají současným moderním standardům. Infrastruktura je zastaralá a provoz velmi hustý. Chybí zde parky pro kvalitní trávení volného času, což v kombinaci s dopravou má negativní dopad na kvalitu ovzduší. Všechny tyto důvody vedly městskou část Prahy 5, ale i magistrát k úvahám o modernizaci smíchovské čtvrti.

STUDIE URBANISTICKÉHO ROZVOJE ČTVRTI

Historicky vzniklo nesčetně studií. Zabývaly se například celkovou přestavbou nádraží Smíchov a revitalizací jeho okolí; využíváním bývalých průmyslových ploch k výstavbě nových bytových i kancelářských budov; oblastí Na Knížecí nebo Radlické ulici; zamýšlely se nad rozšířením tramvajových tratí a neopomínaly ani důležitost vybudování nových veřejných prostranství, parků a cyklostezek. Všechny studie usilovaly o vytvoření moderní a funkční obytné a komerční čtvrti. Žádná z nich však nešla do realizace, zůstaly jen myšlenkovými črtami.

Urbanistické pojetí Smíchov City se od předešlých plánů pro tuto oblast liší. Jeho autory jsou A69 – architekti. Jedním z hlavních rozdílů je důraz kladený na veřejný prostor oproti bytové a kancelářské výstavbě. Páteří celého projektu je 1 km dlouhý a 28 m široký pěší bulvár, který propojuje severní a jižní oblast rozvojového území. Vedle zahrádek restaurací a relaxačních zón nabídne svým návštěvníkům desítky malých obchodů. Počítá se také s vybudováním parků ve vnitroblocích, jež vytvoří komunitní prostor pro obyvatele, což je další odlišující prvek této studie – vytváření míst pro trávení společného času. A zatímco starší studie se častěji zaměřovaly na rekonstrukce stávajících budov, Smíchov City přišel s ambiciózní vizí vybudovat nové moderní bytové bloky, které budou odrážet různé přístupy k architektuře, ale přitom respektovat historii a charakter Smíchova.

PROJEKT SMÍCHOV CITY

Smíchov City lze rozdělit na dvě části, a to severní a jižní. Ty se pak dělí do několika etap. Vznikne téměř 400 tisíc m2 administrativních, obchodních a veřejných ploch, které bude spojovat téměř kilometrový pěší bulvár. Ten z hlediska urbanismu plní komunikační osu, ale mnohem víc představuje srdce celého projektu.

SMÍCHOV CITY V ČÍSLECH
Rozloha: 200 000 m2
Investiční objem: 20 mld. Kč
Plocha zeleně: 22 000 m2
Nové veřejné prostory: 14 000 m2 (tři náměstí a dva parky)
Počet zapojených architektonických studií: více než 30
Nově vzniklé provozovny, obchody, služby: více než 100
Bydlení: 3 300 obyvatel
Pracovní místa: 9 000
Pěší bulvár: 1 km dlouhý, 28 m široký

 

SEVERNÍ ČÁST

Severní část území je vymezena ulicemi Nádražní, Radlická, Za Ženskými domovy a smíchovským nádražím a zaměřuje se zejména na rezidenční výstavbu. Aby bylo dosaženo architektonické diverzity území, developer se rozhodl pro spolupráci s vícero architektonickými týmy najednou, kteří v rámci bytových bloků budou stavět jednotlivé domy. Z mezinárodní architektonické soutěže vyšly jako vítězná studia Kuba & Pilař architekti, Haascookzemmrich STUDIO 2050, Chalupa architekti, LÁBUS AA – Architektonický ateliér, D3A a Projektil architekti. Generálním dodavatelem stavby je konsorcium firem Strabag, Aspira Construction a Instalace Praha.

Projekt zohledňuje i požadavky Pražanů, kteří mohli v rámci takzvané participace přispět svými podněty a ovlivnit finální podobu území. Výstavba, jež byla zahájena 30. září 2020, je výsledkem 15leté spolupráce developera, architektonických studií, IPRu Praha, města i obyvatel Smíchova.

První městský blok roste na křižovatce ulic Za Ženskými domovy a Nádražní. Celkem nabídne 195 bytů. Ve druhém rezidenčním bloku pak bude 210 bytových jednotek.

V severní části území byl také postaven první administrativní objekt tohoto projektu. Autory jsou A69 – architekti.

Kancelářská budova tvoří hlavní průčelí nově vzniklého prostoru území. Má šest nadzemních podlaží s nájemními plochami a dvě podzemní pro garáže. Ve vnitrobloku je zahrada s odpočinkovými plochami. Druhá, okrasná, se pak nachází na střešní terase.

Vstupní lobby má velkorysé převýšení přes dvě podlaží a je doplněno o reprezentativní schodiště. Kanceláře jsou flexibilně řešené, aby podlaží bylo dělitelné až na čtyři samostatné jednotky. Prostory jsou vybaveny otevíratelnými okny, chlazení zajištěno stropními indukčními trámy a vytápění nízkými otopnými tělesy pod okny. V objektu je navrženo led osvětlení. Budova má certifikace BREEAM Excellent a průkaz energetické náročnosti PENB-A.

JIŽNÍ ČÁST

Rozloha řešeného území v jižní části je 80 000 m2. V této oblasti má vyrůst komerční čtvrť, jejíž dominantou bude centrála České spořitelny tvořená čtyřmi budovami se zelenými střechami a velkoryse řešeným parterem. Kromě administrativních budov se zde postaví i hotel. Ten bude mít přímou vazbu na smíchovské nádraží, které projde modernizací, a dále se propojí na celý nový dopravní hub, jenž by zde měl vzniknout.

Kampusu České spořitelny bude patřit více než polovina zastavěného území. Za jeho architektonickým návrhem bude stát Baumschlager Eberle Architekten a Pavel Hnilička architekti. Hotel pak architektonicky navrhne Henke Schreieck Architekten a projekty dalších tří budov připraví architektonická studia Tham & Videgård a Schindler Seko Architects.

V záměru se počítá s prodloužením bulváru ze severní části území do jižní a také s vybudováním dvou nových parků.

Budoucí bulvár bude pojmenován po Madeleine Albrightové. Přetínat ho budou dva parky o rozloze 1,4 hektaru, které ponesou jména Alice a Anny Masarykových a filozofky Hannah Arendtové.

MODERNÍ DOPRAVNÍ HUB 21. STOLETÍ

Součástí projektu je i vybudování nového terminálu, který aktuálně získal pravomocné územní rozhodnutí, a předpokládá se, že by mohl být dokončen v roce 2028. Terminál Smíchov má nahradit autobusové nádraží Na Knížecí. Součástí bude železniční stanice příměstské i dálkové železniční dopravy, stanice metra nebo zastávka tramvaje a autobusových městských i příměstských linek. Dále zde vznikne zázemí pro dálkovou autobusovou dopravu a kapacitní parkoviště park & ride. Hlavním investorem je město Praha, které z důvodu komplexity projektu spolupracuje s Technickou správou komunikací, Dopravním podnikem, ROPID, městskou částí Prahy 5, Správou železnic a developerem Sekyra Group. Investice magistrátu si vyžádají více jak 2,5 miliardy korun. Další 3 miliardy korun investuje Správa železnic do modernizace smíchovského nádraží, kolejišť a revitalizace okolí.

Obnova smíchovského brownfieldu bude bezesporu významným krokem k modernizaci čtvrti – pozvedne kvalitu života místních obyvatel a pomůže k hospodářskému rozvoji.

Zdroj foto: Sekyra Group